Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-21 23:16 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/nyheter/djurskyddet-kan-bli-krav-vid-upphandling/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Djurskyddet kan bli krav vid upphandling

Regeringen är på väg att helt skriva om lagstiftningen för ­offentlig upphandling. En konsekvens blir att svensk djurskyddslag ska gälla vid upphandling.

– Det är skamligt att den ­offentliga sektorn har hanterat frågan om djurskydd på ett vårdslöst sätt, säger civil­minister Ardalan Shekarabi (S).

På torsdagens regeringssammanträde fattade regeringen beslut om ett 1 200-sidigt dokument som nu skickas på granskning till Lagrådet. Förslaget omfattar all offentlig upphandling i Sverige och är den mest omfattande lagstiftning som kommer att ske under nuvarande mandatperiod.

– Det är en omfattande lagtext som kommer att påverka både svensk offentlig verksamhet och näringsliv väldigt mycket de kommande åren, säger civilminister Ardalan Shekarabi och understryker att det handlar om stora summor – omkring en femtedel av brutto­nationalprodukten.

En del i lagstiftningen handlar om hur det offentliga ska hantera inköp av livsmedel. Under senare år har svenska bönder återkommande protesterat mot att kommuner valt billigare utlandsproducerade livsmedel framför svenska varor.

Enligt Ardalan Shekarabi ställer den nya lagen tydliga krav på miljöskydd och djurskydd, och det kommer sannolikt att gynna svenska bönder.

– Vi har en lagstiftning som sätter en hög nivå på djurskyddet och som alla våra livsmedelsproducenter har att följa. Det vore väldigt märkligt om den offentliga sektorn ställer krav som är lägre än den lagstiftning som vi har i Sverige, säger han.

Den nya lagstiftningen är inte tvingande, men regeringen kommer att ge den nya Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram tydliga rekommendationer om att man ska ställa krav åtminstone i nivå med den lagstiftning vi har.

– Jag tycker det är skamligt att den offentliga sektorn i Sverige har hanterat den här frågan om djurskydd på ett minst sagt vårdslöst sätt.

Den nya upphandlingslagen innebär också att de offentliga aktörerna ska kunna ställa sociala krav på leverantörerna. På helgens S-kongress lanserade statsminister Stefan Löfven ett system där långtidsarbetslösa ska kunna få jobb i samband med offentlig upphandling.

– Det handlar om att hitta samverkan med näringslivet om att inkludera människor som annars har svårt att etablera sig i arbetslivet, säger Ardalan Shekarabi som tror att det finns ett intresse hos företagen att ta ett större socialt ansvar.

– Problemet är inte att leverantörerna är ointresserade av socialt ansvarstagande. Problemet är att upphandlande myndigheter har varit så fokuserade på att följa ­juridiken och söka lägsta pris, säger han.

Andra nyheter i lagförslaget är ökade möjligheter för näringslivet att inleda långsiktiga samarbeten med offentliga aktörer och att kommunerna ska få större möjligheter att samarbeta över kommungränserna. Det kan till exempel handla om att utbyta tjänster med varandra utan att för den skull vara tvingande att gå via upphandling.

– Vi har Europas högsta urbaniseringstakt och en växande utmaning med krympande kommuner. Det här kan vara ett sätt att säkerställa att de erbjuder sina medborgare det de ska, säger Ardalan Shekarabi.

Regeringen har inte gjort någon ekonomisk konsekvensanalys av det nya lagförslaget.

Det nationella upphandlingsstödet hanteras i dag inom Konkurrensverket. Den 1 september i år inrättas en ny myndighet som ska sköta frågor som rör upphandling. Upphandlingsmyndigheten ska placeras i Stockholm.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt