Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Tre av fyra vill ha avgift kvar för kollektivtrafik. En femtedel vill hellre betala via skatten

74 procent av stockholmarna tycker att det ska vara avgifter på kollektivtrafiken. Var femte vill införa nolltaxa och i stället höja landstingsskatten. Det visar en DN/Temo-undersökning.

- Å ena sidan kan man bli förvånad över att stödet för gratistrafik är så lågt som det är, säger Nicklas Källebring på Temo. Å andra sidan blir en av fem ganska många tusen människor. Fast de flesta anser att det är rimligt att betala för tjänster som man använder.

För undersökningen har Temo talat med 1 002 invånare i Stockholms stad från 18 år och uppåt. Intervjuerna skedde per telefon från den 22 till den 27 september.

Svarsalternativen var om kollektivtrafiken "bör vara gratis att använda och betalas genom skatten" eller om "den som använder kollektivtrafiken bör betala en biljettavgift". I frågeställningen förklaras att dagens system finansieras genom både skatter och avgifter, och att en gratis kollektivtrafik skulle kräva höjd landstingsskatt med mellan 1 och 2 kronor (alternativt besparingar inom landstinget i samma storleksordning).

Något fler män än kvinnor, 25 procent mot 18, tycker att nolltaxa vore en god idé. Bland de yngre finns ett starkare stöd för nolltaxa än hos de äldre, men även bland 18-29-åringarna vill 68 procent behålla dagens system. De intervjuades utbildning - grundskola, gymnasium eller högre - spelar liten roll för inställningen.

- Pensionärer har reducerad avgift. Det är lite intressant att det är de som i störst utsträckning är emot gratistrafik, säger Nicklas Källebring.

Avgiftens nivå har inte varit föremålet för undersökningen. Det skulle också vara ganska lätt att svara att något borde vara "billigare".

Väljarna följer sina favoritpartiers inställning något så när. Störst motstånd mot nolltaxa finns bland moderater och folkpartister. S och kd ligger mycket nära totalsiffrorna för intervjugruppen. Vänsterpartiet är det enda parti där en majoritet vill ha nolltaxa - hos miljöpartiet är andelen klart lägre.

- Men här ska man komma ihåg att felmarginalen är stor eftersom miljöpartiet är relativt litet. Skillnaden mot de andra partierna är ändå statistiskt säkerställd, säger Nicklas Källebring.

GUNNAR JONSSON

gunnar.jonsson@dn.se 08-738 11 13

ENKÄT 1

ÄR PRISNIVÅN RIMLIG

2

ÄR DAGENS FINANSIERING BRA

3

NOLLTAXA - JA ELER NEJ

Anna Berger Kettner (s), trafiklandstingsråd.

1) Ja. Annars skulle vi inte ha råd att investera.

2) Ja.

3) Nej. För den som inte har något alternativ till kollektivtrafiken är kvaliteten lika viktig som priset.

Jan Strömdahl (v), ersättare i SL-styrelsen.

1) För hög.

2) Vill ha större andel gemensam finansiering.

3) Ingen tydlig enighet i partiet. Personligen säger jag ja, av fördelningspolitiska och miljömässiga skäl. Nolltaxa skulle öka det kollektiva resandet minst lika mycket som trängselavgifter.

Gertrud Brorsson (mp), 1:e vice ordf i SL-styrelsen.

1) För hög.

2) Skulle helst se hel skattefinansiering.

3) Vår vision är nolltaxa. Det är en rättvisefråga, socialt och miljömässigt.

Hans-Erik Malmros (m), ledamot i SL-styrelsen.

1) Både och. Korta resor är för dyra.

2) Skulle vilja sänka skattefinansieringsgraden, men inte genom högre taxor utan genom att använda andra inkomstkällor.

3) Nej. Det gynnar rätt få. Redan i dag har vi Sveriges högsta landstingsskatt, vilket har gett en hemmagjord lågkonjunktur i regionen.

Maria Wallhager (fp), oppositionslandstingsråd.

1) Ja, frånsett att kontantkupongerna ligger för högt.

2) Ja. Fast det vore bra att höja andelen som kommer från andra intäkter.

3) Nej. Det finns en poäng i att man betalar för det man använder. Bra kollektivtrafik kräver stabila intäkter.

Stig Nyman (kd), oppositionslandstingsråd

1) Ja.

2) Ja.

3) Nej. Det är rimligt att friska människor som har jobb, alltså 95 procent av dem som befolkar SL, betalar sin del.

ENKÄT TYCKER DU DET ÄR DYRT ATT ÅKA MED SL

VAD TROR DU OM NOLLTAXA

Siv Larsson, Täby.

- 600 kronor är bra för månadskortet, men när man inte köper kort är det för dyrt.

- Gratis är det inget som är. Det kommer bara på skatten sedan.

Fredrik Boeke, Stockholm.

- Det beror på vad man jämför med. När jag bodde i Trosa kostade det 2000 kronor i månaden på tåget.

- Jag tycker att jag kan betala för mina egna resor.

Therese Wännman, Stockholm.

- Jag tycker att det är dyrt, men det hänger väl ihop med att taxorna höjdes i våras.

- Nolltaxa är lockande, men det måste ju finansieras på något sätt. Jag känner mig kluven.

Alexander Taipale, Nacka.

- Som pensionär betalar jag lite mer än hälften, och det priset tycker jag är skäligt.

- Nolltaxa tror jag inte på. Man ska inte få för mycket gratis.

Marie Jacobsson, Södermalm.

- Ja, jag bor i stan och åker inte så mycket. Om man inte har månadskort så är det väldigt dyrt.

- Njaeej, det tror jag inte på. Något ska man betala.