Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-22 22:26 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/nyheter/hard-kritik-mot-utnamning-av-chef-for-tingsratten/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Hård kritik mot utnämning av chef för tingsrätten

Regeringen utser snart Stockholms tingsrätts nya chef. Valet väntas bli toppjuristen Gudrun Antemar. Men interna dokument visar på skarp kritik och hårt motstånd mot utnämningen. ”Det är dystert att behöva konstatera att ni inte håller måttet!”, skriver tingsrättens nuvarande chef till nämnden som valt ut hans efterträdare.

Stockholms tingsrätt är landets största allmänna domstol med drygt 280 anställda. Tingsrättens chef är lagman Stefan Strömberg som snart går i pension. Regeringen kommer därför att utse hans efterträdare under ett sammanträde i dag, onsdag.

Men DN kan nu avslöja att tillsättningen redan har mött ett unikt motstånd och stark intern kritik.

Det är Domarnämnden som föreslår vem regeringen ska utse till ett juridiskt ämbete och det är ytterst sällsynt att den rekommendationen frångås. Vid ett möte den 17 november beslutade nämnden att föreslå Gudrun Antemar att ta över efter Stefan Strömberg.

Hon är i dag chef över förvaltningsrätten i Stockholm och själv ersättare i Domarnämnden, men deltog inte i beslutet. Som tidigare riksrevisor och chef för Ekobrottsmyndigheten ansåg nämnden att hon hade den erfarenhet som krävdes för uppdraget.

Men flera interna skrivelser visar att nämnden även kände till en helt annan bild av Gudrun Antemar. En månad före sammanträdet skickade Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren in ett särskilt yttrande till nämnden. I det skriver han att Domstolsverket ”vid flera tillfällen under 2015 och 2016 tagit emot klagomål från olika enskilda personer som är eller har varit anställda vid Förvaltningsrätten och i sin anställning haft nära kopplingar till lagman Gudrun Antemar.”

De som kontaktat Domstolsverket har beskrivit konflikter som de påstår beror på dåligt ledarskap från Antemar. Personerna vill vara anonyma av rädsla för repressalier.

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren vill inte ytterligare kommentera klagomålen.

– När de uppgifterna kom till min kännedom tyckte jag att det var riktigt att upplysa nämnden om dem. Det står jag för, och det känner både Domarnämnden och Gudrun Antemar till. I övrigt anser jag inte att det är lämpligt att jag yttrar mig om vad som sades under sammanträdet.

Domstolsverkets generaldirektör sitter med i Domarnämnden men får inte delta i själva besluten. Han begärde ändå att få fört till protokollet att han ansåg att den andra kandidaten borde få jobbet. Det gjorde även en av nämndens ledamöter, och Martin Holmgren säger att han delade hennes bedömning.

Hur vanligt är det att du motsätter dig att Domstolsnämnden vill utse en viss domare?

– Det har jag aldrig gjort tidigare.

DN har varit i kontakt med flera nuvarande och tidigare kollegor till Gudrun Antemar som styrker bilden av allvarliga arbetsmiljöproblem på hennes domstol. I en medarbetarundersökning från 2015 svarade 41 procent att de inte hade förtroende för henne som myndighetschef. Sämst av alla landets domstolschefer.

Valet av Gudrun Antemar kritiseras även av lagman Stefan Strömberg, som hon väntas efterträda som chef över tingsrätten i Stockholm. I ett mejl till Domarnämndens ordförande skriver Stefan Strömberg bland annat:

”Det är dystert att behöva konstatera att Ni inte håller måttet!”

I sitt mejl ifrågasätter Stefan Strömberg även hur tillsättningen av chefsrådmän till tingsrätten gått till.

Stefan Strömberg säger till DN att bakgrunden är medarbetarnas klagomål.

– Domarnämnden måste förhålla sig till de här uppgifterna och borra djupare i dem. Jag tycker att de smiter från sitt ansvar. Om uppgifterna stämmer så utnämner man en person som kanske inte är lämplig.

Hur lämpligt är det att du har synpunkter på utnämnandet av din efterträdare?

– Jag har inte lagt mig i det annat än att jag i efterhand har kommenterat det. Jag har inte ringt för att övertala dem eller skickat in några inlagor. Jag bara konstaterar att jag inte tycker att det är bra.

Gudrun Antemar säger till DN att hon inte vill diskutera några frågor som har med utnämningen av lagman att göra.

– Jag vill inte lämna några som helst kommentarer kring rekryteringsprocessen innan den är klar.

Hon vill inte heller kommentera det yttrande som Domstolsverket skickade till Domarnämnden, och säger att hon inte kände till den nuvarande lagmannens skrivelse.

– Det här är ingenting som jag hade någon kännedom om, men jag har ingen kommentar som gäller den pågående processen.

Resultatet i medarbetarundersökningen från 2015 säger hon främst kan förklaras av att den genomfördes under ett pågående förändringsarbete.

– Det är klart att det innebar en oro. Men vi har stärkt ledarskapet och rättssäkerheten. I dag har vi en bra domstol med ett bra medarbetarskap och ledarskap.

Vad tänker du om att medarbetare känner sig manade att vända sig till Domstolsverket?

– Det är inget som man tagit upp med mig på domstolen. Jag vill inte kommentera det.

Domarnämndens ordförande Thomas Rolén säger att nämnden frågade Antemar om Domstolsverkets uppgifter under rekryteringen, och att de bedömde att hennes förklaring om förändringsarbetet var tillräcklig. Han vill inte kommentera Stefan Strömbergs e-post.

Om uppgifterna stämmer så utnämner man en person som kanske inte är lämplig.

Domar­nämnden

En myndighet som lämnar förslag till regeringen om utnämning av domare. Ledamöterna är själva domare och advokater.

Domstolsverket

En myndighet som fungerar som serviceorgan för landets domstolar. Myndigheten kan inte bestämma över domstolarnas domar utan ansvarar för samordning i bland annat personalfrågor.

Stockholms tingsrätt

Landets största allmänna domstol sett till antalet anställda. Tingsrätten har omkring 280 medarbetare och 375 nämndemän, och hand­lägger cirka 18 000 tvistemål, brottmål och ärenden per år.

Gudrun Antemar

Jurist med en lång karriär som bland annat generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten och som riksrevisor. Är i dag lagman vid förvaltningsrätten i Stockholm, Sveriges största domstol.

Stefan Strömberg

Jurist med förflutet som rikspolischef, generaldirektör för Domstolsverket och lagman för Göteborgs tingsrätt. Är i dag lagman vid Stockholms tingsrätt men ska snart gå i pension.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt