Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Så kan utsläppen minska

Vägtrafiken står för nästan en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Globalt ser transportutsläppen ut att öka snabbare än andra. Men det finns effektiva metoder att minska dem, både för vår hälsa och för miljön.

1 Elektrifiering av transporter

Elbilar, spårvagnar, elbussar och elcyklar håller på att bli alltmer attraktiva alternativ till bensin- ­eller dieselbilar inne i städer. Det förbättrar luften avsevärt, eftersom utsläpp av hälsofarliga småpartiklar framför allt kommer från förbränningsmotorer.

2 Stadsplanering

Täta städer där det är lättare att ta sig fram med cykel och kollektivtrafik än med bil blir också trevligare att bo och leva i. Bland annat Köpenhamn, Amsterdam och New York har satsat på en sådan utveckling. Att placera stora köpcentrum utanför stadskärnan är däremot sämre för luften.

3 Effektivare tunga transporter

Tunga transporter bör så långt som möjligt ske med tåg eller båt, men det är inte möjligt att ersätta alla vägtransporter. Alternativa bränslen, som biodiesel, minskar utsläppen av växthusgaser. Fordon med högre kapacitet, som är längre och tyngre än de som är tillåtna i  Sverige i dag, har också lägre utsläpp per ton gods.

4 Elvägar

Tunga fordon kan inte gå långt på batteri som personbilar, eftersom batterierna behöver vara alldeles för stora och tunga. I stället pågår försök med elektriska vägar, där fordonen kan laddas direkt från vägbanan medan de kör. Men det dröjer förmodligen mer än ett decennium innan elvägar finns i stor skala i hela landet.

5 Internationella avtal

I december möts världens ledare i  Paris för att komma fram till ett nytt klimatavtal som ska minska världens utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. FN:s klimat­panel är tydlig med att det krävs kraftiga och långtgående åtgärder för att minska utsläppen från transporter, som ansvarar för runt 23 procent av de globala utsläppen av växthusgaser från energisektorn. I maj enades också ett toppmöte mellan ministrar för transport, handel och turism om att låga koldioxidutsläpp från transporter måste vara med i klimatavtalet.