Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
STHLM

Så ska länet få var femte stockholmare att börja cykla

Stockholms län är bland de sämsta i landet på cykling. Och trots att kommunerna satsar 8 miljarder kronor på cykling är skillnaderna stora enligt ny rapport. För att öka andelen cyklister från fem till 20 procent öppnar landstinget ett cykelkansli för hela länet till årsskiftet.

Stockholms län är ett av de säms­ta länen i landet på cykling. Regionen har därför som mål att öka cyklingen kraftigt, från nuvarande 5 procent till 20 procent till år 2030. Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, menar att det är ett viktigt mål ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv.

– Fem procent är lågt jämfört med andra storstäder och jag tror att det beror på att vi haft en mycket stark bilnorm i Sverige. Nu när Stockholms befolkning växer måste vi använda marken på bästa sätt och vi vill se en nolltillväxt av bilanvändningen.

Både Pelle Envall och Gustav Hemming menar att ett ökat samarbete mellan kommunerna är viktigt för att fler ska välja cykeln.

– I dag är det inte ovanligt att en cykelväg slutar mitt i ingenstans eller att man får cykla i farlig trafikmiljö. Hur vi bygger cykelbanor spelar stor roll för om vi känner oss bekväma att cykla långa sträckor, säger Gustav Hemming.

En ny rapport från Trafikutredningsbyrån, TUB, som finansieras i samarbete med Trafikverket, visar att det är stora skillnader ­mellan hur mycket pengar Stockholms kommuner satsar på cykling. Pelle Envall är vd för TUB och en av författarna till rapporten, blev förvånad över att skillnaderna är så stora.

– Slutsatsen vi kan dra är att ambitionerna på cykelområdet skiljer sig åt och att det finns mycket som kan förbättras. Många kommuner är små och cykelplanering är ett ganska nytt område. Därför tror jag att kommunerna vinner på att samarbeta mer för att nå gemensamma mål.

Pelle Envall menar att en av fördelarna med att satsa på cykling är att kommunerna sparar pengar.

– Varje krona som investeras i cykling ger mellan 13 och 22 kronor tillbaka i form av lägre kostnader för arbetsgivaren, kortare restider och lägre sjukvårdskostnader.

Varför är det viktigt att ha en cykelplan?

– Det är ett sätt att göra det tydligt för medborgare, tjänstemän och politiker vilka förbättringar som behöver genomföras. Sedan har det gjorts många bra satsningar utan att det funnits en cykelplan.

I rapporten framgår att två av Stockholms kommuner, Vaxholm och Norrtälje, inte har någon cykel­plan. Men enligt Erik L’Estrade, infrastrukturplanerare i Norrtälje kommun, har de haft en cykelplan sedan 2004.

– Vi är duktiga när det gäller utbyggnad av cykelvägar, och vi är i princip klara med den utbyggnad vi planerade.

Regionens mål, att cykling ska stå för 20 procent av alla resor, är en rimlig ambition, menar Gustav Hemming. Ett steg mot målet är att regionen vid årsskiftet kommer att införa ett cykelkansli, vars uppgifter bland annat ska handla om att samordna cykelnätet i länet.

– Det kommer att vara någon ­eller några som jobbar dedikerat med att stödja och bygga nätverk mellan kommunerna och se till att de inte slutar tänka vid sin egen kommungräns.

Förutom att införa ett cykelkansli vill länet se över om det finns tillräckligt många, och säkra, cykel­parkeringar vid tunnelbane- och pendeltågstationer. De vill även göra det enklare att resa med cykel i kollektivtrafiken och utreda om det skulle vara möjligt att införa ett lånecykelsystem som inte bara gäller i enskilda kommuner utan i hela länet.

– Jag tycker att det är viktigt att stärka bandet mellan kollektivtrafik och cykling och erbjuda bättre resemöjligheter. Om någon pendlare byter ut en del av sin resa mot cykel gynnar det både miljön och folkhälsan, säger Gustav Hemming.

Huddinge är den kommun som satsar mest pengar på cykling i Stockholms län. Där satsas 762 kronor per invånare och år, jämfört med Botkyrka kommun som hamnar i botten på 36 kronor per invånare och år.

– Vi vill göra det enklare att använda cykeln till vardagliga resor och en viktig del är att skapa ett sammanhängande cykelnätverk som täcker in fler vägar och går över kommungränserna, säger Marika Norberg, trafikplanerare i Huddinge kommun.

Marika Norberg berättar att detta är en del av Huddinges cykelplan som nu är på remiss och väntar på att klubbas igenom. I den finns en mängd planer för hur kommunen ska förbättra cykelmiljön ytterligare.

– I den nya cykelplanen höjer vi kraven och ambitionsnivån. Vi vill anpassa infrastrukturen efter cyklister och ta hänsyn till att det rör sig både barn, ungdomar och motionscyklister ute på vägarna.

Ett regionalt cykelvägnät för arbetspendling ska byggas ut för kortare restid till och från jobbet.

Det ska finnas bra kopplingar till kollektivtrafik, god tillgång till hyrcyklar och vara möjligt att ta med cykeln på längre tågsträckor utanför rusningstid.

Det ska finnas bättre parkeringsmöjligheter i anslutning till kollektivtrafik, bostäder, arbetsplatser och centrumområden.

Lättillgänglig information ska finnas om cykelresande.

Källa: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting.

○ Kommunernas cykelsatsning i kronor per invånare och år bygger på cykelplaner fram till 2030. Källa: Trafikutredningsbyrån

Har kommunen en cykelplan?

*Norrtälje kommun uppger att man har en cykelplan från 1994 som uppdateras varje mandatperiod.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.