Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Larm satte i gång militär insats

Försvaret jagade i höstas en kränkande ubåt ända inne i Stockholms inlopp. Ubåtsjaktsfartyg och personal på land sattes in. Detta sedan en misstänkt ubåt upptäckts och fotograferats i den stora farleden mellan Lidingö och Nacka. Spaningarna blev resultatlösa, men incidenten klassas ändå som en ”möjlig ubåt”.

DN kan i dag avslöja hittills okända uppgifter om detta möjliga ubåtsintrång in mot Stockholm. Ett larm från en privatperson utlöste en snabb militär spaningsinsats både till sjöss och på land.

Denna ubåtsspaning ska inte förväxlas med den mycket uppmärksammade ubåtsjakt som försvaret genomförde i Stockholm skärgård den 17–24 oktober. De spaningarna bedrevs då i ö-barriären tre mil från Stockholms centrum.

Denna andra ubåtsjakt utlöstes i  stället av en observation endast några kilometer utanför huvudstaden. Observationen skedde fredagen den 31 oktober. Det var på dagen en vecka efter att försvaret avslutat sin spaningsinsats ute i  skärgården.

Två veckor senare, den 14 november, höll statsminister Stefan Löfven tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavaren Sverker Göranson en presskonferens om att Sverige kränkts av en u-båt.

Händelsen den 31 oktober har dock inte varit känd förrän nu. Den person som då såg den misstänkta ubåten tog också ett fotografi.

Observationen och fotografiet togs på så stort allvar att försvaret en timme senare startade en särskild insats. Det kvalificerade ubåtsjaktfartygen korvetten HMS ”Malmö” sändes in mot Stockolm. Även personal på land sattes in för att spana längs Stockholms centrala inlopp. Insatsen har hittills hållits hemlig.

DN:s avslöjande bygger på uppgifter från flera initierade personer med kunskap om militärens ubåtsspaningar i höstas.

Fredagen den 31 oktober var dagen före Alla helgons dag. Då upptäckte en privatperson som har lång militär erfarenhet någonting som han uppfattade som ett ubåtstorn.

Den möjliga ubåten gick i den stora farleden in mot Stockholm, och hade kurs in mot huvudstaden. Ubåtstornet sågs i närheten av ön Stora Höggarn som ligger mellan Lidingö och Nacka. Tornet stack upp över vattenytan och personen som upptäckte detta hade sinnesnärvaro nog att ta ett fotografi.

Under ubåtsspaningarna tidigare under oktober månad släppte försvarsmakten ut ett fotografi. Den bilden togs väster om Ornö men den är grynig och svår att tyda. Bilden från inloppet till Stockholm håller däremot högre kvalitet, uppger DN:s källor som själva sett bilden.

– Det ser ut som ett svart ubåtstorn. Det syns också flera andra fartyg som normalt trafikerar farleden, som Finlandsfärjorna, säger en av DN:s källor.

– Jämfört med bilden från Ornö är denna bild tagen på längre avstånd. Ändå är den här bilden en betydligt bättre bild än bilden från Ornö, säger en annan av DN:s sagesmän och tillägger:

– Man går inte in så här långt mot Stockholm för skojs skull. De här uppgifterna pekar på en allvarlig inträngning mot centrala Stockholm.

Privatpersonen som tog bilden ­hördes omgående av försvarsmakten. Personen bedöms som trovärdig och bilden klassas som autentisk.

Därför fanns redan en timme senare spanande personal på plats runt om på land. Korvetten HMS ”Malmö” var det ubåtsjaktfartyg som då fanns gripbart i Stockholms skärgård. Korvetten som normalt inte opererar så långt in på svenskt inre vatten började spana av Stockholms inlopp för att försöka hitta ubåten.

Spaningarna blev dock resultatlösa. I den efterföljande analysen av observationen har denna klassats som en ”möjlig ubåt”. Det är den tredje högsta klassen på en sexgradig skala. Att observationen och fotot inte klassades högre beror på att spaningarna inte gav några konkreta resultat eller visade på ett mönster.

Detta till skillnad från fallet med Ornö-bilden, som klassades som en tvåa, ”trolig ubåt”. För att klassas som en etta, ”konstaterad ubåt”, krävs att man kan ”ta i plåten”, eller att man har otvetydiga tekniska bevis på att det är en ubåt.

Under den första ubåtsspaningen i  höstas antyddes att det kunde finnas flera ubåtar eller miniubåtar i  skärgården. För att transportera sig till Sverige och uppehålla sig veckovis i svenska vatten krävs en större miniubåt, uppåt 30 meter lång, enligt militära ubåtsexperter.

– Det är känt att ubåtar sällan opererar ensamma, utan parvis. En ubåt kan då ge sig till känna genom att visa sig vid ytan i en avledningsmanöver som väcker uppmärksamhet medan den andra ubåten kan genomföra själva uppdraget, säger en tredje av DN:s källor.

Man går inte in så här långt mot Stockholm för skojs skull.

Källa till DN.

13–16 oktober

Några av svenska marinens fartyg, däribland korvetten HMS ”Visby”, övar tillsammans med fartyg från Nederländerna i Stockholms skärgård.

17 oktober

En privatperson lämnar ”mycket trovärdiga uppgifter” om misstänkt undervattensverksamhet i Kanholmsfjärden. Försvaret startar en ”underrättelseoperation” för att ta reda på om det pågår en ubåtskränkning. HMS ”Visby”, flera andra svenska fartyg samt hemvärnsförband sätts in.

18 oktober

Försvaret meddelar att man utökar sin insats. Ett ryskt nödsamtal och radiotrafik mellan skärgård och den ryska enklaven Kaliningrad sätts i  samband med jakten, enligt SvD.

19 oktober

Försvarsmakten visar på en presskonferens upp en kornig bild av misstänkt undervattenfarkost, tagen av en privatperson vid Ornö.

20 oktober

Sökandet fortsätter från Möja till Ornö med fartyg på fjärdarna och personal som söker av olika öar.

21 oktober

Fortsatta spaningar, bland annat i Jungfrufjärden vid Ingarö och söder­ut vid Utö och Danziger Gatt.

22 oktober

Försvarsmakten håller presskonferens vid Berga och meddelar att insatsen ”gått in i en ny fas”, det vill säga trappas ned.

24 oktober

Försvaret avslutar sin underrättelse­operation. Men undersökningar av bottenspår efter ubåtar fortsätter.

14 november

Statsminister Stefan Löfven håller presskonferens, flankerad av försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Sverker Göranson. Försvarsmakten säger att Sverige utsatts för en säker, konstaterad, kränkning vilket fastställts med ”egna sensorer”. Exakt vad detta bevis består av är hemligt. Därutöver redovisas bevis på tre troliga kränkningar: Ett 70 meter långt bottenspår, foton från privatpersoner (däribland bilden från Ornö) samt privatpersoner som sett en miniubåt under vattenytan. Nationalitet på inkräktaren har inte gått att fastställa.

Statsminister Stefan Löfven säger att regeringen betraktar informationen som ”synnerligen allvarlig”, lovar krafttag mot inkräktare och varnar den som olagligen kränker svenskt vatten. Ett säkerhetspolitiskt råd skapas inom regeringen för att samordna dess arbete.

Mikael Holmström är ny säkerhetspolitisk reporter på Dagens Nyheter. Han har bevakat säkerhetspolitiska frågor i  30 år och tilldelats en rad utmärkelser, bland annat journalistpriset Guldspaden och Svensk Tidskrifts pris för sin bok ”Den dolda alliansen – Sveriges hemliga Nato-förbindelser.”