Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Ekonomi

”Medarbetare blir sjuka här”

Nio av tio arbetsförmedlare har så mycket att göra att de knappt hinner med sina arbetsuppgifter. Det visar en enkät bland akademiker på Arbetsförmedlingen. – Jag har fått dubbelslag på hjärtat. Det är stressen, säger arbetsförmedlaren Kjetil Rindal.

En färsk enkät riktad till akademiker anställda på Arbetsförmedlingen, visar en rätt dyster bild av arbetsklimatet på myndigheten. Enkäten tyder på att många upplever stress och otillräcklighet i arbetet.

Åtta av tio, av de knappt 3 000 statligt anställda akademiker som har svarat i undersökningen, uppger att arbetsbelastningen är hög och att man inte alls, eller knappt, hinner med arbetsuppgifterna. Bland arbetsförmedlarna svarar nio av tio detsamma.

– Medarbetare blir sjuka på Arbetsförmedlingen för att de inte hinner med. Det är tufft, säger Christer Gustafsson, ordförande för Saco-S vid Arbetsförmedlingen.

Arbetsbelastningen har varit hög länge. Men en del av den ökade stress som framgår i enkäten är en följd av Arbetsförmedlingens nya uppdrag, enligt Christer Gustafsson.

Myndigheten har sedan några år ett särskilt ansvar för såväl långtidssjuka personer som nyanlända invandrare. Det gör i sin tur att de arbetssökande står längre från arbetsmarknaden än förut, och att de anställdas arbetsuppgifter har blivit fler, tyngre och mer komplexa, förklarar Kjetil Rindal, som är arbetsförmedlare i Stockholmsförorterna Spånga och Tensta.

– Jag kan träffa en person som just kommit ut från kåken efter sju år, en hjärtsjuk arbetssökande, en som är bostadslös och en nyanländ person med posttraumatisk stress. Det blir ofta en dialog med den arbetssökande som inte direkt leder till jobb, utan som mer blir ett terapeutiskt samtal för att motivera personen att söka jobb. När dagen är över är man rätt slut, säger han.

Kjetil Rindal har arbetat på Arbetsförmedlingen i tolv år.

– Jag har fått dubbelslag på hjärtat och höjt blodtryck. Läkaren säger: ”Du har ett starkt hjärta, men du har en stressig arbetssituation”.

I enkäten framgår också att anställda upplever en större detaljstyrning och en allt tyngre administrativ börda, med bland annat så kallade aktivitetsrapporter som arbetssökande numera regelbundet ska lämna.

– Det är mer aktivitetsrapportering, fler frågor där vi ska samverka med till exempel socialtjänsten, migrationen, kriminalvården och Försäkringskassan. Det här har inte landat, det är för många bollar i luften. Det finns inga trollkonster i världen som skulle kunna få ner alla de här bollarna på ett bra sätt, säger Kjetil Rindal.

En av fyra arbetsförmedlare upplever dessutom, enligt undersökningen, att den egna arbetsplatsen inte klarar av det huvudsakliga uppdraget, det vill säga att få människor i arbete. Det är oroväckande, tycker Kjetil Rindal.

– Rättssäkerheten kan påverkas om man känner att stressen ökar.

Varför är du kvar på Arbetsförmedlingen trots stress och frustration?

– Jag tycker att det är underbart att jobba med människor. Det är fantastiskt att komma till en arbetsplats och hitta lösningar åt både arbetssökande och arbetsgivare.

Så säger de anställda på Arbetsförmedlingen

En femtedel uppger att den egna arbetsplatsen inte klarar av Arbetsförmedlingens kärnuppdrag, det vill säga att effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare.

Bland arbetsförmedlarna säger en av fyra att de inte klarar av kärnuppdraget på sin arbetsplats.

Var femte anställd säger sig ”knappast” eller ”inte alls” ha förutsättningarna att ”leva upp till intentionerna i lagar och förordningar som Arbetsförmedlingen har att följa”.

Bland arbetsförmedlarna svarar en av fyra att de inte kan leva upp till lagens intentioner.

Närmare hälften, 47 procent, uppger sig vara mer missnöjd med den psykosociala arbetsmiljön i dag, jämfört med för ett år sedan.

Ungefär en femtedel säger sig vara nöjdare.

Enkäten har gjorts av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR och Saco-S vid Arbetsförmedlingen. Knappt 3 000 webbintervjuer ligger till grund för resultaten. Svarsfrekvensen var 70 procent. Enkäten gjordes i maj och juni 2014 och riktades till anställda akademiker vid myndigheten.