Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-16 19:42 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/kultur/strid-kring-akademiens-ordbok/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Kultur

Strid kring Akademiens ordbok

Redaktionen för Svenska Akademiens ordbok är misskött och kommer inte att kunna slutföra sitt arbete till det planerade slutåret 2017. Det hävdar två före detta anställda, som anser att ansvaret ligger hos Akademiens ledamöter.

UNDER DE SENASTE två åren har en tredjedel av de anställda på redaktionen för Svenska Akademiens ordbok (SAOB) sagt upp sig eller tagit tjänstledigt. En av dessa är Lisa Christensen, doktor i nordiska språk, som våren 2000 lämnade ett jobb som redaktör på SAOB:s redaktion. I dag arbetar hon på universitetet i Odense, Danmark.

I ett niosidigt dokument ger hon sin syn på arbetet med ordboken. Redogörelsen har spridits inom forskarvärlden och småningom även nått kulturminister Marita Ulvskog. Hon skriver bland annat: "SAOB befinner sig i en allvarlig kris, vilket endast få människor känner till. Syftet med denna redogörelse är att göra förhållandena vid SAOB kända." - - - "Jag inser det exceptionella i att jag skriver en redogörelse som denna, men jag är en av de ytterst få som dels är väl insatt i SAOB:s förhållanden, dels inte kan lida personlig skada av att ta till orda."

DN har talat med flera personer på SAOB:s redaktion. Samtliga önskar vara anonyma men bekräftar att innehållet i Lisa Christensens redogörelse stämmer.

Hon pekar bland annat på ineffektiva rutiner, vantrivsel och missnöje med redaktionens chef och svårigheter att upprätthålla kvaliteten på arbetet eftersom så många erfarna personer har hoppat av. Hennes slutsats är att arbetet med ordboken inte kommer att vara färdigt 2017 - det år som fastslagits som slutdatum för projektet.

Ansvaret vilar, enligt Lisa Christensen, framför allt på Akademien som "inte har förmått hantera SAOB:s kris".

Carl-Erik Lundbladh delar hennes kritik. Efter en konflikt med ordbokens chef lämnade han i december sitt jobb som SAOB:s försteredaktör på uppmaning av Akademien, trots protester från två tredjedelar av de anställda. I ett mejl till Marita Ulvskog skriver han bland annat:

"Jag anser att Akademien har försummat sitt ansvar och betvivlar starkt att den med nuvarande ledamöter har förmåga att tillfredsställande sörja för att ordboken fullbordas med god kvalitet."

- Han har grundligt fel. Det finns en förnämlig lingvistisk kompetens i Akademien i form av två språkprofessorer, säger Horace Engdahl.

Enligt Akademiens ständige sekreterare utgör inte de senaste två årens många avhopp från redaktionen några problem för det fortsatte arbetet med ordboken.

- Med den kapacitet som redaktionen har och med den expertis som man kan rådfråga, så finns det goda möjligheter att behålla den nuvarande höga kvaliteten på ordboken, säger han.

Horace Engdahl bedömer inte heller att det fastställda slutåret för arbetet är orealistiskt.

- En rapport som jag fick i förra veckan från det vetenskapliga råd som Akademien har tillsammans med SAOB andades största optimism. Man kan säga att allt ligger på stapelbädden, faktiskt. Jag är inte det minsta orolig för att redaktionen ska klara av det här - om de bara får behålla de ekonomiska resurserna, säger han.

Ordbokens chef Ann-Christin Mattisson lämnar inga garantier för att arbetet med ordboken blir klart till 2017, utan menar att man måste räkna med en viss tidsmarginal.

- Det här är inget jobb som har gått med raketfart hittills. Det har tagit 120 år - och vi är på bokstaven s nu, säger hon.

Ann-Christin Mattisson avböjer att kommentera att många anställda lämnat redaktionen och uppgiften om att hon själv utsatts för hård intern kritik.

Thord Eriksson

thord.eriksson@dn.se

08-738 12 35

Fakta/SAOB

+ Kartläggning av det svenska språket från 1521 till i dag. Arbetet bedrivs i alfabetisk ordning - det första bandet omfattade bokstaven a (till och med ordet anlöpning) och publicerades 1891, det trettioandra bandet kom 2001. Under 2002 avslutas arbetet med bokstaven s och redaktionen övergår till t.

+ Svenska Akademien är genom sina stadgar från 1786 tvingad att utarbeta en ordbok. Arbetet bekostas med överskottet från utgivningen av Post- och inrikes tidningar. Den framtida finansieringen är dock osäker, sedan tidningens största annonsör, Patent- och registreringsverket, vill övergå till att annonsera på Internet för att spara pengar.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt