Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-20 04:40 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/jobb/battre-arbetsmiljo-i-privat-driven-vard-och-omsorg/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Ekonomi

Bättre arbetsmiljö i privat driven vård och omsorg

Privat vård och omsorg har bättre arbetsmiljö än offentlig verksamhet. Det visar Jobb­hälsobarometern, som Sveriges företagshälsor gjort.  – Privata arbetsgivare satsar mer på sina anställda än offentliga arbetsgivare, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna. 

Anställda inom privata vård- och omsorgsföretag anger att de har bättre arbetsmiljö än anställda i offentlig regi. Resultatet, som bygger på svar från drygt 2 300 anställda, visar visserligen inte på några dramatiska skillnader, men vinst­drivande verksamhet inom vård och omsorg lyckas något bättre än offentliga arbetsgivare.

De anställda inom privat sektor uppger bland annat att de har bättre möjligheter att påverka sitt arbete, påverka brister i arbetsmiljön och är mer motiverade i sitt jobb. Vidare menar de privatanställda att de har högre förtroende för sin ledning än anställda inom offentlig sektor. 

– I debatten om vinster i välfärden hörs ofta att privatanställda har sämre villkor, men det stämmer inte alls. Tvärtom visar den här undersökningen för första gången att privata arbetsgivare genomgående har bättre arbetsmiljö, oberoende av vilken typ av verksamhet som jämförs, säger Håkan Tenelius på arbetsgivarorganisationen Vård­företagarna. 

– Privata bolag satsar mer på sina anställda än offentliga arbets­givare. För att leverera bra vård och omsorg måste vi ha låga sjuktal, då stannar också personalen. Det är lönsamt att anställda trivs, fortsätter Håkan Tenelius.

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, menar att stor­leken på offentligt driven vård och omsorg är ett av flera problem. 

– Jobbarometern bekräftar våra egna enkäter. Något som våra medlemmar ofta framhåller som särskilt positivt med privata vård- och omsorgsarbetsgivare är att det är nära till chefen, att det är korta beslutsvägar, säger Sineva Ribeiro.

Caroline Olsson, sektionschef på SKL, Sveriges Kommuner och landsting, menar att skillnaden mellan privat och offentlig regi är marginell, samt att det är svårt att dra för stora växlar på resultatet.

– Det finns vissa strukturella skillnader som att medelåldern är högre för de som är anställda hos offentliga utförare. Likaså förekommer regionala skillnader. Privat vård och omsorg finns i högre utsträckning i mer välmående områden av landet. Det här är faktorer som bland annat påverkar sjuktalen negativt. Det finns också andra undersökningar som framhåller arbetsförhållandena hos offentliga arbetsgivare, säger Caroline Olsson.

Enligt Håkan Tenelius har arbetsmiljön blivit en allt viktigare konkurrensfråga för arbetsgivarna.

– Ska vi klara personalförsörjningen framåt är en god arbetsmiljö avgörande. Konkurrensen fungerar så till vida att jag tror att de offentliga arbetsgivarna kommer att försöka komma i kapp och att deras arbetsmiljöarbete stärks, säger Håkan Tenelius.

– Just nu är ledarskapsfrågor i fokus. Flera kommuner och landsting arbetar med att se över chefs­tätheten och storleken på organisationerna. Det gäller att en chef inte har för många underställda, säger Caroline Olsson.

– Det som ofta glöms bort är att arbetsmiljön för vår typ av verksamhet handlar om liv och död. Kan till exempel inte cancervården behålla sina specialistsjuksköterskor så leder det ofelbart till att fler patienter dör i onödan, säger Sineva Ribeiro på Vårdförbundet.

I den årliga Jobbhälsobarometern från Sveriges företagshälsor svarar mer än 10 000 yrkesarbetande på frågor om arbetsmiljö, trivsel och hälsa. I årets barometer är 2 312 svarande verksamma inom vård och omsorg, varav 1 027 jobbar i privat driven verksamhet.

Förutom att sjukantalet inom privata vård- och omsorgsföretag är lägre anser de privatanställda i högre utsträckning att:

… de har möjligheter att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras.

… de kan påverka brister i arbetsmiljön.

… de hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid.

… deras närmaste chefs yrkesskicklighet är hög.

… de är stolta att berätta var de är anställda.

… deras åsikter respekteras och tas tillvara.

… de känner sig mer motiverade i arbetet

… den högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten är hög.

Medelåldern bland anställda i kommuner (44 år), landsting och regioner (45 år) är högre än i privat sektor (42 år). Eftersom sjukfrånvaron stiger med åldern så har detta direkt betydelse för sjukfrånvaronivåerna.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt