Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-19 01:53 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/inrikes/oklart-ansvar-for-flyktingbarn/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Oklart ansvar för flyktingbarn

Migrationsminister Jan O Karlsson har kallat regeringskolleger och verkschefer till möte om de ensamma flyktingbarnen. Röda korset befarar att Migrationsverkets otillräckliga resurser kan driva fram en stramare flyktingpolitik.

Migrationsminister Jan O Karlsson säger till DN att han tar problemen på största allvar. Något möte mellan ministrarna Jan O Karlsson, Mona Sahlin och Ingela Thalén samt cheferna på Socialstyrelsen, Migrationsverket och Integrationsverket blir dock inte av förrän tidigast om ett par veckor - resor och andra möten ligger i vägen.

- Vi har tidigare varit med om att det plötsligt kommer ett stort antal flyktingar - vi kan ju aldrig veta om det kommer en galen Milosevic. Men det här är större och allvarligare problem, det är barn som mår väldigt dåligt och det måste vi lära oss att hantera, säger Jan O Karlsson.

Samtidigt är situationen vid Carlslund så akut att barn- och ungdomsenheten kan komma att stängas om en vecka om åtgärder inte vidtas.

En knäckfråga är gränsdragningen mellan å ena sidan det statliga ansvaret för de asylsökande, å andra sidan socialtjänstlagen, som säger att de sociala myndigheterna har det yttersta ansvaret för barnen i en kommun.

- Om det gäller ett svenskt barn är det helt klart, då är det socialtjänsten i kommunen. Om det är ett utländskt barn är det Migrationsverket som är "förälder" och ska se till att barnen har någonstans att bo. Men de behöver hjälp från kommuner och fastighetsägare. Här har det varit trögt, säger Jan O Karlsson.

Därefter handlar det om att ta hand om barnens ofta speciella behov av vård. Utredningarna är ofta så komplicerade att kommunerna inte anser sig klara av dem. Detta ska också tas upp på det kommande mötet, lovar ministern.

Förvirringen kring ansvarsfördelningen för de ensamma flyktingbarnen har lett till stora brister i mottagandet. I stället för att socialtjänsten kopplas in tidigt - redan innan barnen fått asyl - händer nästan ingenting. Följaktligen är mycket lite gjort när barnen väl fått tillstånd att stanna i Sverige.

- Om man får en bra start under asyltiden är det mycket lättare att sedan komma in i samhället, säger Ulla Blom Ivarsson, utvecklare vid Integrationsverket.

Situationen har blivit alltmer akut och osäkerheten har lett till att kommuner och sociala myndigheter inte gör så mycket som de borde.

- Mycket handlar om kostnader förstås, men barnens behov måste komma först, säger Ulla Blom Ivarsson.

Rickard Olseke, programsamordnare på svenska Röda korset, är starkt kritisk till regeringens framförhållning:

- Redan när vi gick med i Schengensamarbetet borde regeringen ha insett att antalet asylsökande skulle öka. EU öppnade sina gränser utan att ha en gemensam flyktingpolitik. Vi har fått en ständigt ökande tillströmning men resurserna har inte alls ökat på samma sätt. Läget är ansträngt i hela landet och nu hotar Migrationsverket med tältläger.

Han anser att det hade varit naturligare att skapa en fungerande flyktingmottagning inom EU innan gränserna öppnades.

- Om ingenting görs kommer situationen att förvärras och man kanske ser sig tvingad att skärpa lagstiftningen för att få färre flyktingar, säger Olseke.

Migrationsverket kommer att få de resurser som krävs för att klara topparna i antalet flyktingar, säger Jan O Karlsson, men betonar att det stora problemet är att de fall som kommit på sistone är så mycket svårare än de man tidigare haft.

Sanna Björling

sanna.bjorling@dn.se

08-738 19 29

Fakta/asylsökande

+ Antalet asylsökande i Sverige har fördubblats på tre år. Antalet ensamma barn har ökat.

+ Situationen på flyktingslussen vid Carlslund utanför Stockholm har blivit alltmer akut sedan antalet boende ökat kraftigt; varken personal eller lokaler räcker till.

+ Många barn är i dåligt psykiskt skick. Under det senaste halvåret har åtta personer försökt begå självmord. Man misstänker att ungdomar varit indragna i prostitution. Barn- och ungdomsenheten riskerar att stängas om förhållandena inte förbättras.

+ Hela flyktingmottagningen utreds just nu av näringsdepartementet, men den utredningen är inte klar förrän nästa år.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt