Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Sport

Vilka blir vinnare i slaget om spelmarknaden?

Idrotten riskerar att bli förlorare när Håkan Hallstedt lägger fram sin spelutredning. Den har beskrivits som ett omöjligt uppdrag, där vitt skilda intressen kring avskaffat monopol, skattesatser, spelberoende, matchfixning och föreningsekonomi ligger i potten. Utredarens förslag kan vara början till slutet för Svenska Spel, i fall i den skepnad vi känner den statliga speljätten i dag.

Civilminister Ardalan Shekarabi har varit tydlig. Till skillnad från de politikerkollegor som tidigare beställt spelutredningar kommer han inte att låta de slutsatser som utredaren Håkan Hallstedt presenterar på fredag hamna i papperskorgen. Förslagen från den avgående generaldirektören för Lotteri­inspektionen kommer sannolikt att prägla den svenska spelmarknaden många år framöver. En revolution är att vänta. Tiden och tekniken har sprungit förbi spelmonopolet och en rejäl förändring är oundviklig. Det anser Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare i Branschföreningen för onlinespel (Bos), som organiserar ett tiotal utlandsbaserade spelbolag på nätet, de som i hög utsträckning drivit fram utvecklingen.

– Vad man än anser om det moraliska med att ha ett spelmonopol stämmer ju inte kartan längre överens med verkligheten. Eftersom de bolag jag representerar i dag har över hälften av onlinspelmarknaden tror jag att de flesta politiker insett att om man misslyckas den här gången finns det ingen svensk spelmarknad kvar att reglera nästa gång, säger Hoffstedt, tidigare moderat riksdagsman och en ivrig förespråkare för den avreglering som han kallar för en omreglering.

Hoffstedt menar att skälet till att tidigare spelutredningar inte blivit mer än just utredningar främst är ekonomiska. Så länge det flutit in i snitt 5,5 miljarder kronor årligen (1995–2015) till statskassan har politikerna varit beredda att acceptera monopolets brister, men nu finns det även en politisk majoritet i riksdagen för förändring och därför hyser onlinebolagens företrädare optimism.

Flera av bolagen har svenska grundare och befinner sig i en lukrativ och växande bransch. En svallvåg av reklam för bolagens produkter väller numera in över konsumenterna, särskilt de som följer idrott på tv och nätet. Striktare marknadsföringsregler är ett område som utredningen väntas komma att trycka på. Enligt Lotteriinspektionen ökade under 2016 den totala omsättningen på den svenska spelmarknaden med 5 procent. De utlandsregistrerade bolagen har stadigt tagit marknadsandelar medan Svenska Spel och andra i Sverige reglerade företag minskar. Det har bidragit till att politikerna nu agerar.

I utredarens uppdrag ligger att skapa en licensmarknad, där spelbolag får ansöka om tillstånd för att bedriva spel i Sverige. Med licensen följer rättigheter och skyldigheter, som till exempel att betala skatt på över­skottet. Skattesatsen har varit en av de mest ivrigt debatterade frågorna. En högre siffra kan ge högre inkomster till staten, men riskerar att avskräcka bolag från att ansöka om licens. Meningen med förändringen är att få med så många som möjligt på båten för att skapa kontroll på en marknad som blivit allt mer okontrollerbar.

Håkan Hallstedt meddelade i Almedalen i somras att skattesatsen bör ligga mellan 15 och 20 procent. En undersökning från Copenhagen Economics visar att man med denna nivå får bästa möjliga kanalisering, det vill säga får spelkunderna att välja bolag som har licens i Sverige. Enligt Bos bör skattesatsen ligga på 15 procent eller strax över. Blir skattesatsen för hög blir, menar man, spelprodukterna dyrare för kunderna, som riskerar att söka sig till oreglerade bolag utanför EU där skattesatsen kan vara noll.

– Jag förstår att staten vill få in skattepengar, det är legitimt, men det är ännu mer legitimt för staten att ha kontroll och rådighet över spelmarknaden och då vore det ett stort misstag om staten skruvar upp skatten så mycket att man tappar kanalisering, säger Hoffstedt.

Flera europeiska länder, däribland Danmark, Storbritannien och Italien har på senare tid genomfört liknande omstöpningar av spelmarknaden och Hallstedt har sneglat på dessa. I Danmark hamnade skattesatsen på 20 procent medan man i Storbritannien lade sig på 15. Erfarenheten härifrån är att en stor majoritet av spelarna valt att spela hos bolagen med licens.

I direktiven till utredningen står att det är konsumentskyddet som ska betonas. Ardalan Shekarabi har kallat det oreglerade nätspelet för ett hot mot folkhälsan, som slår sönder människors liv, relationer och privatekonomi. Folkhälsomyndighetens bedömning, att cirka två procent av befolkningen är spel­beroende, har legat förhållandevis fast under många år, men Kim Grahn, ordförande i Spelberoendes riksförbund, ser en tydlig tendens att problemet kryper ner i åldrarna. Detta sätter förbundet i samband med det ökade onlinespelet och lättillgängliga krediter, ofta i form av sms-lån.

– Spelberoendet har flyttat in i pojkrummet. Till våra föreningar ser vi en ökad tillströmning av unga män. De har kanske inte varit spelberoende så länge, men de har snabbt fått en besvärlig ekonomisk situation. Spelen är snabbare och mera tillgängliga och det är dessutom lättare att låna pengar, säger Grahn.

Hon betonar att även Svenska Spel och ATG (Aktiebolaget Trav&Galopp) anordnar spel på nätet, men ser de populära kasino­spelen, som anordnas av nätbolagen, som en stor fara.

– Kasinospel är fortfarande förhållandevis litet jämfört med andra spel, men dessa spelare är den största gruppen av dem som söker hjälp hos oss, säger Grahn.

Bland de åtgärder som hon vill se när det gäller spelsäkerhet är generell avstängning av en kund som spelar för mycket. Det vill säga, om kunden stoppas hos ett bolag ska denne heller inte kunna spela på något annat bolag som har licens. Hon vill också se en reglering av de bonusar i form av pengar eller gåvor som vissa spelbolag erbjuder. Grahns konstaterar att onlinebolagen sitter med trumf på hand och är trots direktiven orolig för att staten kommer att lägga större vikt vid skattesats än konsumentskydd. Hennes förhoppning är att Hallstedts förslag blir ett incitament för att rösta igenom den proposition som folkhälsominister Gabriel Wikström lagt fram angående socialtjänstlagen. Ett paket av åtgärder skulle kunna stärka hjälpen till de spelberoende, enligt Grahn.

När Jessica Gustavsson talar om sina förväntningar på spelutredningen handlar det också om skatter – eller rättare sagt skattefrihet. Som styrelseledamot och marknadsansvarig i Sundsvallsföreningen Njurunda Sportklubb ser hon det som en nödvändighet att lotterier vars överskott går till ideell verksamhet fortsätter att vara skattebefriade. Det gäller även andra typer av försäljningar, som en nödvändighet för att idrottsföreningar ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Gustavsson ser det som en självklarhet att skattebefrielsen också måste gälla försäljning på nätet.

– Det gäller att tänka framåt. Mycket av handeln görs ju redan i dag via nätet och det är väl frågan om det ens finns fysiska lotter om två år när man kan tänka att de här nya reglerna ska börja gälla, säger hon.

För EU och onlinebolagen är skattebefrielsen på nätet ingen självklarhet. Man menar att lika villkor ska gälla för dem som konkurrerar på marknaden. Men Idrottsrörelsen anser att politikerna gör sig själva en björntjänst om man i framtiden likställer landets föreningar med privata aktörer. Det här är en annan av spelutredningens knäckfrågor.

För Njurunda SK, en förening med 300 medlemmar och med ishockey och fotboll på programmet, ger lotterier och annan försäljning avgörande inkomster. Fjolårets Bingolotter gav 177 000 kronor, försäljningen av toalettpapper inbringade 280 000. Skatt på dessa inkomster skulle innebära ett bortfall som sannolikt måste kompenseras av kraftigt höjda medlems- och träningsavgifter.

– Det blir ju våra medlemmar och då framför allt barnen som blir lidande. Ärligt talat har jag svårt att se hur vi skulle klara det här om vi skulle börja betala skatt. Det skulle ju också innebära en massa ökad administration när allt ska redovisas, säger Gustavsson, som menar att många föreningar förefaller ovetande om vad som kan vara på gång och säger ”så kan det väl ändå inte bli”.

Det är mycket som riskerar att inte bli som det varit på spelmarknaden, Svenska Spel till exempel. 1934 tog den socialdemokratiska regeringen kontrollen över svenskarnas spelande och skapade genom Tipstjänst intäkter som man till viss del kunde slussa vidare till välgörande ändamål, idrott och kultur. Spelmonopolet levde länge ostört, men EU-medlemskapet 1995 förändrade situationen och Svenska Spel, som bildades 1997 som en sammanslagning av Tipstjänst och Penninglotteriet, fick nya regler att rätta sig efter.

Den ökade konkurrensen från online­bolagen har satt monopolet i gungning. Det är inte bara Gustaf Hoffstedt i Bos som menar att staten måste agera om inte intäkterna från spelandet ska sina. En radikal lösning vore att sälja ut den statliga speljätten, ett annat förslag är att stycka företaget och behålla lotterier, Jack Vegasspel och kasinoverksamhet i statlig ägo och sälja ut spelet på idrott. Förslaget skulle kunna slå två flugor i en smäll. Svenska Spel har länge varit storsponsor till flera stora idrottsförbund, däribland svensk fotboll. I ett brev till regeringen i fjol uttryckte Svenska fotbollförbundet önskemål om att få ta över spelformerna Stryktipset, Europa­tipset, Topptipset och Måltipset.

En sådan lösning skulle också välkomnas av många inom fotbollen, som menar att spelbolagen i alltför hög utsträckning profiterar på produkten fotboll. Svenska Spel har alltid stått den svenska idrotten nära och förhållandet accentuerades nyligen när Riksidrottsförbundet skrev ett avtal med speljätten som syftar till att få fler ungdomar i rörelse och är värt 37 miljoner om året i tre års tid.

RF:s ordförande Björn Eriksson ser fram mot spelutredningen med spänning och säger att hans personliga reflektion angående Svenska Spels framtid är att det mycket väl kan bli en försäljning men att den kanske bör vänta.

– Jag kan tänka mig att det är lättare att först sätta ett licenssystem och därefter fundera på hur man ska göra med statens ägande. När hela havet stormar brukar det bli problematiskt, säger Eriksson.

Även för RF-basen står frågan om lotteriernas fortsatta skattefrihet – även på nätet – högst upp på dagordningen i spelutredningen tillsammans med kravet på ny lagstiftning kring matchfixning, som är ett annat område som Håkan Hallstedt har tittat på. RF har överlämnat ett förslag till lagändring, som skulle täppa till den lucka i lagen som identifierats i samband med att ett 40-tal fotbolls- och basketmatcher polisanmälts misstänkta för att ha varit utsatta för manipulation. I bara två fall har polisutredningarna lett till åtal. Eriksson säger att matchfixning är ett av de stora hoten mot idrotten och vill att själva begreppet ska kriminaliseras, så att det inte krävs brott som muta och utpressning för att driva fallen till domstol.

Idrotten har beskrivits som en tänkbar förlorare i det spel med stora insatser som spelutredningen utgör. Eriksson instämmer i denna farhåga, men säger att man kommer att låta regeringen veta om det finns förslag man inte kan acceptera.

– Finansministern kommer knappast att bli en vinnare i detta och i den bilden ligger förstås även att det finns en hotbild mot idrotten. Den minskar om vi behåller skattefriheten och om vi får använda moderna medel när vi säljer lotter och annat, säger Eriksson.

Trav- och galoppsporten väntar också spänt på vad spelutredningen kommit fram till och vill att ATG får konkurrera på samma villkor som andra spelbolag.

Onlinebolagens företrädare menar att idrottsrörelsen inte behöver känna samma oro för framtiden och pekar på att idrotten kan komma åt ännu större pengar med dem som sponsorer. Bolaget Nordicbet tjuvstartade med att gå in som huvudsponsor för Svenska hockeyligan, ett avtal som väckt kritik från RF. Stora publika idrotter och lag vädrar eventuellt morgonluft och det är inte omöjligt att dessa kommer att gynnas av det nya spellandskapet. Men hur det blir för mindre idrotter som kanot, fäktning och dragkamp återstår att se. Och Jessica Gustavsson i Njurunda SK är en av dem som undrar om mindre föreningar som hennes egen även i fortsättningen kommer att kunna fostra ishockeystjärnor som Henrik Zetterberg, Fredrik Modin och Erica Udén Johansson.

Nyckelfrågor: Hur hög ska skattesatsen på överskottet från verksamheten vara för de bolag som får licens att bedriva spel i Sverige? Ska skattefriheten på ideella föreningars försäljning till exempel av lotter bestå och ska det även vara skattefritt på nätet? Ska Svenska Spel säljas ut, styckas upp eller behållas som det är? Vilken roll får ATG (Aktiebolaget Trav & Galopp) i det nya systemet? Kommer matchfixning att kriminaliseras?

I direktiven från staten: ”Utredningen ska syfta till att skapa en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden.” I uppdraget ingår även att analysera vilken roll staten bör ha på en omreglerad spelmarknad.

Utredaren: Håkan Hallstedt, jurist som i januari meddelade att han slutar som generalsekreterare på Lotteriinspektionen för att i stället bli rådman i Blekinge tingsrätt.

Presenteras: Fredag.

Genomförs: Om riksdagen och regering säger ja kan åtgärderna inledas under 2018.