Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-17 08:41 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/nyheter/stor-amerikansk-narvaro-i-svensk-militarovning/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Stor amerikansk närvaro i svensk militärövning

I september genomförs den största försvarsövningen i Sverige på över 20 år. USA blir den största utländska deltagaren i Aurora 17 och har rollen som en avancerad angripare av Sverige – bland annat på Gotland. – Jag tror inte det finns någon ö någon annanstans som är viktigare, säger Ben Hodges, USA:s högste arméchef i Europa.

Generallöjtnant Ben Hodges för befäl över den amerikanska arméns 30 000 militärer i Europa. Hodges besökte nyligen Gotland och en orsak till det är militärövningen Aurora 17. Det är den största övning som Försvarsmakten genomfört på 24 år. Den senaste hölls 1993.

I Aurora som pågår den 11–29 september deltar 19 000 svenska militärer tillsammans med 2 000 inbjudna utländska. Av dessa är huvuddelen från USA, det blir 1 435 amerikaner som deltar från nio olika USA-förband, enligt övningsplanen som DN tagit del av, se grafiken.

– Övningen hjälper inte bara oss själva att bygga upp vår förmåga. Utan den sänder också en signal om att vi bryr oss om Sverige, säker­heten och stabiliteten i hela Öster­sjöregionen där Sverige är det ledande landet, säger Ben Hodges till DN som följde honom under besöket på ön.

På Tofta skjutfält söder om Visby är aktiviteten intensiv. För första gången sedan 1980 etablerar Sverige ett nytt arméförband, den nya 18:e stridsgruppen. De första 120 anställda soldaterna som ska bo permanent på Gotland har nyligen anlänt med sina Stridsfordon 90.

Det känns lite som att komma till en krigszon. En provisorisk vaktkur och de hastigt utplacerade betongkassunerna för skarp ammunition påminner om svenska posteringar under striderna på Balkan under 1990-talet. Inte långt från vaktposten står en grupp soldater i kö för att duscha i en hygiencontainer av samma typ som användes i Afghanistan.

General Hodges värd under besöket är Sveriges arméchef Karl Engelbrektson. Han gör en annan jämförelse mellan dessa utländska krigszoner och övningen Aurora där Sverige ska försvaras.

– Vi har varit i många operationer ihop med andra, i Afghanistan, på Balkan och i Afrika. Så vi är vana vid samverkan – men det har varit under andras infrastruktur och kommando – ofta USA:s. Nu står vi själva värd. Det är ett stort ansvar att ha hand om och stödja de länder som vill hjälpa oss i Sverige, säger Karl Engelbrektson.

Scenariot i Aurora 17 är att spänningen ökar mellan stormakterna varpå delar av Sverige angrips av ett fiktivt land som har tydliga drag av Ryssland. De amerikanska förbanden spelar mestadels angripare, röd sida, mot försvararna, blå sida.

För USA:s armé och national­garde blir det första gången de för över trupp till Sverige, verkar i svensk terräng och samverkar tekniskt och personellt på svensk mark. En ”fantastisk möjlighet”, enligt general Hodges som på skjutfältet möter dryga dussinet soldater från 18:e stridsgruppen och luftvärnsregementet i Halmstad.

Hodges har tidigare besökt Sverige och ett svenskt pansarförband, ”jag var mycket imponerad”. Nu skämtar han med soldaterna men ställer också kritiska frågor om tillgång till ammunition och insatstider. Truppen svarar vänligt men fåordigt och röjer inga hemligheter för den utländske gästen. Det är uppenbarligen en attityd som Hodges uppskattar för han skakar hand och tackar dem med orden:

– Jag ser fram emot att mina soldater ska få möjlighet att öva så mycket som det går med er. Ni har en strategiskt mycket viktig uppgift här. Jag tror inte det finns någon ö någon annanstans som är viktigare, säger Ben Hodges till soldaterna.

Vad gäller relationen till Sverige hänvisar han till sin försvarsminister James Mattis uttalanden och lovar:

– Vi kommer alltid att skydda våra allierade och vänner. Det är otvetydigt så. Vårt intresse är ett stabilt och säkert Europa. Det är också i Rysslands intresse.

Men sedan Hodges tillträdde som USA:s arméchef i Europa i november 2014 har han varnat för Rysslands militära upprustning. Under det senaste halvåret har 3 500 amerikanska soldater anlänt till Polen för att avskräcka Ryssland från anfall.

Samtidigt med Aurora i september håller Ryssland-Belarus stormanövern Zapad (Väst) 17. Hodges sänder tre kompanier fallskärms­jägare om 150 soldater vardera till de baltiska staterna som en ”försiktighetsåtgärd”.

– Det är normalt för oss att öva. Vi har noll intresse av något slags provokationer, säger Ben Hodges.

Men enligt Ryssland är det ni som hotar freden?

– Jag har 87 stridsvagnar i en brigad medan deras återuppsatta första gardesarmé har över 800 stridsvagnar. De kanske inte tycker om att vi är här, men ett hot mot dem är vi inte – och det vet de.

Ryssland klagar på att Nato nu placerar trupp nära dem?

– Sanningen är att för tre år sedan så sändes den sista amerikanska stridsvagnen i Europa hem. Vi hade för första gången sedan 1944 inga stridsvagnar här. Skälet var att alla ansåg, och ville, att Ryssland var vår partner.

– Varför kommer stridsvagnarna nu tillbaka? Jo, därför att Ryssland har ändrat på säkerhetsmiljön. Vi måste reagera på det, och det är inte endast USA, utan hela Nato. De länder som lever närmast björnen har en historisk erfarenhet. De kan känna björnens heta andedräkt –och det är de som är mest oroade, svarar han och tillägger:

– Det faktum att Sverige beslutade att de måste sätta tillbaka trupper på Gotland är en väldigt tydlig indikation på vad det är frågan om. Sverige är känt som måttfullt, trovärdigt och alliansfritt. Ändå kände Sverige att detta var nödvändigt.

Vi avbryts av några soldater som kommer fram och berättar om sin uppgift och lämnar ett förbandsmärke från uniformen till generalen.

– Tack så väldigt mycket. Lycka till, grabbar, säger Ben Hodges och åker vidare till en övning i Rumänien vid Svarta havet.

På Gotland mitt i Östersjön fortsätter truppen att bygga upp sin nya tillvaro. En av dem är den 19-åriga soldaten Sara Remmelg från Karlskoga:

– Besöket var roligt och spännande. Det är nu man börjar förstå hur viktigt det är att vi är här.

Varför kommer stridsvagnarna nu tillbaka? Jo, därför att Ryssland har ändrat på säkerhetsmiljön. Vi måste reagera på det, och det är inte endast USA, utan hela Nato.

Ben Hodges, USA:s högste arméchef i Europa

I ett riksdagsbeslut 2015 lade Sverige om sin försvarspolitik.

Under åren 1997–2015 var internationella insatser en huvuduppgift för Försvarsmaken och det nationella försvaret avvecklades så gott som helt.

Genom Rysslands annektering av Krimhalvön 2014 försämrades omvärldsläget. Från 2016 är nationellt försvar åter viktigast. Försvaret ska verka ”enskilt och tillsammans med andra”.

Aurora 17 är den första större övningen där arméns förband samlas till försvarsstrid. I stort sett hela marinen och flygvapnet deltar i övningen där samverkan sker med nio inbjudna länder.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt