Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-20 16:49 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/nyheter/wikstrom-vill-ha-harda-fakta-om-vardskador/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Nyheter

Wikström vill ha hårda fakta om vårdskador

Regeringen vill att Socialstyrelsen ska ta reda på om personalbristen leder till att fler patienter skadas i vården. – Vi behöver mer hårda fakta för att kunna göra något åt problemen, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Ett stort antal vårdplatser i landet står tomma, främst på grund av personalbrist. Enligt en kartläggning som SVT:s ”Agenda” har gjort är var tionde vårdplats på landets stora sjukhus stängd. När vårdplatserna är stängda kan patienter behöva skickas till andra sjukhus, i andra län eller till och med i andra länder, för vård. DN har tidigare rapporterat om att det är brist på vårdplatser för för tidigt födda barn i hela landet, vilket har lett till att blivande föräldrar skickades till Finland för att föda. Personalbrist kan också leda till att planerad vård ställs in.

Nu vill regeringen ta reda på om personalbristen i hälso- och sjukvården ökar risken för vårdskador.

– Det finns en massa anekdotisk bevisföring och berättelser om hur personalbristen lett till vårdskador. Vad vi behöver är hårda fakta och en ordentlig kartläggning av hur det faktiskt ser ut i landet så att vi kan göra något åt problemen, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Därför fattar regeringen i dag beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda brister i hur kompetensförsörjning och bemanning påverkar förekomsten av vårdskador. Socialstyrelsen ska bland annat ta reda på läget i landet i dag, men också hur det har sett ut historiskt. Myndigheten ska också jämföra utvecklingen i Sverige med hur det har sett ut i Norge.

– Utredningen ska även lägga särskilt fokus vid kompetensförsörjningen av läkare, sjuksköterskor och barnmorskor eftersom vi har anledning att tro att det i stor utsträckning kan påverka förekomsten av vårdskador, säger han.

Ett område som pekas ut är akutsjukvården. Det ska även läggas särskild vikt vid kompetensförsörjningen inom förlossningsvården.

– Det här är två områden som vi fått återkommande rapporter om. Vi har fått uppgifter via medier, men när det gäller förlossningsvården kan vi också se i Socialstyrelsens rapport att många upplever att kvaliteten har gått ned och att skillnaderna har ökat i landet. Därför är det särskilt viktigt att peka ut dessa områden.

Men Gabriel Wikström tycker inte att vi har en generell vårdkris i landet.

– Däremot har vi ett väldigt ansträngt läge inom delar av hälso- och sjukvården, och det beror ofta på kompetensförsörjningen. Här har regeringen tagit ett större ansvar än någon annan regering för att komma till rätta med den, säger Gabriel Wikström.

Syftet med kartläggningen är att få ett bra kunskapsunderlag för beslut som kan förbättra vården och patientsäkerheten ännu mer.

– Det finns en del fakta om vårdskador, men när det gäller frågeställningen hur brister i kompetensförsörjningen påverkar vårdskador saknas det kunskap. Och vi har ingen heltäckande kartläggning, vilket vi kommer att få i och med det här uppdraget. Politiska beslut kan inte fattas baserat på anekdotisk bevisning, utan de måste fattas utifrån välgrundad fakta. Det här är ett område som vi behöver belysa, först då kan vi presentera bra politiska lösningar på de problem och utmaningar som finns, säger Gabriel Wikström.

Varje år drabbas drygt 100 000 patienter av en skada av varierande grad då de vårdas på sjukhus, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Det kan bland annat vara vårdrelaterade infektioner, trycksår, kirurgiska skador och förlossningsskador, varav majoriteten hade kunnat undvikas.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur det ser ut med bemanningen i hälso- och sjukvården. Myndigheten ska även analysera hur brister i kompetensförsörjning och bemanning kan påverka risken för vårdskador.

Kartläggningen ska särskilt omfatta akutsjukvård och förlossningsvård.

Det ska läggas särskild vikt på brist på läkare, sjuksköterskor och barnmorskor.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 28 februari 2018.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt