Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-16 21:53 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/nyheter/risk-for-ovantade-effekter-i-arktis/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Risk för oväntade effekter i Arktis

Den snabba issmältningen i Arktis kan trigga en okontrollerbar global klimatförändring. För att anpassa sig krävs omedelbara gemensamma förändringar, visar en unik internationell rapport.

The Arctic resilience report är den första utvärdering som gjorts där forskarna tar ett helhetsgrepp för att bedöma motståndskraften mot förändringar hos både ekosystem och samhällen i Arktis. Den konstaterar att ekosystemen i Arktis är hotade i grunden av klimatförändringar och annan mänsklig påverkan.

Förändringen som pågår just nu är både snabbare och mer extrem än vad experterna räknat med. Som DN skrev för några dagar sedan har årets höst varit rekordvarm i Arktis. Temperaturen över Norra ishavet har legat 20 grader över säsongens genomsnitt.

– Chocken är vad det här kan innebära. Vi vet inte, men är detta ett första tecken på en permanent destabilisering av Arktis klimat. Och det inger väldigt stor oro, säger Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience centre och vice ordförande i projektet. Han tillägger:

– Överraskning är det nya normala när det gäller Arktis.

Den uppvärmning som sker globalt förstärks i Arktis. Enligt de senaste analyserna skulle en global uppvärmning på två grader globalt innebära fem graders uppvärmning i Arktis. Under det senaste årtiondet har havsisens utbredning i Arktis flera gånger legat på nya rekordlåga nivåer. Permafrosten i marken tinar vilket får hus och vägar i området att sjunka.

Rapporten är framtagen av ett internationellt team av forskare under ledning av Arktiska rådet. Forskarna pratar om ”regimskiften”, att förändringen når en tröskel där det sker en omfattande förändring som nästan inte går att ta tillbaka så förändringen blir permanent.

– Studiens viktigaste resultat är inte bara det att regimskiften inträffar utan att det finns en risk att dessa regimskiften kan trigga varandra, och att flera samtidigt pågående regimskiften kan få nya oväntade effekter, säger Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment institute.

Klimatförändringen och utsläppen av växthusgaser är det som driver de snabba förändringarna i Arktis. Den mesta påverkan kommer utifrån, Arktis själv står för en liten del av klimatförändringen.

Och det som sker i Arktis påverkar även resten av världen.

Om isen smälter på Arktis landmassa där Grönland ingår betyder det bara ett par tiondelars grad för temperaturen men havsnivåerna skulle stiga med sju meter, säger Johan Rockström.

Forskarna är överens om att det är mycket bråttom att bromsa uppvärmningen. Den enskilt mest effektiva åtgärden är att snabbt sluta använda fossila bränslen. Och det krävs konkreta åtgärder från politiker.

– Sveriges arbete mot sot är konkret. Sot lägger sig på isen och minskar nedkylningen. Sverige har arbetat för en reglering av sot inom Arktiska rådet och hoppas på ett beslut i vår, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Bakom rapporten ligger ett fem år långt vetenskapligt arbete där man också undersökt hur dagens arktiska människor anpassar sig till förändringar. Flera samhällen har förlorat sina möjligheter till försörjning och kämpar för att överleva medan andra har lyckats anpassa sig.

För Sveriges del hålls Kiruna fram som exempel där anpassning har lyckats när myndigheter har stöttat en flyttning av hela staden för att gruvan ska kunna fortsätta. Däremot har anpassningen inte lyckats i Vilhelmina, enligt rapporten. Samernas traditionella former för renskötsel har fått litet skydd och de traditionella metoderna har därför ändrats på grund av klimatförändring och begränsad yta.

Ett av de viktigaste resultaten i studien är att människor klarar anpassningen bättre när de har möjlighet att arbeta tillsammans och själva organisera sig. Stöd från de styrande fungerar bättre än restriktioner.

Den uppvärmning som sker globalt förstärks i Arktis. Når den globala uppvärmningen två grader kommer det att innebära en temperaturökning på fem grader i Arktis.

Om isen smälter på Arktis landmassa, där Grönland ingår, kommer havsnivåerna att stiga med sju ­meter och temperaturen globalt ökar med cirka 0,2 grader.

Årets höst har varit rekordvarm i Arktis. Temperaturen över Norra ishavet har legat 20 grader över säsongens genomsnitt. Något som chockat och överraskat experterna.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt