Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-30 22:02

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/jobb/mobilt-surfande-ska-bli-snabbare/

EKONOMI

Mobilt surfande ska bli snabbare

Av Göte Andersson

Nu tar GSM-världen sikte på Internet. Redan nästa år startar en uppgradering av de befintliga GSM-näten med den nya paketdatatekniken GPRS, så att GSM även klarar snabb mobil Internet. Därmed läggs grunden för en ny stor expansionsvåg i mobilnäten. GSM kan för första gången konkurrera med de fasta telefonnäten när det gäller Internettrafik i stor skala.

För användarna handlar det om en verklig revolution. De får lika snabba Internettjänster till den portabla pc-n som de redan har på kontoret. Internetsurfning och e-post klaras inom GSM-nätens hela täckningsområde. Tack vare samtrafiken mellan GSM-nät i olika länder har användaren sina Internettjänster med sig även utomlands. Både e-post och surfning fungerar lika bra i Italien, USA, Kina och Australien. Det är innebörden i GSM-världens planer.

De tre svenska GSM-operatörerna Comviq, Europolitan och Telia planerar att ta de första besluten redan i år. Utbyggnad kan starta i slutet av 1999 och de räknar med att General Packet Radio Services når full täckning i de svenska GSM-näten år 2000.

- Väldigt många GSM-operatörer har samma tidsplan som Comviq, Europolitan och Telia för att införa GPRS. År 2000 blir det stora utbyggnadsåret och då når många nätoperatörer nationell täckning, säger Per Nordlöf, marknadsansvarig för GPRS på Ericsson Radio Systems.

Även Petri Pöyhönen, marknadsansvarig för GPRS i Nokia, räknar med ett mycket snabbt genombrott. I slutet av år 2001 har GSM-operatörer i mer än 100 länder infört GPRS, enligt Pöyhönens bedömning.

GSM är i dag världens dominerande mobiltelefonistandard med drygt 100 miljoner abonnenter och har även störst tillväxt. Det finns idag i 120 länder. När GSM-världen inför ny teknik kan vi därför vänta ett starkt globalt genomslag.

De stora leverantörerna av utrustning till näten är nu i full färd med att utveckla den nya nätutrustningen. Ericsson och Nokia har tillsammans mer än 50 procent av marknaden för GSM-nät och båda siktar på att börja leverera sina första GPRS-produkter nästa år. Med sin starka marknadsposition har de en nyckelroll när den nya tekniken införs.

De två nordiska leverantörerna räknar med att den nya paketdatatekniken slår igenom snabbast i de länder där mobilkonkurrensen är hårdast. De tror också att det blir företagen och storanvändare av Internet som skaffar sig GPRS-tjänsten först. Anställda i storföretagen kan snabbt och enkelt nå företagens interna nät.

För GSM-operatörerna handlar det om mycket stora nya inkomster. Nokia räknar med att GPRS redan år 2002 kan svara för så mycket som 20-30 procent av GSM-bolagens intäkter i vissa länder. Prognosen från Ericsson är att 20 procent av GSM-abonnenterna har datakomtjänster år 2001-2003 och att GPRS svarar för huvuddelen av abonnenttillväxten. I dag är det mycket få GSM-abonnenter som har datakomtjänster. Sammantaget innebär därför prognoserna ett reellt genombrott för datakom i mobilnäten.

När den nya paketdatatekniken är införd öppnas dörren för helt nya kategorier av datakomtjänster. Nätoperatörerna räknar med att industrin tar fram små billiga GPRS-terminaler som kan byggas in i alla slag av utrustningar; i allt från PC till larmsystem och kopiatorer. Till exempel kan det i en kopiator finnas en GPRS-terminal som skickar en signal när tonern börjar ta slut. I bilar, fraktcontainrar och andra slag av mobila system kan det finnas GPRS-terminaler. En rad utrustningar kan styras och kontrolleras med hjälp av tekniken.

GSM-industrins telefontillverkare och tillverkare av portabla datorer av alla storlekar planerar att utveckla nya produkter för paketdatanäten. För att kunna använda de nya tjänsterna måste abonnenterna ha nya mobiltelefoner eller instickskort till sin pc.

GPRS har mycket stor strategisk betydelse för GSM-operatörerna även ur ett annat perspektiv. Införandet av paketdatatekniken GPRS i GSM-näten är nämligen det stora steget in i framtiden. GPRS är själva grundbulten för att några år efter milleniumskiftet även införa den tredje generationens mobilnät som i Europa kallas UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), ofta även kallat WCDMA.

Med GPRS klaras så gott som alla mobila multimedietjänster. GPRS kommer sannolikt att klara upp till 384 kbit/s i många länder. UMTS klarar sedan att erbjuda ännu snabbare datakomtjänster, upp till 2 Mbit/s.

Införande av UMTS innebär att ett nytt radionät byggs ut och det ansluts sedan till det redan existerande GPRS-nätet. De ATM-växlar som GSM-operatörerna installerar för GPRS kommer även att användas för UMTS-trafiken.

Den stora poängen för GSM-operatörerna är att UMTS innebär att kapaciteten i GPRS-näten kan höjas ytterligare.

Dessutom skall samtrafik etableras mellan GPRS-näten och UMTS-näten. Fördelen med detta är naturligtvis att en användare med UMTS-pc kan få tillgång till 2Mbit/s i UMTS-nätet i Stockholm. När användaren kommer till Kiruna kan samma UMTS-terminal användas i GPRS-nätet som då klarar 250 kbit/s. Detta höjer naturligtvis nyttan med UMTS för abonnenterna.

I Sverige räknar GSM-operatörerna med att först bygga ut nationella GPRS-nät de närmaste åren. UMTS införs sedan på de orter där det finns efterfrågan för högre kapacitet. UMTS-abonnenterna får 2 Mbit/s i de öar där UMTS-nät byggs ut. I resten av Sverige får de nöja sig med mellan 250 och 384 kbit/s via GPRS.

Det är under senaste året som GSM-världen enats om alla de viktiga delarna i sin strategi för att klara snabb Internettrafik. Med de beslut som fattats i Europa och Asien senaste året av GSM-industrin, i samarbete med Japan, är vägvalet inför framtiden nu klart och det är därför som Comviq, Europolitan och Telia beskriver framtiden på samma sätt. GSM-operatörerna har valt körschema in i framtiden.