Hemlösheten slut för Peter - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Hemlösheten slut för Peter

Han har bott i tält och levt månader på vandrarhem, men nu har Peter Ahlborg äntligen en andrahandslägenhet som ger hopp om framtiden. Efter år av hemlöshet vet han att en egen bostad är nödvändigt för att skapa ett ordnat liv – men för allt fler i Sverige saknas den viktiga pusselbiten.

Antalet hemlösa ökar kraftigt i landet och 42-årige Peter Ahlborg säger att han inte är ett dugg förvånad över den negativa statistiken. Han anser att myndigheternas försök att hjälpa dem som hamnat snett ofta missar målet.

– Om man verkligen vill hjälpa någon tillbaka till samhället måste man se till att den också bor i samhället. En egen bostad är det viktigaste och det är uppenbart att det byggs för lite, säger Peter Ahlborg, som talar av egen lång erfarenhet.

En färsk rapport från Socialstyrelsen visar att sammanlagt 34 000 personer i Sverige är hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden. Av dessa befinner sig cirka 4 500 personer i akut hemlöshet, varav 280 sover ute eller i offentliga utrymmen.

Efter trassliga ungdomsår i Norrköping med brottslighet och mycket alkohol kom Peter Ahlborg för 16 år sedan till Göteborg. Han fick både familj och fast jobb, men hamnade åter snett i tillvaron och har i långa perioder tvingats leva på socialbidrag.

Efter att under de sju senaste åren ha bott inneboende, flyttat runt mellan olika vandrarhem och till och med tältat på Lisebergs camping under några septemberveckor 2009, har han äntligen hittat en mer permanent bostadslösning.

Vi träffas i en trerummare i Göteborgsförorten Angered, som han sedan nio månader tillbaka hyr i andra hand. Här har även 14-åriga dottern fått ett eget rum. Peter har mycket av egen kraft lyckats ta sig ur en svår situation och säger att han kan börja se ljusare på framtiden.

– Mitt råd till alla hemlösa är att inte dränka sina sorger i alkohol och narkotika. Man ska ta ansvar och kräva sin rätt, säger Peter.

Efter många års kontakter med socialtjänsten är han kritisk mot hur hemlösa behandlas. Han menar att den så kallade trappstegsmodellen, som långsamt ska slussa den hemlöse till en trygg bostadssituation, inte fungerar.

– Jag har inget emot krav, men för många personer som är i den här situationen är det för många krav på för kort tid, säger Peter som liknar åtgärderna vid konstgjord andning eftersom de inte löser de verkliga problemen.

– Härbärgen leder oftast tillbaka till missbruk, säger Peter och tar en av gitarrerna som ligger i soffan och spelar en egen låt om hemlöshet.

Han har även dokumenterat sin tillvaro i en film och fått ett produktionsbolag intresserat. En bättre bostadssituation har gett honom kreativiteten tillbaka och han hoppas att det även ska leda till ett fast arbete.

Socialstyrelsens undersökning är ett uppdrag från regeringen och bygger på uppgifter som samlats in från myndigheter, institutioner och frivilligorganisationer.

– Kartläggningen innebär att vi nu kan redovisa siffror över hemlösheten i alla Sveriges kommuner. Därmed får kommunerna, som har det yttersta ansvaret för bostadsförsörjningen, ett viktigt underlag för att vidta konkreta åtgärder mot hemlösheten, säger Håkan Ceder, överdirektör vid Socialstyrelsen.

”Hemlöshet en av våra svåraste utmaningar”. Stockholm sidan 6

4 000

Personer har antalet hemlösa ökat med sedan 2005. Men färre människor sover utomhus i dag jämfört med för sju år sedan.

Färre sover utomhus

Det totala antalet hemlösa beräknas i dag uppgå till 34.000.

De flesta hemlösa är män, men kvinnorna blir allt fler. Totalt har även överrepresentationen av utrikes födda ökat i andel.

Undersökningen visar att en tredjedel av de hemlösa är föräldrar till minderåriga barn.

Bland hemlösa personer finns numera en lägre andel som har de problem som traditionellt förknippas med hemlöshet; det vill säga missbruk och psykisk ohälsa. Detta är särskilt tydligt bland dem som är födda utanför Sverige.

Antalet hemlösa har ökat med cirka 4 000 personer sedan 2005. Men färre personer sover utomhus nu. Detta kan enligt Socialstyrelsen ses som ett tecken på att tak över huvudet-garantin, som var ett av målen i regeringens hemlöshetsstrategi 2007–2009, har tagits på allvar.