Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-19 01:16 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/nyheter/industrins-utslapp-av-vaxthusgaser-okade/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Industrins utsläpp av växthusgaser ökade

I stället för att minska så ökade utsläppen av växthusgaser från svensk industri med 4 procent förra året. De totala utsläppen i Sverige hamnade på samma nivå som året innan. Klimatministern är oroad över siffrorna men pekar på att regeringen föreslagit en rad reformer för att få ner utsläppen.

Efter att i många år ha minskat låg utsläppen av växthusgaser i Sverige förra året på samma nivå som året innan, visar preliminära siffror från Naturvårdsverket. Den främsta orsaken är att industrins utsläpp 2016 ökade med fyra procent. Industrin står för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen och har därför stor påverkan på totalsiffran.

– Anledningen är högkonjunkturen, den slår igenom på samtliga sektorer. Men vi vet att vi måste minska utsläppen oberoende av konjunktur, säger Oskar Larsson, chef för miljömålsenheten på Naturvårdsverket.

– Siffrorna visar att vi behöver göra mycket mer för att ligga i nivå med Parisavtalet.

Stål- och cementproduktion samt raffinaderier är de industrier som orsakar störst utsläpp av växthusgaser och de är samtidigt viktiga för svensk ekonomi.

– Det vi vill lyfta fram och som verkligen behövs är ytterligare innovation inom sektorer med stor klimatpåverkan. Det handlar om stora investeringar på lång sikt och för att få till det krävs en samverkan mellan den offentliga sektorn och företagen, säger Oskar Larsson.

Att minskningen av utsläppen har bromsat upp försvårar möjligheterna att nå regeringens mål att nettoutsläppen år 2045 ska vara nere på noll.

– Det är klart att jag är bekymrad över att utsläppen inte minskar, samtidigt är jag inte förvånad med tanke på hur bra konjunkturen går, säger klimatminister Isabella Lövin (MP).

– Tidigare regeringar har inte gjort de nödvändiga reformerna och det tar tid att se effekterna av de reformer vi genomför.

Isabella Lövin nämner en rad reformer och förslag som regeringen har lagt fram för att få ned utsläppen, bland annat stadsmiljöavtal, satsning på cykling och tåg, bonus malus-system för att gynna miljövänliga fordon samt utbyggd infrastruktur för elbilar.

– För industrin har vi också satsningar för att göra de tekniksprång som krävs för att få ner utsläppen. Stålindustrin genomför en ny process som vi stöder, säger Isabella Lövin.

Inrikes transporter står, liksom industrin, för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen. En ljusglimt i statistiken är att här minskade utsläppen med fyra procent. Det är en vändning efter en liten ökning 2015 och beror bland annat på en ökad andel biobränsle.

Naturvårdsverkets statistik visar enbart utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Statistiska centralbyrån, SCB, kom samtidigt med en rapport där även utsläpp som sker utanför gränserna är medräknade. Den visar att svenskars utsläpp ökar, främst beroende på sjöfart och ökande flygresor.

– Vi måste hitta sätt att prissätta de utsläpp som sker internationellt det är därför regeringen föreslår flygskatt, säger Isabella Lövin.

Oppositionen är kritisk till regeringens politik.

– Det är ett dåligt betyg för Sverige att vi inte ser minskade utsläpp trots regeringens höga ambitioner. Centerpartiet föreslår en grön bilbonus på 100 000 kronor till de som köper bilar med lägst klimatutsläpp, säger Rikard Nordin, miljöpolitisk talesman i Centerpartiet. 

– Problemet med nuvarande rödgröna regering är att vi ser samma klimatutmaning men de levererar inga effektiva lösningar. Centerpartiet vill istället ge morötter och uppmuntra fler att bli miljövänliga, säger Rickard Nordin.

Det är klart att jag är bekymrad över att utsläppen inte minskar, samtidigt är jag inte förvånad med tanke på hur bra konjunkturen går.

Klimatminister Isabella Lövin (MP)

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt