Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-22 20:08 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/stockholm/naturreservat-kan-anvandas-for-bostader/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
STHLM

Naturreservat kan användas för bostäder

Det finns 35 lagar som kan stoppa bostads­byggandet. Trots att halva mark­ytan i Stockholm och grannkommunerna är ­obebyggd saknas mark som kan bebyggas utan att rucka på lagar och regler. Handelskammaren kräver nu en grundlig översyn av lapptäcket av restriktioner.

Bostadsbyggandet i Stockholms län har ökat sakta de senaste åren. Men det är fortfarande för lågt i förhållande till folkökningen på 35 000 människor om året. Stockholms handelskammare hyser, som DN nyligen berättat, en oro för att tillväxten dämpas kraftigt av att företagen får allt svårare att rekrytera arbetskraft på grund av bostadsbristen.

– Vi ser mycket positivt på att Stockholms stad lovar 140 000 bostäder till 2030. Men de ska byggas också. Och det behövs mycket mark för framtida bostadsområden, ­säger Anna Wersäll, näringslivs­politisk expert på Handelskammaren.

I går presenterade Handelskammaren en rapport över tillgången på mark för framtida bostäder i Stockholm och grann­kommunerna. Det finns i praktiken ingen mark, utöver industriområden, hamnar, upplag och luckor mellan befintliga hus, som går att bebygga utan dispens.

Kartläggningen ­visar att det finns 35 mer eller mindre hårda byggrestriktioner som ligger som ett svårgenomträngligt täcke över all obebyggd mark. Och då är bara 14 procent av marken i dag bebyggd.

– Bostadsbyggandet i Stockholm borde vara ett riksintresse jämförbart med skydd av natur och fornminnen, och reservat för vägar, anser Anna Wersäll.

Handelskammaren har inga tankar på att föreslå bostäder på fornminnen, i national­parker ­eller under Arlandas mest intensiva bullermatta. Däremot vill Handelskammaren lätta på en del restriktioner.

– Det finns många områden som anses skyddsvärda med stöd av Miljö­balken för att de är opåverkade. Det betyder egentligen bara att de inte är bebyggda. De behöver inte ha någon värdefull natur. Den restriktionen är kanske den mest svårbegripliga, säger Anna Wersäll.

Handelskammaren vill att strandskyddet ska mildras i områden där bebyggelse kan ge allmänheten tillgång till stränder som i dag är otillgängliga. Alviks strand och nordvästra Kungsholmen är exempel på att dispenser från strandskyddet fått den effekten.

Handelskammaren vill även att det ska vara möjligt att bygga på jordbruksmark utan långvariga prövningar och vill att några naturreservat omprövas – som Sätraskogen i Stockholm, Masmoplatån i Huddinge och Rinkebyskogen i Danderyd.

– Ibland är det lite för lätt för kommunpolitiker att bilda naturreservat för att slippa hård debatt om bostadsbyggande där det i dag är skog, säger Anna Wersäll.

Ibland är det lite för lätt för kommun­politiker att bilda naturreservat för att slippa hård debatt.

Anna Wersäll, Handelskammaren

De största hindren, enligt Handelskammaren, för bostadsbygggen:

Stockholm nordväst: Miljöbalkens restriktioner i fritidshusområden och strandskyddet. Här finns många mil av attraktiva Mälarstränder.

Stockholm nordost: Stora ytor med restriktionen ”opåverkade -områden” och mycket åkermark mellan Täby och Upplands Väsby.

Stockholm sydväst: Det väldiga naturreservatet Bornsjöegendomarna i tre kommuner och flera kommunala tvivelaktiga naturreservat.

Stockholm sydost: Stora ytor klassade som ”opåverkade områden” och restriktioner i fritidshusområden - speciellt på Värmdö.

Centrala Stockholm: Gränstrakterna till Nationalstadsparken där det är mer asfalt och grus än värdefull natur.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt