Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Nyheter

Fridolin kräver en förklaring av förlagen

Det kan finnas anledning att se över den statliga granskningen av läromedel. Det anser Skolverket efter DN:s granskning av skolans historieböcker. Utbildningsminister Gustav Fridolin vill ha en förklaring till varför kvinnorna saknas.

Granskningen visar att bland alla namngivna personer i grundskolans vanligaste historieböcker är bara 13 procent kvinnor.

Det har väckt stark kritik från både historieforskare och elever som anser att eleverna riskerar att få en skev och i värsta fall falsk bild av historien.

Gustav Fridolin konstaterar att läroplanen lyfter fram jämställdheten. Nu ska han kalla till sig Läro-medelsproducenter och Läromedelsförfattares förbund för att få en förklaring:

– Jag vill höra vilka planer de har för att förbättra situationen. Det är inte staten som skriver läromedel men vi ställer krav på lärosituationen och då måste lärarna och rektorerna och kommunerna som köper in böcker veta att det finns läromedel som följer läroplanen, säger Gustav Fridolin.

I dag finns det ingen statlig förhandsgranskning av läromedel men Skolverket har tillsammans med Skolinspektionen möjlighet att i efterhand se över läromedel. Ulrika Lundqvist är chef på Skolverkets grundskoleenhet och även hon reagerar på resultatet i DN:s granskning.

– Det är jätteintressant, man måste analysera vad det kan få för konsekvenser. Som lärare måste man analysera sin val av läromedel och kritiskt granska vilka perspektiv, som i detta fall på kvinnor och män, som man förmedlar. All undervisning ska ju genomsyras av de normer och värden som anges i läroplanen.

Läroplanen säger inget specifikt om läromedel. I stället är det upp till den enskilda läraren att granska och utvärdera alla läromedel som används i undervisningen.

En undersökning av tidningen Skolvärlden från november förra året visar dock att bara två av tio lärare hinner kvalitetsgranska sina läromedel så mycket som de anser behövs. En fjärdedel säger att de inte hinner alls.

Kristina Lindström är journalist, filmare och författare till två böcker om flickors historia i Sverige och Europa, och aktuell med en ny bok om flickors historia i världen. Hon konstaterar att i denna fråga var det bedrövligt när hon gick i skolan, och att det verkar vara lika bedrövligt i dag.

– Egentligen är jag inte förvånad. Men upprörd. Måttstocken är vad man uträttat i ett visst förutbestämt avseende i historien och män har haft mer makt och inflytande. Kvinnors historier blir osynliga, och det som är osynligt länge går djupt in i människors medvetenhet. Man måste arbeta med detta på samma sätt som man gör på de historiska institutionerna. Därifrån har på senare tid kommit mycket med just fokus på kvinnor, säger Kristina Lindström.