Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Ekonomi

Toppstyrningen ska brytas – nu ska personalen få mer egenmakt

Ge sjuksköterskor, läkare och vårdbiträden mer ansvar och egenmakt. Det är kontentan i en ny rapport från Tillitsdelegationen.  – Vi är färdiga med eländesbeskrivningar. Nu börjar goda exempel i vården växa fram, säger Louise Bringelius, forskare i Tillitsdelegationen. 

Under några decennier har offentlig verksamheten påverkats av ett begrepp som kallas NPM, New public management, vilket i korthet går ut på att offentlig verksamhet ska styras mer som vanliga ­företag. Men resultatet blev också att komplexa verksamheter som vård kom att detaljstyras, vilket gett oönskade effekter.

– Det har visat sig att vissa landsting har haft upp till 1 200 olika styrningsdokument. Syftet var gott men ingen kan hålla reda på så många styrsignaler samtidigt. För mycket styrning förvandlas lätt till ingen styrning, säger Laura Hartman, ordförande för Tillitsdelegationen.

– DN:s artikelserie ”Hur mycket är en patient är värd” från 2013 av Maciej Zaremba spelade stor roll för att Tillitsdelegationen kom till. Artikelserien visade på uppenbara stora brister inom vårdsystemet och hur patienten kom i kläm, säger Laura Hartman.

Tillitsdelegationen har kommit halvvägs och ska vara klara sommaren 2018. En delrapport ”Tillitsbaserad styrning och ledning” publicerades i början av november. Bakom rapporten står organisationsforskaren Louise Bringelius.

Rapporten beskriver sju nya principer för hur vården ska organiseras: tillit, brukarfokus, öppenhet, stöd, delegering, kunskap, samverkan.

– Vi har under lång tid kartlagt eländesbeskrivningar, men nu är tåget för förändring i full rullning för att ändra styrning, kultur och organisering, säger Louise Bringe­lius, forskningsledare på Tillits­delegationen. 

– Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och biträden drivs av en stark vilja att hjälpa patienter. Det handlar nu om att bygga på denna vilja, att organisera fram motivation och god kvalitet i vården. Alla vårdprofessioner har varit hårt pressade. Arbetsmiljön måste bli bättre. Utbrändheten måste vända. I stället för att avlöva personalen på inflytande över sitt eget arbete så måste medarbetarna i stället få egenmakt.

Enligt Louise Bringelius är Kalmar sjukhus, Västerviks sjukhus och Skånes universitetssjukhus exempel på att något nytt håller på att hända.

– Här finns goda försök med att bryta toppstyrningen. Jag har dock en rädsla av att den nya vertikala och horisontella organisationen leder till det vi kallar för ”collaboration overload”, att nya sätt att organisera sig för att få alla delaktiga riskerar att leda till en massa möten, att samarbetstiden stjäl tid från kärnverksamheten. Så får det inte bli, säger Louise Bringelius.

Björn Eriksson, chef för Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö, har varit en av de drivande i deras projekt för att sätta patienterna och medarbetarna i fokus.

– Vi är på gång att ändra hela organisationen. Vi har antagit ett ambitiöst program som bygger på tillitsbyggande styrning. Och medarbetarna, har vad jag sett, varit genomgående positiva. Flera utbrister ”äntligen”. Vi har även påbörjat ett arbete för att rensa upp i regelverk och resultatmått, samt säkerställer att det ska vara högt i tak.

Förändringarna var också nödvändiga av ekonomiska skäl. An­slagen till vården höjs inte lika mycket som kostnaderna, säger Björn ­Eriksson.

Tillit: Gäller framför allt i nedåtriktade relationer i hierarkin.

Brukarfokus: Fokusera på att möta brukarens (patientens, medborgarens) förutsättningar och behov.

Öppenhet: Dela information och tillåta oliktänkande.

Stöd: Att administration, stödfunktioner, chefer, tillsynande verksamhet fokuserar på att stödja verksamheten.

Delegering: Fatta beslut så nära brukaren som möjligt.

Samverkan: Samarbeta över ­gränser för att möta brukarens behov.

Kunskap: Premiera utveckling och kunskapsöverföring.

Källa: Tillitsdelegationen