Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-20 16:16 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/nyheter/matningar-ger-olika-besked-om-sverigedemokraterna/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Mätningar ger olika besked om Sverigedemokraterna

S och M går mot sämre val­resultat än 2014 och KD har fått medvind i valrörelsens slutskede. Det är en samstämmig bild som framträder vid en jämförelse mellan de senaste opinionsmätningarna. SD går kraftigt framåt men hur mycket finns det olika besked om.

Valrörelsen 2018 är en experimentverkstad för opinionsmätarna. Skälet är bland annat att det har blivit svårare att nå människor med traditionella telefonintervjuer. Underskattningen av Sverigedemokraterna inför förra valet har också tvingat undersökningsföretagen att utveckla metoderna som nu för första gången testas i skarpt läge.

Statsvetaren Johan Martinsson är föreståndare för SOM-institutet, en oberoende opinions- och undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet.

– Alla har försökt anpassa sig till svårigheterna på något sätt. Metoderna skiljer sig åt mer än de någonsin gjort, säger han.

Johan Martinsson konstaterar att det finns stora skillnader i skattningen av SD:s opinionsstöd, även om alla noterar en kraftig ökning jämfört med valet 2014. Yougov och Sentio, som bägge enbart använder så kal­lade självrekryterade webbpaneler, skiljer ut sig med noteringar för SD på 24–25 procent. Kritikerna menar att den här metoden öppnar för stora urvalsfel. Å andra sidan var det denna sorts mätningar som hamnade närmast SD:s valresultat förra gången.

Samtidigt skattar Inizio, vars metoder liknar Yougovs och Sentios, SD till 19 procent. Det är i nivå med dem som fortfarande använder slumpmässigt urval och telefon­intervjuer, exempelvis DN:s sam­arbetspartner Ipsos.

– Om Yougov, Sentio och Inizio skiljer ut sig som grupp från de övriga när vi har ett valresultat, då är det intressant, säger Johan Martinsson. 

Enligt kommunikationsdirektör Lars Gylling på Yougov visar deras mätningar på stora väljarströmmar till SD från Socialdemokraterna (1 av 6) och Moderaterna (1 av 4) sedan förra valet. Han menar att metodiken kan spela in. Exempelvis ställer Yougov till skillnad mot andra bara en fråga om partival. Vill den svarande inte uppge något parti så ställs inga följdfrågor om vartåt man lutar.

– Våra tester visar att om man ställer fler frågor så tenderar folk att svara samma parti som de röstade på senast. Då ökar S och M medan SD minskar, säger Lars Gylling.

Torbjörn Sjöström, vd på Novus, är kritisk till självrekryterade webbpaneler och har valt att hålla fast vid telefonintervjuer och slumpmässigt urval. Metodiken har dock uppdaterats för att bland annat förbättra skattningen av SD:s stöd. Han pekar på en tydlig trend i den senaste tidens mätningar generellt.

– Kristdemokraterna verkar ha fått vind i seglen. Det är mycket senare än vad vi är vana att se stödröstare. Man kan jämföra med Annie Lööfs resa inför förra valet men hennes uppgång började redan i juni, säger Torbjörn Sjöström.

Här är några andra punkter där mätningarna är relativt samstämmiga:

S och M ser ut att gå mot klart sämre valresultat än 2014.

Alla riksdagspartier har goda chanser att klara spärren men Feministiskt initiativ får svårt att komma in.

V tycks kunna överträffa förra valresultatet med råge.

Skattningarna av blocken sammantagna spretar däremot, även om flest mätningar pekar mot att de rödgröna har ett övertag mot Alliansen.

Valresultatet blir en viktig referenspunkt när de nya metoderna ska utvärderas, enligt David Ahlin, opinionschef på Ipsos.

– Eftersom partiernas väljare ser så olika ut när det gäller ålder, inkomst och utbildningsnivå så finns det olika utmaningar med mätningarna för olika partier. Vi vet att S har ett mycket starkare stöd bland äldre medan andra partier har ett starkare stöd bland yngre, som MP. Där blir det viktigt att se hur våra metoder har fungerat i olika grupper, säger han.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt