Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-19 17:49 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/familj/vidsynt-domarvarv/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Vidsynt domarvärv

F regeringsrådet GUNNAR CARS, Stockholm, har avlidit 78 år gammal.

Hans närmaste är makan Ingrid samt barnen Ingrid och Gunilla med familjer.

Gunnar Cars började efter fil kand- och pol mag-examen en karriär i statsdepartementen, först i finansdepartementet och sedan i dåvarande civildepartementet, där han var statssekreterare 1956-62. Därefter tillträdde han sin tjänst som regeringsråd och kvarstod i denna tjänst fram till sin pensionering 1984. Sedan den 19 augusti 1976 var han ordförande på avdelning. Vid sidan av tjänstgöringen i regeringsrätten innehade han statliga extrauppdrag såsom ledamot och ordförande i nämnden för psykologiska undersökningar, ledamot och ordförande i organisationskommittén för konstnärsnämnden samt ledamot och vice ordförande i statens utlandslönenämnd.

+

GUNNAR CARS tillhörde den numerärt sett lilla krets av regeringsråd som inte tagit jur kand-examen och således formellt sett inte besatt domarkompetens. Sådan formell kompetens är emellertid inte någon absolut förutsättning för tjänstgöring i regeringsrätten. Sällan har väl för övrigt en sådan brist tett sig så fullständigt utan betydelse som här. Gunnar Cars kunde i kraft av sin vidsynthet och mångsidiga erfarenhet samt med hjälp av en alltid vaken nyfikenhet och beredvillighet att ta till sig nya kunskaper utföra sitt domarvärv på ett sätt som förskaffade honom stor respekt och beundran i kollegiekretsen. Hans sätt var alltid vänligt och hans umgängeston fylld av stilla humor, vilket dessutom gjorde honom mycket omtyckt som arbetskamrat.

TILLSAMMANS MED hustrun ägnade han sig som pensionär åtskilligt åt frivilligt arbete för Amnesty International. En sådan verksamhet ligger helt i linje med Gunnar Cars ideella livssyn och förkärlek för gärningar som gagnar människor.

GÖRAN WAHLGREN

Regeringsrättens ordförande

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt