Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sverige

Viggen stör naturfriden. "Rena helevetesdånet över Muddus Nationalpark"

Av SÖREN LÖFVENHAFT

Muddus nationalpark i Norrbotten är normalt en av landets mest fridfulla platser med 500-årig urskog, myrar och berg. Men med jämna mellanrum förvandlas friden och ostördheten i parken till ett inferno.

Det anser författaren Hans Anderson i Jokkmokk. I ett öppet brev till överste Kent Harrskog vid flygflottiljen F 21 i Luleå skriver Anderson:

"Jag är en av många som söker mig till Muddus nationalpark. Vi söker ensamhet och framför allt t y s t n a d, då och då.

En säck sten

Mitt i denna tystnad kommer så Viggen hasande över trädtopparna och släpper ned sitt helvetesdån, som en säck sten över en. Oförberedd som man är blir man vettskrämd och framför allt förbannad.

Då en skolklass från Jokkmokk nyligen befann sig på ett av bergen i Muddus, Tjårrevare (555 meter högt), flög Viggarna u n d e r dem."

Hans Anderson, ordförande i Naturskyddsföreningen, frågar översten vilka regler som gäller för flygningar över nationalparker och andra skyddade områden. Hur mår fåglarna och de skygga rovdjuren av reaplansdånet

DN har frågat flygöversten vad han ska svara.

Gällande regler

- Visst förstår jag att människor på vandring kan bli vettskrämda av lågtflygande Viggar. Men Muddus tillhör inte restriktionsområdena för militärflyg som Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallets nationalpark gör. Vi följer gällande bestämmelser och vi har behov av att öva lågflygningar. Vad jag vet finns inga klagomål från Muddusvandrare tidigare. Förbjuds vi öva där så kommer tyvärr folk på annat håll att drabbas.

Med lågflygning menar militärerna flygning från 50 och ner till 20 meters höjd över marken.

Överste Kent Harrskog betonar att i Muddus finns ett stort fågelskyddsområde som gör att flottiljen viss tid på året måste ställa in allt övningsflyg över nationalparken.

Hans Furmark på länsstyrelsen, expert på naturvård, berättar att det är landningsförbud i alla nationalparker, och förbud mot flygning på lägre höjd än 300 meter gäller för alla Norrbottens nationalparker utom just Muddus.

Muddus flackare

- Det beror på att Muddus består av ett flackare skogslandskap än uppe till fjälls. Vad de nu aktuella klagomålen kan leda till vet jag inte i dagsläget.

Enligt Furmark har älgarna och även vissa fåglar blivit tämligen vana vid flygmaskiner och visar inga tecken på att vara allvarligt störda. Det händer att örnar och fjällvråkar flyger jämsides med helikoptrar. Däremot vet man att björn och järv kan bli panikslagna då flyg dånar över markerna där de vistas.