Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-20 18:47 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/insidan/anmalningarna-mot-maklarna-okar-kraftigt/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Insidan

Anmälningarna mot mäklarna ökar kraftigt

Anmälningarna till Fastighetsmäklarinspektionen var rekordmånga 2017. Förtroendet för mäklaren och mäklarens agerande står för den procentuellt största ökningen. Men även anmälningar som gäller budgivning har stigit mycket.

Under 2017 fick Fastighetsmäklarinspektionen, FMI in 528 anmälningar mot fastighetsmäklare. Det var en höjning med 27 procent från året innan då 416 anmälningar kom in. Under de första tre månaderna 2018 har ytterligare 141 anmälningar kommit in.

Anders Astonsson, kommunikatör på FMI, tror att de senaste årens låga utbud av bostäder med skenande budgivningar som följd är en förklaring till att anmälningarna mot fastighetsmäklare ökat kraftigt på senare år.

– Det leder till besvikna spekulanter som inte fått köpa den bostad som de siktat in sig på. Då kan de tycka att budgivningen inte skötts på ett bra sätt, vilket även gör att man inte känner ett stort förtroende för mäklaren. Allting hänger ihop, säger han.

Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet, är inne på samma linje. Det handlar nog till en del av försmådda budgivare, tror han.

– Bostadsköpet är livets största affär vilket naturligtvis rör upp mycket känslor. Vi i branschen har inte lyckats förmedla kunskap om vad som gäller kring budgivning på ett tillräckligt bra sätt. Fast ibland är det också mäklare som har gjort fel, säger han.

Anmälningarna som gäller budgivningar har ökat med 36 procent jämfört med året innan och är nu den näst vanligaste anledningen till att man anmäler en fastighetsmäklare. På tre år har antalet anmälningar om budgivning nästan fördubblats.

När det gäller de fem vanligaste orsakerna till anmälningar 2017 (se grafik nedan) har det skett kraftiga ökningar i samtliga fall under de senaste åren.

Flest anmälningar – 147 stycken 2017 – gäller ”Pris i marknadsföring”. Det brukar i vanligt språkbruk kallas för lockpriser, därför att utgångspriset sätts för lågt i relation till slutpriset. Ofta som ett sätt att locka fler spekulanter till visningen.

Joakim Lusensky vill understryka att även om anmälningarna mot mäklare ökat, så är de mycket få i relation till de i snitt 150 000 bostadsaffärer som görs varje år.

Han tar dock frågan om oro, stress och missnöje kring till exempel budgivningar på allvar, men betonar att detta är ett storstadsfenomen.

– Vi såg denna utveckling väldigt tidigt och har haft mycket diskussioner i branschen om vad vi kan göra för att skapa mer trygghet kring budgivningarna och bostadsaffärerna i stort, säger Joakim Lusensky.

Men åsikterna om lösningar är ganska delade. Vissa talar sig varma för bindande bud och menar att de kan sålla fram budgivare som mäklarna vet har en intention att köpa och har sin finansiering klar. Det skapar en lugnare tillvaro för mäklare och säljare.

Samtidigt kan det upplevas som mer osäkert för spekulanterna att binda upp sig redan i budgivningen.

– Det är en viktig diskussion, men vi i Mäklarsamfundet har inte tagit ställning i frågan. Det är inte självklart att bindande bud skulle öka konsumentskyddet och en sådan ändring skulle vara juridiskt väldigt komplicerad, säger Joakim Lusensky.

Under 2017 meddelade FMI totalt 81 varningar eller erinran till mäklare. Flest varningar – 17 stycken – handlade om brister i anbudsförteckningen. Det är den lista med samtliga budgivare som varje mäklare är skyldig att upprätta. Fällningarna på det här området var en ökning med 70 procent jämfört med året innan.

Anmälningarna om budgivning leder sällan till någon påföljd för de inblandade mäklarna – fem varningar förra året, av totalt varningar eller erinran under året.

– Anbudsförteckning och budgivning är ju två sidor av samma mynt. Anbudsförteckningen är lättare för oss att kontrollera, eftersom mäklarna är skyldiga att spara anbudsförteckningarna i flera år, säger han.

Enligt Anders Astonsson är det ovanligt att mäklare får upprepade varningar.

– De flesta lär sig av en varning. I stort sett alla vill ju göra ett bra jobb.

De fem vanligaste orsakerna för anmälan 2017 och hur dessa anmälningar utvecklats de senaste åren. Siffrorna anger åren 2014, 2015, 2016, 2017.

Pris i marknadsföring (lockpris): 32, 105, 118, 147

Budgivning: 73, 99, 99, 135

God fastighetsmäklarsed: 10, 22, 44, 102

Mäklarens agerande: 46, 34, 32, 94

Förtroende för mäklaren: 5, 8, 14, 66

En anmälan kan innehålla flera olika orsaker. Mellan 10 och 20 procent av anmälningarna leder till en påföljd.

Källa: FMI

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt