Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Nyheter

Anorexisjuka kvinnor kan ha drag av autism

Unga kvinnor som drabbats av anorexi visar autistiska drag och autistiskt ätbeteende, även efter det att de kommit över sina ätstörningar, visar en doktors­avhandling.

Att personer med autism har ett avvikande förhållande till mat är känt sedan tidigare.

Nu kan forskare visa att autistiskt ätbeteende också finns vid anorexi.

I en del av sin forskning har ­Louise Karjalainen, forskare inom neuropsykiatri vid Gillbergcentrum i ­Göteborg, följt en grupp på drygt 30 unga kvinnor (15–25 år) med anorexi. Då kunde hon se att även ett år efter att kvinnorna börjat tillfriskna hade de kvar tankemönster och beteenden kring mat som brukar återfinnas hos personer med autism.

– De känner en ovilja att äta tillsammans med andra, matlukt kan kännas outhärdlig och om en bordsgranne smackar kan det upplevas förfärligt jobbig. Långt efter det akuta skedet av anorexi kan den här typen av signaler få unga kvinnor att låsa sig, säger Louise Karjalainen.

Så även om kroppen och hjärnan fått näring och återhämtat sig efter anorexin så verkar de specifikt autistiska beteendena kvarstå.

Forskningen bekräftar också att anorexi påverkar hjärnan.

Undersökningar med magnet­kamera på en annan grupp av unga kvinnor visar att de som lider av anorexi har samma förändringar på hjärnan som unga kvinnor med autism har.

– Vi har sett att flickor med pågående anorexi har liknande förändringar som unga kvinnor med autism har i sådana områden i hjärnan som bearbetar sociala signaler, säger Louise Karjalainen.

– Om det är dessa förändringar i hjärnan som dröjer kvar och orsakar problemen längre fram vet vi inte. Men vi är något på spåren, fortsätter hon.

När man jämför med pojkar med autism så har inte de samma förändringar på hjärnan som unga kvinnor.

– Vad det betyder vet vi ännu inte. Det var lite oväntat, säger ­Louise Karjalainen.

Anorexia nervosa betyder brist på matlust och nervös aptitlöshet. Syftar på ett kroppsligt och psykiskt sjukdomstillstånd som leder till självsvält och undervikt. En av de allvarligaste psykiatriska sjukdomar som kan drabba en tonåring. Den vanligaste åldern för insjuknande i anorexia nervosa är 14 till 19 år. Sjukdomen drabbar minst 0,3 procent av alla flickor/kvinnor. Det är tio gånger vanligare att flickor och kvinnor får anorexia nervosa jämfört med pojkar och män.

Autism är ett tillstånd som karakteriseras av svårigheter med ömsesidig social kommunikation, inter­aktion och beteende. Autism yttrar sig som svårigheter i att relatera till eller kommunicera med andra, vilket resulterar i social isolering. Personer med autism kan ofta uppfattas som om de lever i sin egen värld. Ungefär en procent av barn och nästan lika många vuxna har autism.

Källa: NE, Gillbergcentrum