Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Politiker ense om att ändra reseavdrag

Politiker från bägge blocken vill ändra reseavdraget och se över villkoren för förmånsbilar så att de inte gynnar fossila bränslen. Flera efterlyser en bred skatteuppgörelse.

En rapport från Naturskyddsföreningen, som DN har skrivit om, visar att undantag från skatt på fossila bränslen uppgick till 29,9 miljarder kronor för 2017. Enligt Världshandelsorganisationens definition är det att likställa med subventioner.

– Vi har tagit stora steg framåt för att minska subventionerna av fossila bränslen. Vi inför ny flygskatt och när det gäller reseavdragen har vi tillsatt en utredning som tittar på ett system baserat på avstånd, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Reseavdraget går främst till bilar och motsvarar 5,6 miljarder kronor. Det bygger delvis på tidsvinst som är svårt att kolla. Fusket är omfattande och uppgår till 1,7 miljarder kronor, enligt Skatteverket. 

– Jag hoppas att det blir en bra utredning av reseavdragen och att det kan finnas en bred samsyn. Jag tror att det är en sak som vi kan behöva ta tillsammans över blockgränsen, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson för Centern.

– Naturskyddsföreningens rapport är jätteintressant och lyfter fram saker som vi har i vår budget – bland annat att avskaffa subventioner för fossilgas, ta bort skattenedsättningar inom gruvnäringen och att se över reglerna för förmånsbilar.

Per Bolund lyfter fram att regeringen redan har infört flera åtgärder för att minska fossila bränslen – exempelvis bonus-malus-systemet med höjd bonus till bland annat elbilar och höjda skatter för många vanliga bilar som drivs på bensin och diesel. Dessutom en reduktionsplikt som ska öka andelen förnybart i drivmedel, premier för elfordon samt indexreglering för miljöskatterna så att de höjs över tid.

När det gäller att höja energiskatten på diesel så att den blir lika hög som på bensin, har inget parti några konkreta planer.

Partier från båda sidor anser att det är dags för en bred skatteuppgörelse och att det berör även miljö­skatter.

– Vi har en ny klimatlag som syftar till att leda politiken i rätt riktning. I det ingår att också titta på befintliga system och frågan kommer att vara viktig för att uppnå klimatmålen, säger Per Bolund.