Utbildning som skyddar flickor från könsstympning får pris - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Utbildning som skyddar flickor från könsstympning får pris

Molly Melchings arbete i Väst­afrika har lett till att invånarna i sju tusen byar har övergivit traditionen att könsstympa sina döttrar. Flickorna blir heller inte bortgifta som barn. I morgon, onsdag, kan Molly Melching och organisationen Tostan belönas med ”Barnens Nobelpris” vid en ceremoni i Mariefred.

Genom ett långsiktigt och tålmodigt utbildningsarbete har amerikanskan Molly Melching åstadkommit en demokratisk revolution i tusentals byar på landsbygden i Senegal och i flera grannländer i Västafrika.

Förändringen är mest påtaglig för de unga och Molly Melching känner sig hedrad över att ha nominerats av barn från hela världen till World’s children’s prize, som delas ut av en svensk stiftelse.

– Den viktigaste skillnaden är att fler barn överlever – att barnadödligheten har minskat dramatiskt när byborna fått kunskap om hälsovård och hygien. I de byar som -genomgått den treåriga utbildningen går både pojkar och flickor i skolan. Flickorna gifts inte längre bort innan de fyller 18 år, säger Melching.

Molly Melching kom till Senegal som utbytesstudent för mer än 40 år sedan och hon är fortfarande kvar. Arbetet för att stärka kvinnors och barns rättigheter ledde fram till bildandet av organisationen Tostan, som i dag har utvecklats till en massrörelse på gräsrotsnivå.

Tostans utbildning tar avstamp i bybornas egna önskemål och lokala traditioner. Sång och dans är självklara inslag i utbildningen. Språket är viktigt, enligt Molly Melching. När det inte fanns några böcker på det lokala språket wolof skrev hon egna.

– Förklaringen bakom Tostans framgång är att lärarna inte kommer till byarna med färdiga lösningar. Byborna har ofta tydliga prioriteringar som bestämmer inriktningen på utbildningen. Med tillgång till rätt information fattar människor kloka beslut i syfte att förbättra sina liv, säger Molly Melching.

– Genombrottet kom när vi tog mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Alla människor har samma rättigheter men därmed också skyldigheter gentemot varandra. En man får inte slå sin hustru, men hustrun har också skyldigheter gentemot sin man och sina barn. Det kan byborna överföra på sin egen verklighet, säger Molly Melching.

Det var under ett samtal i klassrummet som en grupp kvinnor kom fram till att det inte är förenligt med barnens rättigheter att omskära sina unga döttrar.

Tiotusentals kvinnor, som tidigare inte hade rätt att tala offentligt, har valts till politiska uppdrag. I många byar har nya skolor byggts.

– Att det nu anses självklart att både flickor och pojkar ska gå i skolan gör att de unga får bättre förutsättningar i livet, säger Molly Melching.

Ett annat projekt syftar till att kvinnorna ska prata mer med sina bebisar och småbarn.

– Resultatet är häpnadsväckande positivt. Det har funnits en missuppfattning om att barnen börjar lära sig saker först i skolåldern, säger Molly Melching.

Att åstadkomma varaktiga förändringar tar tid. Molly Melching får ofta frågan av biståndsgivare om hon kan göra en kortare variant, men svaret är alltid nej.

– Det finns ingen genväg. De viktigaste egenskaperna är tålamod och att lära sig av sina misstag.

I dag har flera internationella organisationer, som FN:s barnfond Unicef, kopierat Tostans utbildningsmodell.

Till prisutdelningen på Gripsholms slott i Mariefred kommer Molly Melching tillsammans med två unga kvinnor från Gambia, som har genomgått Tostans utbildning.

Tanken med World’s children’s prize är att barn genom att rösta ska lära sig mer om sina rättigheter. Ytterligare två personer är nominerade av barnjuryn:

Rosi Gollmann från Tyskland har räddat tusentals flickor i Indien och Pakistan från att dö vid födseln.

Manuel Rodrigues från Guinea-Bissau kämpar för att barn med funktionsnedsättningar ska få ett värdigt liv.

Priset delas ut av drottning Silvia Vinnaren får 700 000 kronor att använda i sitt arbete. De två andra kandidaterna får 175 000 kronor var.