Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-16 17:53 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/jobb/hur-kan-man-forhindra-diskriminering-i-arbetslivet/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Ekonomi

Hur kan man förhindra diskriminering i arbetslivet?

Sibel Wolff, kommunikationschef, Proffice.

– På väldigt många arbetsplatser är arbetsgrupperna homogena. Det beror oftast på att man rekryterar personer som liknar en själv. Det är lätt att ta den enkla vägen och rekrytera i de kretsar och kanaler man själv känner sig hemma i.

– Självklart ska man utgå från kompetens i sin kravprofil, men det gäller också att ha ett bredare perspektiv när man rekryterar och letar efter rätt person. Svenska språket är till exempel inte alltid viktigt att kunna på alla arbetsplatser i dag, men ändå är det ofta ett krav.

– Jag tycker att man ska försöka vidga sina perspektiv. Titta på sitt team, vilka är det som jobbar där och vad behöver vi för att få dynamik eller bättre balans i gruppen. Jag tror att det börjar med att vara medveten om frågorna och sätta tydliga mål för att åstadkomma förändring.

Ulrika Westerlund, ordförande, RFSL.

– Den statistik som finns hos till exempel DO ger inte en rättvisande bild av diskriminering av hbtq-personer. Diskriminering förekommer betydligt oftare än så, men det kan vara svårt att fälla någon för det. De flesta säger ju inte öppet att de väljer bort någon på grund av till exempel könsidentitet och då är det svårt att bevisa att diskriminering har förekommit.

– Vi måste jobba med mer förebyggande åtgärder för att minska homofobi, transfobi, sexism och rasism. Faktum är att de flesta som diskrimineras inte kommer att få möjlighet till personlig upprättelse, det finns inte resurser. Mer krut borde läggas på förebyggande och attitydsförändrande arbete. Diskrimineringsombudsmannen borde vara en tydligare aktör, driva frågan i debatten och inte bara försöka komma åt diskrimineringen efter att den hänt.

Peter Tai Christensen, utredare, Unionen.

– Det är våra föreställningar som leder till diskriminering. När man drar en slutsats utifrån föreställningar om till exempel sexuell läggning eller kön, utan att veta om det stämmer på den individen är det diskriminerande.

– När det gäller rekrytering kan man använda kompetensbaserad rekrytering. Komma ihåg att det viktiga är att bara titta på kvalifikationerna och meriterna. När det gäller trakasserier är det viktigt att man håller sig till speciella regler på arbetsplatsen. Alla har olika åsikter och attityder, och det kan man inte bestraffa. Men det går att göra tydligt vilka värderingar som gäller på den aktuella arbetsplatsen. När man går in i den professionella rollen ska man följa de regler som satts.

Ellen Landberg, ledarskaps- och mångfaldsexpert, Ledarna.

– Generellt är det ofta en brist på kunskap som är anledningen till diskriminering. Det är sällan medvetet. Om man inte har kunskapen är det lätt att normer och attityder får flöda fritt. Rekryteringsprocessen är central för mångfalden och då gäller det att ha kunskap i de här frågorna, men många chefer har ingen formell utbildning i rekrytering.

– Som chef gäller det att mäta alla med samma måttstock. När det kommer till mångfald är det ofta viktigast att chefer och ledningen jobbar med det. Det krävs ett inkluderande ledarskap. Chefer är förebilder. Det är viktigt att göra en analys av sin organisation och hur den egentligen ser ut. Och att ha mod att dra lärdomar, har något gått fel, vad lär vi oss till nästa gång? Att höja medvetenheten för alla på arbetsplatsen och kontinuerligt jobba med värdegrunds­frågor. Att följa diskrimineringslagen och inte diskriminera är faktiskt miniminivån.

Clas Lundstedt, pressansvarig, DO.

– Förra året fick vi in 560 anmälningar om diskriminering i arbetslivet. Det är mycket vanligt att bli diskriminerad redan i rekryteringssammanhang. Att man väljs bort vid rekryteringar på grund av fördomar hos rekryteraren. Alla människor bär ju på fördomar och att vara medveten om det är ett första steg att motverka diskriminering.

– Alla arbetsgivare måste enligt lag ha ett aktivt och målinriktat förebyggande arbete mot diskriminering. Enligt lagen måste man arbeta aktivt vad gäller kön, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Men vi menar att det är viktigt att man också arbetar förebyggande när det gäller de andra diskrimineringsgrunderna, vad gäller könsidentitet, köns­uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

De vi ser är de som tar kontakt med oss genom att anmäla till oss eller kontakta oss i vår rådgivningtjänst. Men vi tror att det finns ett stort mörkertal.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt