Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Nyheter

Ministern: Prioriterat få ned sjuktalen

Stress, ångest och depression ligger bakom den kraftiga ökningen av sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser de senaste åren. Ansvarig minister Annika Strandhäll (S) säger att arbetet med att få ned sjuktalen är prioriterat.

Enligt nya siffror från Försäkringskassan har sjukskrivningarna i psykiatriska diagnoser ökat med 111 procent mellan 2011 och 2016. Det totala antalet sjukskrivningar har också ökat men kurvan för dem med psykiska orsaker stiger betydligt brantare. 2011 var andelen av de sjukskrivna som fått psykiatriska diagnoser 33 procent, 2016 hade andelen ökat till 45 procent.

– Skrapar man lite närmare på siffrorna så är det stress, ångest och depression som är de dominerande delarna i det här. Det här är en gans­ka stor folksjukdom i dag och den vanligaste orsaken till sjukskrivning för både kvinnor och män, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Hon tycker att utvecklingen är oroande och säger att flera åtgärder redan vidtagits för att vända utvecklingen.

– Det är ett prioriterat arbete. Vi ser vilka enorma kostnader det här för med sig på alla plan, säger Annika Strandhäll.

Regeringen har sedan två år ett program för friskare arbetsplatser och lägre sjukfrånvaro där många av åtgärderna har handlat om just psykisk ohälsa. Strandhäll nämner bland annat de nya föreskrifterna för den psykosociala arbetsmiljön, utökad forskning kring kvinnors arbetsmiljö och resursförstärkning till psykiatrin och primärvården med koppling till de diagnoser som är vanligast förekommande.

– Där måste man vara självkritisk som politiker och konstatera att vi har en primärvård som inte är riggad för att hantera ohälsan som den ser ut i dag. Man har till exempel oftast inte särskilt många psykologer att tillgå i primärvården.