Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Start för kontroversiella åldersbedömningar

1 100 barn har redan kallats till de omdiskuterade medicinska åldersbedömningarna av asylsökande. – Det är många som tvistar så mycket om metoden att de glömmer barnen. En del har väntat i ett år på att få sin ålder utredd, säger Karim Ben Fredj, verksamhetschef på Unilabs, som undersöker asylsökande barns knän.

Sedan bedömningarna började utföras i mars har 1 100 barn anvisats till att göra en medicinsk åldersbedömning. Undersökningen är frivillig, men de asylsökande som inte går med på att genomgå åldersbedömningen riskerar att inte få stanna i Sverige. Undersökningarna genomförs av flera företag, som levererar resultatet till Rättsmedicinalverket. Migrationsverket är uppdragsgivare.

Ett av företagen är Unilabs, som nu genomför åldersbedömningar av asylsökande i flera svenska städer. Remisserna började komma in för två veckor sedan.

– Vi har haft ett par barn här under veckan. Det finns de som har väntat i ett år på att få komma hit och utreda sin ålder, säger Karim Ben Fredj.

Bedömningarna görs för att avgöra om barnets fysiska ålder stämmer överens med hur gammalt barnet självt uppger att det är.

Rättsmedicinalverket har bestämt vilken metod som ska användas, en magnetkameraundersökning av knät och en röntgning av visdomständerna. Metoden har tidigare varit omdiskuterad, bland annat har barnläkarföreningen haft invändningar. Men föreningen accepterar nu metoden. Karim Ben Fredj tycker att diskussionerna om vilken metod som ska användas fokuserar på fel sak.

– Det är många som tvistar så mycket om metoden att de glömmer barnen, säger han.

Knäundersökningen görs i en maskin, där benet läggs i en kapsel.

– Samma metod används över hela landet. Efter att bilderna tagits tittar två radiologer på dem och bedömer dem oberoende av varandra, förklarar Karim Ben Fredj.

På bilden av knät tittar radiologerna efter en tillväxtzon, och bedömer om den är sluten eller inte. Enligt Karim är det utifrån bara detta svårt att säkert säga hur gammal någon är. Men han poängterar att magnetkameraundersökningen inte är det som avgör om någon får asyl eller inte.

– Det är en del av underlaget för Migrationsverkets beslut. Helheten används för att bedöma om personen är över eller under 18, förklarar Karim Ben Fredj.

Rättsmedicinalverket uttalar sig inte om hur gammal någon är. I stället använder rättsläkarna en sannolikhetsskala för att bedöma om någon är under eller över 18 år.

– Vi har utformat metoden på vetenskaplig basis. Både knäleden och visdomständerna bedöms, och utifrån det kan vi till exempel säga att resultatet talar för att någon är över 18 år gammal, säger Carl-Johan Wingren, rättsläkare på Rättsmedicinalverket.

Utlåtandet om åldern skickas till Migrationsverket, och utgör en del i bedömningen av om någon är under eller över 18 år. I åldersbedömningen tar man förutom det medicinska utlåtandet också hänsyn till exempelvis skolbetyg och den ­sökandes egen berättelse.

– Att utreda om någon är under eller över 18 år är en mycket svår uppgift. Därför är det bra att vi nu har fått ytterligare ett verktyg genom de medicinska åldersbedömningarna, säger Ulrika Langels vid Migrationsverket.

Att genomföra undersökningen är frivilligt, och de allra flesta som hittills har kallats har tackat ja till att komma. Enligt Karim Ben Fredj kan det finnas många fördelar med att få sin fysiska ålder bestämd.

– Många är under 18 och vill verkligen göra undersökningen för att visa att de är barn.

– I Sverige är vi är väldigt fokuserade på ålder, men i många andra kulturer är det inte så självklart att det är viktigt. Vi svenskar ser det mycket med våra egna glasögon, säger han.

Han ser en tydlig samhällsnytta med åldersbedömningarna.

– Om några månader kommer vi att ha bättre kunskap om vilka det egentligen är som kommer till Sverige, säger Karim Ben Fredj.

Den asylsökande måste själv skriftligen godkänna åldersbedömningen.

Bedömningen består av röntgen av två visdomständer och en magnetkameraundersökning av ett knä.

Två tandläkare och två radiologer tittar på bilderna. Om alla fyra kommer fram till att personen ser ut att vara över 18 skriver man att bedömningen ”talar för att personen uppnått vuxen ålder”.

Mellan 3 000 och 14 000 åldersbedömningar kan bli aktuella i år, enligt Migrationsverket.