Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Kaplan vill se tillfälliga bostäder för flyktingar

Regeringen vill satsa på modul­bostäder för att klara av den kraftiga tillströmningen av nyanlända flyktingar. Inom kort kommer kommunerna att få söka stöd hos staten för att bygga tillfälliga bostäder.

På grund av kriserna i Syrien och Irak kommer just nu rekordmånga flyktingar till Sverige. Det innebär samtidigt stora påfrestningar på kommunerna att ta fram bostäder till dem som kommer hit.

Regeringen tänker nu försöka få kommunerna att bygga tillfälliga modulbostäder för att i första hand inhysa nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd.

– Det handlar om att skapa förutsättningar för kommunerna att uppföra moderna och flexibla bostadsmoduler. Det är ett sätt att lösa den akuta situationen, säger bostadsminister Mehmet Kaplan (MP).

Tanken är att kommunerna ska vara med och utforma vilken typ av modulbostäder som passar för de nyanländas boende. Regeringen vill sedan ha ett samarbetsavtal för upphandling av bostäderna och för att kunna pressa priserna. Reglerna för byggande ska ändras.

– Det ska gå att skynda på den vanliga planprocessen. Det är en nödvändighet för att kunna komma till skott med snabbt uppförda moduler, säger Mehmet Kaplan.

Regeringen tror att uppförandet av modulbostäder inte ska innebära några ökade kostnader för staten. Redan i dag betalar staten bidrag till kommunerna för att hitta boende till flyktingar och förhoppningen är att de utbetalade pengarna ska kunna omfördelas till den nya typen av bostäder.

– I det långa loppet kommer det förhoppningsvis vara en mer effektiv hantering av boendet så att det blir billigare, säger Mehmet Kaplan.

Att låta nyanlända bo i modulbostäder kommer innebära att de inte i första hand får kontakt med svenska medborgare. Mehmet Kaplan inser att det kan vara ett problem.

– Det här är en del av helheten i regeringens förslag, och bostadsmoduler är bättre än hur situationen är i dag. Sen är det inte perfekt, men vi har en akut utmaning på grund av det exceptionella läget i världen. Vi kan inte bara sitta still och då är bostadsmoduler en viktig pusselbit för att få det andra att fungera, säger han.

– Min ingång är att det bästa får inte vara det godas fiende. Det bästa vore naturligtvis om de nyanlända och ungdomar kunde bosätta sig i Stockholms innerstad eller i Göteborg, Malmö eller andra städer. Men det finns en bostadsbrist som har skapats under lång tid. Vi jobbar med att fler bostäder ska byggas men det här måste också göras.

Just nu finns inga förslag om att tidsbegränsa hur länge de nyanlända ska bo i modulbostäderna. Det finns heller ingen beräkning över hur många modulboenden det kan bli frågan om.

– Vi får signaler om att det här är eftertraktat. Sen vet vi inte hur stort det blir.

Enligt Mehmet Kaplan påverkar inte det nya förslaget möjligheten för flyktingar att hitta eget boende (Ebo).

– Ebo är en oerhört viktig del av det system som Sverige haft under en lång tid. Vi har inget förslag om att ta bort möjligheten att välja egen bostad, säger han.

Regeringen ger nu också Statens fastighetsverk i uppdrag att inventera beståndet för att se om det finns lediga lokaler som kan omvandlas till flyktingboende.

– Det här borde ha gjorts tidigare. Det är uppenbart att det inom statens bestånd kan finnas fastigheter som kan göras om till boende, säger Mehmet Kaplan.