Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-16 00:14 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/jobb/satsningar-pa-enkla-arbeten-skapar-ocksa-kreativa-jobb/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Ekonomi

Satsningar på enkla arbeten skapar också kreativa jobb

Högskolor och högutbildad arbetskraft i all ära. Att satsa på de enkla jobben kan vara nog så viktigt för att säkra tillväxten i en region. Det visar ny forskning om utvecklingen på 250 regionala arbetsmarknader i Sverige, Norge och Finland.

En fungerande arbetsmarknad med ett stort utbud av enkla jobb, inom till exempel servicesektorn, kan vara lika viktig för regional tillväxt som att locka kreativa män­niskor. Med tiden flyttar nämligen människor till platser där de enkla jobben finns – oavsett om de är hög- eller lågutbildade, oavsett om de tidigare har jobbat inom ett kreativt eller ett enkelt yrke.

Det konstaterar forskare som i fem år följde utvecklingen på arbetsmarknaderna i 250 regioner i Sverige, Norge och Finland. Jobben klassificeras inom tillväxtforskningen som enkla eller kreativa utifrån hur komplexa arbetsuppgifterna är.

Forskarna sökte svar på om män­niskor flyttar efter jobben eller om jobben flyttar till regioner där de kreativa jobben och den högutbildade arbetskraften redan finns. Man fann att orsakssambanden går åt båda hållen. Forskarna undersökte också vilken typ av jobb som lockar vilken typ av arbetskraft.

– Till regioner där det fanns ett stort utbud av enkla jobb hade det fem år senare flyttat fler människor med arbetslivserfarenhet från kreativa jobb, säger Olle Westerlund, nationalekonom och forskare på Umeå universitet.

Han menar att det tidigare har funnits en bild av att de kreativa jobben, som anses nödvändiga för ekonomisk tillväxt, främst kommer till platser där den högutbildade och kreativa arbetskraften finns. En tes som drevs av den amerikanske forskaren Richard Florida, och som enligt Olle Westerlund har haft stor genomslagskraft – både inom akademin och i politiken.

Enligt Richard Florida är den kreativa arbetskraften – formgivarna, forskarna och konstnärerna – oumbärliga för ekonomisk tillväxt. Enkelt uttryckt menar han att jobb inom till exempel forskning och design är nödvändiga för tillväxten, och att de jobben frodas där den kreativa arbetskraften finns. Därför förespråkar Richard Florida satsningar på utbildning och kultur, eftersom det ska locka vad han kal­lar för den ”kreativa klassen”.

Det är en alltför förenklad bild, menar Olle Westerlund.

– Jag tror att den här synen delvis kan förklara varför många mindre städer i landet fick sina egna högskolor. Men i dag tror jag man inser att det börjar bli svårt att etablera starka forskningsmiljöer och få i gång en innovationsspridning, säger Olle Westerlund.

Han ifrågasätter inte att forskning och innovation är viktigt för ekonomisk tillväxt. Däremot anser han att det nya forskningsresultatet ger en fingervisning om att det kan vara nog så viktigt för tillväxten att satsa på de enkla jobben.

– Som forskare kan vi inte säga vad som är önskvärd regionalpolitik. Men vi kan undersöka vad som fungerar och vilka samband som finns. Resultatet visar att man inte nödvändigtvis behöver satsa på de högutbildade människorna och de kreativa jobben för att få regional tillväxt.

– Om man stimulerar tillväxten av enkla jobb i existerande och bärkraftiga företag eller i offentlig sektor kan det i sin tur generera kreativa yrken som lärare och läkare. Det är nog inte svårare än att män­niskor med tiden flyttar dit jobben finns, oavsett vilka jobben är och oavsett vilka kvalifikationer människorna har. Men i likhet med all annan forskning behöver man vara försiktig i tolkningen av våra resultat innan de bekräftas av ytterligare studier.

Forskarna har följt Internationella fackföreningsorganisationen ILO:s klassificering av kreativa yrken. Det är jobb med fler komplexa arbetsuppgifter och färre rutinmässiga moment.

Lärare, läkare, sjuksköterskor, jurister, författare, forskare, konstnärer och designers är exempel på kreativa yrken.

De enkla jobben innehåller färre komplexa arbetsuppgifter.

Kassajobb, receptionister, lagerarbetare och lokalvårdare är några exempel på jobb som klassas som enkla.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt