Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Ilska mot Google efter hot mot advokat

En svensk advokat har mottagit hot riktade mot sin familj och privata bostad efter att Youtube lämnat ut advokatbyråns namn till aktörer med nazi­sympatier. Byrån har också drabbats av försök till dataintrång och omfattande telefontrakasserier. Händelserna är polisanmälda.

Bland sina klienter har advokaten tidningarna Expressen och Dagens Nyheter. Det var efter att byrån i sin tjänsteutövning anmälde allvarliga hot som framförts mot journalister på Youtube, som advokaten mottog ett samtal där detaljer om dennes privata bostad och barn togs upp. Advokatbyrån har också som en konsekvens av publiceringen på Youtube drabbats av försök till it-intrång med en falsk gmail-adress som syftat till att röja kontakter med klienter.

– Att en advokat hotas, och dessutom i sin tjänsteutövning, är något vi ser ytterst allvarligt på. Denna typ av hot slår mot grunden i rättsstaten, säger Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg.

Att falska gmail-adresser har använts för att locka till sig information från advokatbyrån är också mycket allvarligt, enligt Anne Ramberg.

– Därigenom riskerar advokaten av misstag att bryta sin tystnadsplikt gentemot klienten, det är förfärligt att något som är så fundamentalt inom rättsväsendet är ­under hot, säger Anne Ramberg.

Bakgrunden till händelsen är att advokatfirman biträtt vid anmälningar av ett antal hotfulla publiceringar som gjorts av högerextremister på Youtube. Hoten riktades mot journalister.

Youtube valde trots anmälan att inte agera mot hoten; däremot togs några publiceringar bort eftersom högerextremisterna använt bilder som de saknade upphovsrätten till. Det var i samband med det borttagandet som anmälarens namn röjdes av Youtube genom att det publicerades både på kanalen och i korrespondens med innehavaren av kanalen. Därefter inleddes hoten och trakasserierna mot advokat­byrån, advokaten och dennes barn.

Youtube namngav advokatbyrån trots varningar om att det skulle kunna leda till fördjupade hot från den svenska vit makt-miljön.

Google äger Youtube och DN har sökt Googles svenska chef Anna Wikland för att ställa frågor om varför anmälarens namn röjts, varför allvarliga hot som riktas mot journalister tillåts ligga kvar på You­tube samt frågor om hur Google ser på det faktum att gmail-adresser (som administreras av Google) ­används falskeligen för att försöka få ut information som lyder under tystnadsplikt. Hon har valt att inte återkomma.

Anna Wikland och Googles svenska ledning har tidigare hänvisat vidare till företagets ledning i Kalifornien.

Jeanette Gustafsdotter, som är vd för branschorganisationen Tidningsutgivarna, är rasande på Googles agerande.

– Det är rent utsagt för jävligt att uppenbara brott som till exempel olaga hot inte går att stoppa för att man skyller på ett amerikanskt it-företag i Kalifornien. Vi har inter­nationella rättsliga avtal för att brottslighet ska beivras, oavsett om det sker i USA eller Sverige. Det är ofattbart att Google inte agerar omedelbart; det man i stället ­säger är att internationella avtal man ­ingått inte är aktuella.

Jeanette Gustafsdotter kräver att det leder till en markering från Sveriges regering mot Google.

– Jag hoppas på ett skarpt uttalande från justitieminister Morgan Johansson mot Google. I långa loppet är det ett hot mot vårt demokratiska samhälle när advokater, politiker och journalister kan bli utsatta för hot i syfte att tysta dem, utan att det får konsekvenser.

Även Sofia Wadensjö Karén, ordförande för den andra branschorganisationen Utgivarna, är mycket kritisk:

– Om ett företag som Google framöver över huvud taget ska kunna betraktas som en seriös aktör måste de aktivt börja motarbeta olagliga publiceringar, hot och trakasserier.

De kan inte längre se sig som enbart en distributör, en kanal. Nu är tiden kommen då Google till sist måste börja ta ansvar för vad som sprids på deras plattformar.

Efter publiceringen av denna artikel på DN.se under söndags­kvällen hör Googles svenska kommu­nikationschef Fatshad Shadloo av sig.

Han vill inte heller svara på ­frågor, utan lämnar endast ett skriftligt uttalande:

”Vi kommenterar inte specifika klipp eller kanaler. Rent generellt – innehåll som tydligt bryter mot upphovsrättslagen, innehåller företeelser som trakasserier eller uppmanar till våld mot individer eller grupper är oacceptabelt för oss. YouTube har tydliga policyer som definierar vad som är tillåtet på vår plattform. Ytterst har våra användare möjlighet att flagga innehåll. Visar det sig att innehållet bryter mot vår policy eller lokal lagstiftning agerar vi”, skriver Farshad Shadloo.

Jeanette Gustafsdotter, vd för Tidningsutgivarna