Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

”Det finns fortfarande ett förhöjt terrorhot mot Sverige”

Terrorhotet mot Sverige är fortfarande förhöjt. Varannan dag tar Säkerhetspolisen emot tips från allmänheten om personer som uppges planera terrorattentat. Det säger Säpo-chefen Anders Thornberg i en intervju med DN. Han kommenterar också myndighetens roll i it-skandalen på Transportstyrelsen. – Vi har gjort precis vad som på oss ankommer.

På tisdag väcks åtal mot den misstänkta terroristen Rakhmat Akilov. Fem personer dödades i dådet på Drottninggatan. Förundersökningen är på omkring 8 000 sidor. Hans Ihrman, vice chefsåklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål, uppskattar att domstolsprocessen kan ta ungefär tre månader.

Säpo-chefen Anders Thornberg säger i en intervju med DN att Säker­hetspolisen har lärt sig mycket efter terrordådet på Drottninggatan.

– Vi har fått bekräftat att det går så ohyggligt snabbt. Det kan vara individer som radikaliserats på väldigt kort tid. Nu är det en kommande rättegång, så jag har väldigt svårt att gå in på detaljer. Men under hela utredningens gång och under hela skeendet har vi lärt oss saker. Vi lär oss också av motsvarande attentat i utlandet. Vi delar med varandra när utredningarna är klara, allt i syfte att det inte ska ske igen.

Det finns fortfarande ett förhöjt hot mot Sverige, en 3:a på myndighetens 5-gradiga skala.

Anders Thornberg säger att det är viktigt att allmänheten kontaktar Säkerhetspolisen om någon person i ens närhet är på väg att radikaliseras.

– Varannan dag får vi in information till Säkerhetspolisen som säger att namngivna personer eventuellt ska begå terrorattentat. Vi kan inte chansa, så vi går till botten med alla tips så gott det går. Sedan lever vi i en rättstat. Finns det inte tillräcklig misstanke så kan vi inte sätta i gång hela maskineriet. Det är ohyggligt svåra bedömningar.

Har ni avvärjt något terrordåd förra året?

– Vi menar att vi avvärjer hela tiden. Vi ingriper tidigt. Men det är väldigt svårt att bevisa att man har avvägt en attack direkt.

Kan du göra någon uppskattning om antalet fall?

– Jag vill inte göra någon sådan. Men min bestämda uppfattning är att säkerhetstjänsten – på det sätt som vi jobbar nu i Europa och Norden – avvärjer indirekt hela tiden genom vårt sätt att vara proaktiva och ingripa tidigt innan vi ser det fullbordade attentatet. Konsekvenserna är ju så förfärliga.

Det har gått sju månader sedan Transportstyrelsens tidigare generaldirektör Maria Ågren fick ett strafföreläggande för vårdslöshet med hemlig uppgift. Säkerhetspolisen hade en central roll i ärendet, både genom att utreda det misstänkta brottet och att genomföra en tillsyn över säkerhetsskyddet på Transportstyrelsen.

Bad ni regeringen att ingripa mot Transportstyrelsen?

– Vi har agerat enligt de lagar och regelverk som finns. Vi fick information under sommaren 2015 från flera myndigheter och verksamheter om att det kanske inte stod rätt till med outsourcingen. Vi inledde ett tillsynsförfarande. Det är ett otroligt komplext arbete där vi hämtar in mängder med information som vi analyserar och bearbetar. Vi informerade vår uppdragsgivare i september 2015 om att vi inledde ett tillsynsarbete och att vi såg att det eventuellt inte gått rätt till med outsourcingen.

– Vi hade kontinuerlig kontakt med Transportstyrelsen under hela tillsynsarbetet. Vi ställde frågor och uppmanade dem att inte outsourca om det fanns någonting som riskerade att bli till men för rikets säkerhet. Samtidigt förstod vi under utredningsarbetets gång att det kunde finnas misstanke om brott. Vi inledde därför ett rättsligt förfarande under ledning av åklagare. Vi fullföljde tillsynen och fullföljde det rättsliga förfarandet. Samtidigt gjorde vi skademinimeringar för det som eventuellt skulle kunna skada rikets säkerhet.

Vad var era signaler till regeringen?

– Transportstyrelsen har ansvar för outsourcingen. Under resans gång har vi hållit vår uppdragsgivare informerad. Men exakt vad som sagts eller gjorts kan jag inte säga. Vi har gjort precis vad som på oss ankommer. Om jag skulle diskutera det här och låta främmande makt få insyn i det så skulle vi kunna ställa till ännu större men. Därför varken kan eller får jag enligt svensk sekretessförbindelse tala om exakt vad vi gjort när det gäller olika frågor.

Säkerhetspolisen rustar nu inför det kommande riksdagsvalet och risken för främmande makts påverkan. Arbetet för att skydda det mest skyddsvärda inför valrörelsen inleddes redan för ett drygt år sedan. Under våren 2017 träffade Säpo företrädare för regeringen och alla riksdagspartier för att informera om vikten av säkerhetsskydd och säkerhetshöjande åtgärder.

Vilket mönster ser ni i Sverige?

– Vi har sett att det pågår elektroniska attacker och att det har funnits påverkansoperationer i vårt land. Det har varit flera exempel på det. Vi har haft kontakt och försöker lära av de länder som har varit utsatta. Vi följer de länder eller individer som vi tror skulle kunna göra sådana här saker. Vi har en beredskap för det här. Vi informerar om det. Det går inte att jämföra ett land med ett annat land hur man ska göra. Men i Sverige är vi nog lite mer källkritiska. Vi följer traditionella medier i högre utsträckning. Men vi ser att många människor bara hämtar sin information via sociala medier och på andra sätt.

Ryssland pekas ofta ut som ansvarigt för det här i andra länder. Ser ni samma mönster här?

– Vi ser att Ryssland är aktivt i det här avseendet. Vi har inte sett och vi vet inte exakt hur det blir i valet, men vi tar höjd för det. Vi ser att Ryssland bedriver elektroniska attacker och att de har bedrivits påverkansoperationer i olika omfattning.

Även i Sverige?

– Ja, sedan är det frågan om det är brottsligt eller inte brottsligt. Vi är en säkerhetstjänst och polismyndighet. Det är inte förenligt med folkrätten att man från främmande makt påverkar ett annat lands interna angelägenheter. Som säkerhetstjänst är vår uppgift att gå in när det är främmande makts underrättelse- och säkerhetsorgan.

Varannan dag får vi in information till Säkerhetspolisen som säger att namngivna personer eventuellt ska begå terror­attentat.

Anders Thornberg är generaldirektör för Säkerhetspolisen. Han tillträdde 2012. Han har varit anställd på myndigheten sedan 1990-talet och varit bland annat stabschef för kontraspionageroteln, säkerhetsskyddschef och informationsdirektör.

Säkerhetspolisens verksamhet delas i huvudsak in i fem områden: kontraspionage, kontraterrorism, författningsskydd, säkerhetsskydd och personskydd.