Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-19 13:36 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/kultur/kronika-anita-goldman-bibeln-kan-lasas-pa-manga-olika-satt/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Kultur

Krönika/Anita Goldman: Bibeln kan läsas på många olika sätt

En gång i tiden kunde folk sin Bibel, men numera kanske bara en bit från julevangeliet. Den brutala verklighet som skildras i Gamla testamentet har upprört de mindre bibelsprängda skribenter som läst den nya bibelöversättningen. Eva Moberg går - i såväl tidskriften Ordfront som i Aftonbladet - så långt som att kalla Gud för en "fullblodsnazist". Staten borde inte ha spenderat 67 miljoner kronor på att nyöversätta dessa rasistiska och "makabra" texter. Man borde ha gjort ett urval på ett par hundra sidor, "ungefär som Nya testamentet". Resten bör, ja, vad

Glömmas bort i bokhyllan

Brännas på bål

Moberg och jag läser båda Bibeln med feministiska glasögon och vi är övertygade om att den kommit till i reaktion mot en tidigare civilisation, som dominerade i tusentals år och där synen på kvinnan, naturen, sexualiteten och det gudomliga var en helt annan än den bibliska. Ändå reagerar jag starkt på Mobergs kritik eftersom den platsar i en klassisk antijudisk teologi. En där - och det uttrycks redan i den kristna benämningen - "Nya" testamentet är en utveckling till ett högre plan än det "Gamla". Bibel 2000 hade varit ett strålande tillfälle att äntligen göra sig av med denna kristnocentriska barlast och döpa om böckerna till Första och Andra testamentet.

De gamla antijudiska fördomar som läsningen av GT aktualiserat är en sådan integrerad del av den kristna kultursfären att de som uttrycker den ofta gör det omedvetet. Vedergällningens Gud i GT ställs mot kärlekens och förlåtelsens Herre i NT. Judarnas öga mot öga mot de kristna som vänder andra kinden till. En av de största judiska lärde, Hillel, som var en äldre samtida med Jesus, sa tjugofem år innan den judiske profeten från Nasaret började predika: "Det som är förhatligt mot dig skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela Toran. Resten är förklaringar." (Babyloniska Talmud) Måhända plankade Jesus från Hillel

Och båda måste väl ha varit influerade av den egna Toran

Att öppet kritisera "judarnas" Gud känns i dag inopportunt. Då kan man alludera till dem indirekt: "Det har länge varit omöjligt att ens tala om den stora inre överensstämmelsen mellan nazismen och den gammaltestamentlige guden." Så var kopplingen gjord. Igen och för vilken gång i ordningen! Mellan Bibelns utvalda folk och nazisternas ariska utvaldhet. Nazismen är ett svar på judarnas egen rasism. Israels Gud är inte en despot i största allmänhet, utan just "fullblodsnazist". På liknande vis har staten Israels agerande inte kritiserats i största allmänhet, utan just som "nazistisk politik". Detta känns extra olustigt just efter den myckna upplysningen kring Förintelsen.

Bibeln kan läsas på många olika sätt. Den svarta frihetsrörelsen i USA har hämtat sin främsta inspiration just från det "makabra" GT:s stora befrielseepos. Uttåget ur Egypten och Moses gestalt är centrala metaforer. Men kanske kunde inte Martin Luther King läsa innantill

Bibeln kan läsas som en skrift där Gud uppenbarar sig och talar om vem Han är och vad Han vill. Eller som en antologi där en lång muntlig berättartradition skrivits ned. Texter som speglar sin tid och sin kultur. Men som påverkat vår kultur på alla plan i tusentals år. Som finns med - som ett bollplank, en resonanslåda - även i den moderna svenska litteraturen. Visst kan man läsa Tunström, Ekman, Lindgren och Lidman utan att kunna sin Bibel. Men man missar det samtal som författarna för med vår kulturs mest spridda texter. Detta är ett samtal som Moberg nu vill avsluta. Censurera bort. Ett par tre hundra sidor kan få bli kvar av det bästa, det humanaste och vackraste. Vilken tillrättalagd, historielös och stum kultursyn!

GT speglar en annan och långt mer komplex syn. Där blandas hat och kärlek, lågt och högt, ondska och godhet på det smärtsamma och fascinerande vis som är verklighetens. Det är inte alltid politiskt korrekt. Men det är stor litteratur.

Anita Goldman

är författare till bland annat "Våra bibliska mödrar" och "Den sista kvinnan från Ur"

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt