Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-21 13:12 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/stockholm/det-kommer-att-bli-ett-ordentligt-uppror/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
STHLM

”Det kommer att bli ett ordentligt uppror”

Solna planerar för 1 800 bostäder vid Råstasjön, en del på strandskyddat område med utsikt över häger och vattenrall. – Det är ungefär som att bygga i Hagaparken, men den tanken skulle ingen komma på, säger Gösta Mårtensson (S).

Området ingår i Arenastaden och ska ligga på norra sidan av sjön. I det förslag till detaljplan som är ute på samråd till den 28 februari beskrivs husen som ”generellt 4–6 våningar men med vissa högre delar. Bebyggelsen placeras som närmast cirka 45 meter från strandlinjen. Området beräknas vara fullt utbyggt cirka år 2025”.

– Det vore ett förödande ingrepp i naturen. Den samlade oppositionen och en hel del andra grupper ser Råstasjön som en oas, säger Gösta Mårtensson, som är ordförande för Solnas socialdemokrater.

Råstasjön är – tillsammans med Lötsjön på andra sidan gränsen till Sundbyberg – ett populärt och välutnyttjat rekreationsområde. Råstasjön är också en viktig fågellokal.

Tjänstemännen som har skrivit detaljplaneförslaget påpekar att landskapsbilden påverkas och att bebyggelsen kommer att upplevas som ”påtaglig” från gångvägen runt sjön, de nya husen kommer nära. Vissa värden – som naturkontakt, ro och rekreation – kommer att förändras eller försvinna, enligt tjänstemännen. Den bollplan som finns i dag ska reserveras för AIK:s träningar.

– Det är oerhört viktigt med strandskyddet, jag kan inte tänka mig att länsstyrelsen säger ja till att upphäva det. Och när folk i Solna får reda på det här kommer det att bli ett ordentligt uppror, säger Gösta Mårtensson.

För de många fåglar som finns runt sjön blir livsmiljön annorlunda. Småfågellivet – i dag sjunger näktergalen – riskerar att minska påtagligt. Skrattmåskolonin i sjön är en av de större i länet, det finns bara omkring 16 kolonier kvar.

– Solna expanderar enormt, det måste ske på villkor som är vettiga för människor. Man måste vara oerhört försiktig när man börjar nalla på skyddade områden. Vi vill markera vikten av att ha sådana här ställen mitt inne i storstaden, säger Gösta Mårtensson.

Det håller stadsbyggnadskommunalrådet Anders Ekegren (FP) med om. Råstasjön är centrala Solnas största grönområde och han räknar med att omkring 30 000 människor i Solna och Sundbyberg utnyttjar det.

– En del saker i förslaget är vi själva väldigt tveksamma till. Det handlar givetvis om djur- och fågellivet men också om människors känsla av att Råstasjön är en orörd oas. Jag tror att det finns en stor vilja hos många Solnabor att den ska fortsätta vara det, säger Anders Ekegren.

Han frågar sig om området tål så mycket som 1 800 lägenheter, och om inte en del av de nya husen kommer för nära stranden.

– Men i stället för att redan nu gå in och justera förslaget vill vi föra en diskussion. Det här är verkligen ett öppet samråd, vi är beredda till förändringar, säger Anders Ekegren.

– Det kan bli färre bostäder och jag kan redan nu säga att de inte kommer att vara utplacerade som de är i förslaget.

Gösta Mårtensson menar att kommunen har målat in sig i ett hörn. Peab, som har byggrätten i området, är tillsammans med bland andra Solna stad delägare i Arenabolaget. Det ingick i uppgörelsen om den nya Nationalarenan att Solna ställde attraktiv mark till förfogande för Peab, enligt Mårtensson.

– De diskussioner som fördes 2007 får inte vara heliga. Om det blir så att vi inte bygger på hela området så har staden mark som vi kan erbjuda Peab vid Solna stationsområde. Och man kan även tänka sig lite högre hus längre bort mot arenan, säger Anders Ekegren.

Fakta. Byggplaner

Andra förslag som väckt starka känslor

Råstasjön är långt ifrån det enda naturområde i länet där byggplaner har mötts av protester.

Stockholm

I stadens förslag om att knyta samman Farsta och Högdalen ingår att Rågsveds friområde ska exploateras med 165 småhus och 30 lägenheter.

Stockholm. I Hammarbyhöjden precis vid gränsen till Nacka­reservatet planeras två bostadshus med cirka sextio lägenheter i ett skogsområde.

Upplands Väsby

Väsby sjöstad med planerade 3 000 bostäder på Runsahalvön invid Mälaren ska delvis byggas i ett naturreservat.

Nacka

Bron över Svindersviken och tunneln genom Ryssberget fick nej i mark- och miljödomstolen men kommunen har överklagat. Förbindelserna ska knyta Kvarnholmen där Nacka planerar en mängd nya bostäder närmare resten av kommunen. Ryssbergen och Svindersviken är ett rekreationsområde av riksintresse för kulturminnesvården, påpekar motståndarna.

I Tollare, mellan Eknäs och Lännersta, planerar kommunen totalt 900 bostäder. Enligt Naturskyddsföreningen skövlas månghundraårig urskog och det enda större sammanhängande grönområdet i södra Saltsjö-Boo försvinner.

Tyresö

Naturskyddsföreningen vill stoppa bygget på upphävt strandskyddat område i Strandängarna.

Vallentuna

Den planerade bebyggelsen i Kristinebergsskogen – cirka 2 000 bostäder till 2030 – ogillas av S, V och MP.

Sollentuna

Kommunen har stora planer för Väsjöområdet – mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat – där den politiska majoriteten vill bygga 2 800 lägenheter. Sollentunapartiet opponerar sig och menar att utbyggnaden skulle förstöra ett vackert naturområde och idrottsområde.

Fakta. Fåglar som setts vid Råstasjön

Råstasjön och dess omgivningar är en viktig fågellokal. Här är ett urval av de fåglar som har synts häcka, rasta och söka föda vid sjön:

Mindre hackspett

(rödlistad)

brunand

(rödlistad)

skrattmås

skäggdopping

knipa

sothöna

gräsand

fiskgjuse

kricka

häger

rörhöna

snatterand

bläsand

årta

vattenrall

gravand

fiskmås

dvärgmås

silltrut

vigg

storskrake

knölsvan

sångsvan

grågås

snögås

sävsångare

rörsångare

sävsparv

steglits

näktergal

tofsvipa

strandskata

rödbena

Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala samlar in, lagrar och tillhandahåller information om vilka djur och växtarter som minskar i antal och utbredning, den så kallade rödlistan för hotade arter.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt