Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Nyheter

Sjukhusen registrerar inte stulen narkotika

Tusentals narkotiska preparat försvinner varje år från landets största sjukhus. Detta trots att drogerna förvaras i låsta läkemedelsrum som endast vårdpersonal har tillgång till. – Man kan dö av flera av de här läkemedlen, ­säger Ernst Brodin, professor i farmakologi.

Under 2015 försvann över 5 000 narkotikaklassade läkemedel från sjukhusens läkemedelsrum runt om i landet.

DN har sammanställt svinnet på 24 svenska sjukhus – de tio största i landet och det största i varje landsting. Vi har begärt ut samtliga registrerade avvikelser och polisanmälningar gällande narkotikaförluster från sjukhusen under år 2015. Den mänskliga faktorn kan förklara en del av svinnet, men inte när stora mängder narkotika försvunnit vid ett och samma tillfälle.

Här finns troligen också ett stort mörkertal. Sjukhus som Blekinge­sjukhuset, Södersjukhuset i Stockholm, Skaraborgs sjukhus och Norrlands universitetssjukhus har inte kunnat lämna ut uppgifter om narkotikasvinn eftersom dessa uppgifter inte finns centralt samlade – eller gått att återfinna – på respektive sjukhus.

DN hittade några av dem i stället vid en kontroll av de polisanmälningar som sjukhusen gjort.

Fler sjukhus saknade en överblick, men kunde ta fram vissa uppgifter från avdelningarna. Vårdpersonal har under DN:s granskning ofta vittnat om att försvunnen narkotika inte ens registreras när ”bara några få enheter försvinner”. Därför har flera sjukhus ett större bortfall än vad siffrorna ­visar.

Det finns inga bindande regler för hur sjukhusens avvikelserapportering ska gå till. Social­styrelsen har endast rekommenderande riktlinjer, och därmed lämnas fältet ­öppet för olika rutiner.

De läkemedel som oftast försvinner är starkt smärtstillande eller muskelavslappnande preparat som till exempel Oxycontin, Oxynorm, Stesolid, Citodon och morfin. Det som stjäls allra mest är opioider som är morfinliknande preparat.

– Man kan dö av flera av dem här. Alla de morfinliknande läkemedlen hämmar andningen, och när någon har dött av en överdos är det ofta av den här typen av läkemedel, ­säger Ernst Brodin, professor i farmakologi vid Karolinska institutet.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna är ett av sjukhusen med mycket stort svinn. Detta trots att sjukhuset inte tillhör Sveriges 15 största sett till antalet anställda.

Från Mälarsjukhuset försvann under 2015 över 500 ­tabletter och 50 ampuller vid totalt 23 tillfällen. Narkotikan förvarades inlåst och endast vårdpersonal hade tillgång till den.

– Då måste det ju vara så att någon avsiktligt går in och stjäl, säger Lars-Gunnar Svensson, säkerhetschef på Mälarsjukhuset. När sådant här inträffar gör vi allt vi kan för att lösa problemet och få svinnet att upphöra.

Varför försvinner det så mycket narkotika från just ­Mälarsjukhuset?

– Jag hittar ingen röd tråd till varför vårt sjukhus skulle sticka ut. Skulle det vara befolkningen? Dåliga personalgrupper? Vi står inte fria från rutiner eller struntar i att under­söka vad som händer, det är precis tvärtom. Om det finns sjukhus som bara rycker på axlarna medan vi har jävligt bra rutiner, så hamnar vi i skamvrån, säger säkerhetschef Lars-Gunnar Svensson.

Rutinerna skiljer sig åt men det finns också något som förenar de 24 sjukhusen: Alla har minst en polisanmäld narkotikastöld som inte återfinns i avvikelserapporteringen. Det innebär att inte något av sjukhusen har lyckats registrera all försvunnen narkotika i sina avvikelse­system.

Universitetssjukhuset i Örebro, som har fler anställda än Mälar­sjuk­huset, kan bara hitta en enda förlust av narkotiska läkemedel i sitt centrala avvikelse­system – det gäller en enda tablett. Den egentliga siffran är nog ­högre, enligt vårdutvecklare Maria ­Hallén, och pekar på svårigheter med att söka i systemet som orsak.

Under 2016 fick sjukhuset också kritik av det egna sjukhusapoteket för att sjukhusavdelningarna inte hade samordnade rutiner, och för att man därmed inte kunde få en överblick av det totala svinnet. Mer övergripande rutiner togs fram och har därefter införts.

– Vi är numera skyldiga att ha ­sådana rutiner, säger Maria Hallén.

På Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Nus, rapporteras läke­medelssvinnet endast internt, alltså på den avdelning där det skett. Sveriges femte största sjukhus kan därför inte – precis som Blekinge­sjukhuset, Södersjukhuset och Skaraborgs sjukhus – lämna ut uppgifter om svinnet under 2015.

Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbotten, kan heller inte svara på svinnets omfattning.

– Jag vet inte hur mycket som har försvunnit eftersom vi inte har några siffror på en samlad nivå. Om ni vill ta reda på det rekommenderar jag att ni tar kontakt med intensiven eller psykiatrin. De hanterar mycket läkemedel och har säkert bra siffror.

Borde inte du som ­högsta chef för sjukvården ha den ­överblicken?

– Jo, det håller jag med om. Men som det ser ut i dagsläget har vi inte någon möjlighet att ta fram de uppgifterna.

Olika avdelningschefer inom Nus som DN varit i kontakt med menar att man av tidsskäl inte kan registrera varje enskild tablett som försvinner.

Hur mycket kan då stjälas innan ni reagerar?

– Det får inte finnas några oklarheter mellan avdelningarna. Alla avdelningar måste jobba på samma sätt med samma regler. Det är en viktig del av arbetet framöver för att ta fram en samlad nivå, säger Ann-Christin Sundberg.

Efter DN:s granskning har man på Norrlands universitetssjukhus i Umeå ”inlett arbetet med att ta fram nya rutiner”.

Erik Hallberg och Marcus ­Andersson är studenter på journalist­programmet på JMK på Stockholms universitet.

Reportrarna har begärt ut samtliga avvikelserapporter gällande svinn av narkotika från de granskade sjukhusen. Samtidigt har polisanmälningar och domar gällande stölder av narkotika kontrollerats. I dessa handlingar har reportrarna funnit flera fall som de har arbetat vidare med.

Sedan mars månad har arbetet skett tillsammans med DN.