Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-30 23:22

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/ledare/skarpare-narkotikapolitik-ar-nodvandig-att-ropa-pa-hardare-tag-far-dock-inte-enbart-bli-ett/

LEDARE

Ledare: Skarpare narkotikapolitik är nödvändig. Att ropa på hårdare tag får dock inte enbart bli ett valtaktiskt grepp på bekostnad av integriteten

Hårdare straff för narkotikabrott, ökade resurser till polis och tull, obligatoriskt drogtest av personer som ska anställas inom barn- och äldreomsorg samt mer av tvång inom missbrukarvården. Det är några av de förslag till skärpt narkotikapolitik som moderaterna i Stockholm föreslår i en ny rapport.

Skolungdomars drogerfarenhet har ökat under senare år. Vid 90-talets början hade 3-4 procent av niondeklassarna använt narkotika; 1997 låg siffran på 7-8 procent. Ökningen har skett från en låg nivå, men trenden är oroande liksom det faktum att ungdomars nyfikenhet på droger ökar. Hårdlanseringen av nya partydroger har inriktat sig på att ändra bilden av narkotikamissbruket. Droglangare utlovar "ofarliga" kickar för att ungdomarna ska kunna festa hela natten. Det förebyggande arbetet bland ungdomar måste möta denna nya typ av drogmissbruk.

Hittills har arbetet för att mins-ka nyrekryteringen till missbruk varit framgångsrikt. Att ungdomars attityder till droger nu verkar mjukna bör tas på stort allvar. Men att, likt moderaterna, hävda att svensk narkotikapolitik håller på att "falla samman till följd av en oengagerad och mattad politik" är en överdrift, som möjligen tillkommit av valtaktiska skäl.

Fortfarande kan emellertid arbetet för att göra narkotikan mer svårtillgänglig skärpas. Det är, som moderaterna skriver, oacceptabelt att missbrukare och langare kan fortsätta sin verksamhet på fängelserna. Ökat bruk av tvångsvård är också försvarbart, eftersom detta ibland kan vara det enda sättet att få en person ur en destruktiv livsstil. Det är rimligt med drogtester av personal inom omsorgen på samma sätt som sker inom flera företag i näringslivet.

Moderaterna vill även se en välbehövlig upprustning av den under flera år försummade missbruksvården.

Partiets utkast till ett informationspaket om drogmissbruk till föräldrar är också ett initiativ som förtjänar beröm. Men några av moderatförslagen verkar vara skrivbordsprodukter som varken är praktiskt genomförbara eller acceptabla ur integritetssynpunkt.

Tanken att skolorna ska drogtesta grundskoleelever är närmast absurd, liksom förslaget att gymnasister som vägrar drogtesta sig ska kunna avstängas. Självfallet ska skolorna uppmärksamma om elever håller på att dras in i missbruk, men misstankar om narkotikamissbruk ska anmälas till polis och sociala myndigheter, som sedan får vidta lämpliga åtgärder.