Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
STHLM

Dennispaketets miljöeffekter bör granskas på nytt

En oberoende granskning måste göras av miljöeffekterna av Dennispaketets motorleder. Det hävdar landstingsrådet Knut Nilsson (c). Lederna kommer inte märkbart att avlasta innerstadsgatorna.

+++

Det är nu snart tre år sedan socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet i januari 1991 under ledning av Bengt Dennis träffade en preliminär uppgörelse om trafikutbyggnaden i Stockholmsregionen. De partier som inte ville ställa upp på utbyggnad av Öster- och Västerlederna, bl a centern, hade då utestängts från överläggningarna. Frågan om utbyggnad av Österleden, Västerleden och bilavgifterna gjordes upp i september 1992.

Det huvudsakliga resultatet av Dennispaketet är en massiv utbyggnad av motorleder och andra vägar med tyngdpunkt på Österleden och Västerleden. Dennispaketet innehåller även en viss satsning på kollektivtrafik. Denna var redan till största delen planerad genom en trafiköverenskommelse i Stockholms läns landsting mellan centern, folkpartiet, miljöpartiet och moderaterna hösten 1989.

Bosse Ringholm (s) hävdar på DN Stockholmsdebatt (3/11) att det inte finns något politiskt alternativ till Dennispaketet. Jag respekterar att Bosse Ringholm försvarar sin egen uppfattning. Det är anmärkningsvärt om han inte på samma sätt vill erkänna de andra alternativ som faktiskt finns.

Ringholms artikel innehåller sakfel som måste bemötas. Det främsta är att han förnekar möjligheten att kombinera en bättre kollektivtrafik med att införa bilavgifter. Han skriver bl a att "det inte funnits en politisk majoritet vare sig i Stockholmsregionen eller Sveriges riksdag för en isolerad bilavgiftslösning".

Sanningen är att det i slutet av 1980-talet fanns både en klar lösning och en politisk majoritet i såväl landstinget som Stadshuset för att införa miljöavgifter på biltrafiken. Det skedde ett stort arbete i miljöavgiftsberedningen, vars resultat både socialdemokraterna och centern stod bakom.

Vad som stjälpte denna lösning var inte bristande politisk vilja i regionen. I stället var det den socialdemokratiska riksdagsgruppen som vägrade att ta de beslut som skulle öppna vägen för bilavgifterna.

Besluten om det mesta av de utbyggnader av kollektivtrafiken som ingår i Dennispaketet hade redan träffats i landstinget 1989 genom överenskommelsen mellan c, fp, m och mp. Denna historiska överenskommelse, som socialdemokraterna tyvärr inte ville medverka till, har lagt grunden för bl a:

Utbyggnad av snabbspårvägen Gullmarsplan-Älvsjö-Liljeholmen-Alvik.

Utbyggnad av pendeltågstrafiken.

Upprustning och förbättring av T-banan.

Upprustning och utbyggnad av Roslagsbanan.

I sin artikel hävdar Ringholm att miljön blir bättre med Dennispaketet. Samtidigt skriver han att socialdemokraterna egentligen inte vill ha Österleden, utan mer kollektivtrafik. Ett mycket motsägelsefullt resonemang.

Beräkningarna som ligger till grund för Dennisöverenskommelsen bygger på en kraftig ökning av biltrafiken. Vägtrafiken i Stockholms län beräknas öka med 16-29 procent till år 2005. Samtidigt anges att kollektivandelen av resandet kommer att sjunka.

Tidigare har Dennisförespråkarna hävdat att Ringen och Österleden skulle medföra en stor minskning av biltrafiken i innerstaden. I slutförslaget till Översiktsplan för Norra Trafikbandet avviker beräkningarna märkbart från de som tidigare presenterats. Trafikökningar jämfört med tidigare prognoser anges för bl a Värtavägen, Valhallavägen, Erik Dahlbergsgatan och Cedersdalsgatan.

Dennislederna kommer att öka den totala fordonstrafiken så mycket att det inte ens blir någon märkbar avlastning på de närliggande innerstadsgatorna.

Huvudsyftet med Österleden är att åstadkomma en snabbare infart till innerstaden, inte att slussa trafiken mellan norr och söder. Mycket talar för att resultatet därför kommer att bli en total trafikökning även i innerstaden och i regionen som helhet.

Den oersättliga Ekoparken Haga-Brunnsviken-Djurgården är en riksangelägenhet. Där finns en unik rikedom av växter och djur: 100 av Upplands 150 häckande fågelarter och 800 av Upplands 1 200 blomväxter. Här finns flera utrotningshotade arter.

Ekoparkens mest ömtåliga del, Storängsbotten, där de ekologiska sambanden är som svagast, hotas nu av en stor trafikplats som ska mata upp Österledens trafikmängder till Lidingövägen. Detta är ett dråpslag mot några av Stockholmsregionens viktigaste miljövärden. Det finns alltså såväl trafikmässiga som miljömässiga skäl för socialdemokraterna att inte medverka till att Österleden byggs ut.

Centern har lagt fram ett klart alternativ till Dennisuppgörelsen. I detta slopas Öster- och Västerlederna. I stället ingår en kraftigare utbyggnad av kollektivtrafiken: upprustning av T-banan, utbyggnad av pendeltågstrafiken och nya spårvägslinjer. Detta trafikpaket ger både en bättre trafik och miljö och lägre kostnader.

I stället för att satsa på utbyggnad av motorlederna bör en ännu kraftigare satsning göras på att förbättra kollektivtrafiken. En viktig del i detta är att bygga ut moderna spårvägslinjer i det planerade stomnätet i Stockholms innerstad. Det kan öka framkomligheten, bekvämligheten, förbättra miljön och öka kollektivtrafikens marknadsandelar.

Det behövs nu underlag för att snabbt genomföra utbyggnader av bl a:

Förlängning av spårvägslinjen Djurgården-Norrmalmstorg till Cityterminalen. Linjen bör trafikeras året runt med moderna, tystgående och kapacitetsstarka spårvagnar. Därefter bör linjen fortsätta till Fridhemsplan.

En nord-syd-gående spårvägslinje mellan Södermalm och Norrmalm via Skeppsbron.

En ringlinje för spårtrafik i innerstaden.

"Hästskospårvägen" bör påskyndas norr om Alvik till Ropsten. Även sträckan Gullmarsplan-Slussen bör påskyndas.

Tvärspårvägar i norr och söder, Vällingby-Mörby och Skärholmen-Skarpnäck.

Samtidigt bör en oberoende granskning göras av miljöeffekterna av Dennispaketets motorleder. Detta är mycket angeläget och motiverat, eftersom den miljöredovisning, "Dennis och miljön", som gjorts av länsstyrelsen är bristfällig. Den har dessutom fått hård kritik av de statliga remissinstanserna.

Jag välkomnar socialdemokraterna att samverka om dessa sakliga och realistiska alternativ till att genomföra Dennislederna. Det vore mer konstruktivt än den inbördes träta som s nu sätter i gång med sin Dennisbroder folkpartiet. Eller är den ett tecken på att en omprövning ändå är möjlig

Det skulle vara en välgärning för miljön och människorna i Stockholmsregionen.

KNUT NILSSON (c)

Kultur- och miljölandstingsråd