Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Kultur

Unga läser mindre. Skarpa förslag kommer

Nej, det hörs inte så mycket från Läsdelegationen än. Vi ägnar oss i stället åt att möta många aktörer i landet, arbeta med referensgrupper och täcka in de områden vi inte själva omfattar med vår samlade kompetens.

Precis som Lotta Olsson (DN 30/3) tycker vi inte att det är klokt att bara tala om att barn och unga bör läsa mer. Den sortens uppmaningar hjälper inte. Vi vill också veta mer om hur det verkligen ser ut innan vi kommer med skarpa förslag.

Men Lotta Olsson har helt rätt i att det är ett stort problem att ha ett otillräckligt språk i dagens samhälle. Läsning är en grundforskning i konsten att vara människa, och utan motstånd och nya perspektiv från orden och litteraturen blir det svårt att navigera i en komplex värld.

Det är en makt- och demokratifråga, och vårt uppdrag är att komma med bra förslag på hur den klyfta vi alla ser ska kunna överbryggas. Betydelsen av en god läsförståelse kan inte överskattas.

Visst behöver vi rejäla undersökningar, men det finns trots allt redan en hel del kunskap om barns och ungas läsvanor. Förutom Nordicoms mediebarometer finns även SOM-institutets undersökningar och SCB:s så kallade ULF-undersökningar att tillgå. Kunskapsmätningar som PIRLS och PISA mäter inte bara tio- respektive femtonåriga elevers läsförståelse, utan ger också till viss del besked om deras läsvanor.

Sammantaget visar undersökningarna att barn och unga läser mindre, och även har en sämre läsförståelse än tidigare. Ytterligare undersökningar skulle bidra till en mer heltäckande bild, och ge möjlighet att sätta in rätt insatser. Vi skulle också ha nytta av en systematisk sammanställning av existerande data. Det kommer Läsdelegationen att föreslå.

Redan i dag görs många insatser. Allt från Kulturrådets satsning på små barns språkutveckling (Bokstart), till Skolverkets omfattande kompetensutvecklingsinsatser i läs- och skrivutveckling för lärare och skolbibliotekarier (Läslyftet). Även föreningsliv och folkbibliotek arbetar med läsning, till exempel när det gäller idrott och läsning. I Läsdelegationen har vi också identifierat fler områden som bör utvecklas, som skolbibliotek, fritidshem och, förstås, hemmiljö. Men det behövs också insatser som rör vuxna som läsande förebilder, som Lotta Olsson också nämner.

Så när du läst detta: läs för dig själv, eller ett barn. Högt eller tyst. Men läs, det betyder mer än du tror. 

Stadsbibliotekarie i Stockholm, ordförande i Läsdelegationen.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.