Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-20 14:23 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/nyheter/var-tredje-student-kan-tanka-sig-att-bli-polis/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Var tredje student kan tänka sig att bli polis

Var tredje student kan tänka sig att bli polis om lönen höjs kraftigt och fler anställs, visar en ny undersökning. ”Om det inte var för lönen och arbetsmiljön skulle polisyrket vara attraktivt”, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Poliskrisen har hamnat i fokus i samband med att gängkriminaliteten och skjutvapenvåldet ökat. Politikerna bjuder över varandra med löften om nya resurser. Regeringen lovar 10 000 fler poliser till år 2024, ett 50-procentigt tillskott.

För att det ska lyckas måste betydligt större skaror av ungdomar än i dag lockas till polisutbildningen. Är yrket tillräckligt attraktivt för det? Det finns åtminstone en potential, om man ska tro en ny mätning som Polisförbundet beställt av undersökningsföretaget Novus.

I mätningen säger ungefär en tredjedel, 32 procent, av drygt 1 000 tillfrågade studenter att de skulle kunna tänka sig att välja polis­yrket i framtiden om lönen höjs kraftigt och om det anställs fler poliser så att arbetsbördan minskar.

Samtidigt uppger fyra av fem studenter att de rent allmänt har en mycket eller ganska positiv bild av polisen.

– Att många studenter har en positiv bild av polisyrket och ser det som ett spännande jobb är viktigt att vi får veta. Det visar sig att polisyrket skulle vara attraktivt om det inte var för lönen och arbetsmiljön, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Den fackliga organisationen propagerar inte bara för bättre löner och villkor utan även för en uppgradering av utbildningen. Polisskolorna är i dag nämligen inte högskolor.

– Vi har länge velat att polisutbildningen ska bli en akademisk utbildning. I andra nordiska länder är den det. Det är en stor brist att den inte kan kopplas till forskning på polisens område.

Till mätningen har därför fogats en fråga om vad studenterna tycker är viktigast vid val av framtida yrke. Fyra av tio ser det som mycket viktigt att utbildningen leder till en examen, vilket Lena Nitz tar fasta på:

– Det är väldigt tydligt att man vill ha en examen

Att polisarbetet i dag inte är grundat på både beprövad erfarenhet och vetenskap hämmar utvecklingen av en effektiv verksamhet, menar Nitz.

– Med den akuta polisbrist vi har måste justitieministern och regeringen avsätta mer pengar så att både lönen och arbetsvillkoren kan förbättras, och dessutom måste det bli en akademisk examen.

– Jag är helt övertygad om att det lockar fler till yrket, och dessutom gör det att polisen blir bättre rustad för framtidens utmaningar, säger Lena Nitz.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Polisförbundet.

1 003 studenter mellan 18 och 35 år, slumpmässigt utvalda ur Novus slumpmässigt telefonrekryterade telefonpanel, har tillfrågats mellan den 28 november och den 12 december 2017.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt