Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-20 14:19 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/stockholm/trots-loften-har-smaskaliga-alternativ-forsvunnit/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
STHLM

”Trots löften har småskaliga alternativ försvunnit”

I landstinget finns 22 barnmorskor som har landstingets godkännande att utföra hemförlossning. Bland förlossningsläkarna är stödet lågt. Liisa Svensson, en av barnmorskorna, tycker att det är viktigt att möjligheten till landstingsfinansierad hemförlossning får finnas kvar. – Även utan bidraget kommer kvinnor att föda hemma, men de riskerar att göra det utan assistans, säger Liisa Svensson.

Liisa Svensson är en av 22 barnmorskor som har landstingets godkännande att utföra hemförlossningar inom landstingets ramverk. Hon tycker att oron bland de kvinnor som vill föda hemma är begriplig.

– Oron finns eftersom många ser att alternativen som har funnits försvunnit trots politiska löften om småskaliga alternativ. Själv är jag försiktigt pessimistisk. Landstingets vårdavtalsformer är anpassade efter de storskaliga förlossningsklinikerna, och det är svårt att se hur hemförlossning kan passa in där, säger Liisa Svensson.

Hon pekar på att förlossningsenheter som haft småskalighet och sammanhållen mödravård, förlossning och eftervård har försvunnit. Själv arbetade hon tidigare på Södra BB och utförde hemförlossningar vid sidan av det vanliga arbetet. Nu är hon anställd på heltid vid Karolinska institutet, vilket minskat möjligheten att utföra hemförlossningar med den tillgänglighet som krävs inför en förlossning.

– Det är olyckligt att jag liksom många andra hembarnmorskor inte har möjlighet att vara aktiva samtidigt som efterfrågan ökar.

Ökningen av antalet ansökningar om hemförlossning sammanfaller i tid med landstingets nedläggning av Södra BB och stängningen av privata BB Sophia 2016. Vårdval förlossning, som infördes i länet 2009, har inte ökat valfriheten för gravida, vilket DN tidigare berättat.

– Efter att BB Sophia och Södra BB stängde finns inga alternativ till en vanlig förlossning. Till exempel erbjöd BB Sophia vattenfödsel. Efter att BB Sophia stängde finns inte den möjligheten, men vid en planerad hemfödsel så går ju det bra.

Hon pekar på att de stora förlossningsklinikernas möjlighet att erbjuda alternativ kan ha påverkan på hur efterfrågan på hemförlossning utvecklar sig.

Andrea Herrera, som födde sin andra son Aldo hemma i vardagsrummet i Hägersten i juni förra året, säger att hon hade en negativ upplevelse vid sin första förlossning på en av de stora klinikerna.

– Det var mycket stress och byten av skift, och mot slutet blev barnmorskan tvungen att springa i väg mot en förlossning som bedömdes som mer akut. Jag ville inte behöva vara med om det igen, säger Andrea Herrera.

Hon lyssnade på andras erfarenheter, och gick på informationsträff med frilansande barnmorskor som arbetade med hemförlossningar innan hon bestämde sig.

Vid en planerad hemförlossning var hon garanterad två barnmorskor vid sin sida.

– Jag fick stöd och blev sedd. Det bästa var att jag fick träffa barnmorskorna innan. När värkarna startade slapp jag också oron över att inte få plats på förlossningen. Jag tänker att det är bra om man föder där man är trygg, och på sjukhuset kände jag mig inte trygg, säger Andrea Herrera.

Utan landstingsbidraget hade hemförlossning inte varit ett alternativ, säger hon.

Liisa Svensson har inom ramen för ett mastersarbete på KI gått igenom alla assisterade hemförlossningar i Stockholms län mellan 2007 och 2013, 233 stycken, och konstaterat att inga allvarliga incidenter inträffat. Av de planerade hemförlossningarna skedde 94,4 procent i hemmet. 5,6 procent av kvinnorna överfördes till sjukhus, där förlossningen avslutades. Assisterad hemförlossning inom ramen för landstingets kriterier är ett säkert alternativ, slår hon fast.

Landstingets kartläggning visar på en splittring inom professionen, där barnmorskor generellt är mer positiva till hemförlossning medan stödet bland förlossningsläkare är lågt.

Ann Hjelm, specialsakkunnig förlossningsläkare i Stockholms läns landsting, pekar på att antalet hemförlossningar är så få att det ur säkerhetssynpunkt är svårt att göra rättvisa jämförelser med förlossningar på sjukhus.

– När det sker 80 hemförlossningar på ett år, så är det mindre än vad som sker på sjukhusen på en vecka. En förlossning i hemmet kan inte bli lika säker som på sjukhus. Även om de kvinnor som har rätt till bidraget gallras hårt så kan olyckan vara framme och då är det inte lika säkert att föda hemma som på sjukhus. Det kan handla om påverkade fosterljud, att barnet har navelsträngen runt halsen, eller om mamman plötsligt får en stor blödning. Det är oförutsedda saker som kan inträffa även vid lågriskgraviditeter, säger Ann Hjelm.

Hon understryker samtidigt att förlossningsläkarnas roll i fråga om hemförlossningar i Stockholm inte är att ta ställning, utan att bedöma om den blivande mamman har en låg risk för komplikationer i samband med förlossningen som kan kräva sjukhusvård. Samt att informera kvinnan om eventuella risker som finns. Om en kvinna ansöker om hemförlossning är ett av kraven att träffa en förlossningsläkare för ett bedömningssamtal.

– Det handlar att göra en medicinsk bedömning när det är en månad kvar om man uppfyller kraven för en hemförlossning.

Att det finns en skepsis inom läkarkåren är inte konstigt, anser hon.

– På läkarutbildningen lär vi oss första terminen att vår uppgift är att rädda liv till varje pris. Bara där har du en motsättning – man föder hemma trots att det finns bättre resurser någon annanstans. Jag tycker att kvinnan ska ha ett eget val om att föda barn, men hon måste vara medveten om vilka risker som finns.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar upp frågan om hemförlossning i ett möte med professionen i veckan.

Liisa Svensson tycker att det är viktigt att möjligheten till en landstingsfinansierad hemförlossning kvarstår.

– Om bidraget dras in kommer de kvinnor som ändå vill välja hemförlossning, men då måste de betala själva eller föda utan assistans. Det ska ju vara vård på lika villkor. Det är inte värdigt ett land som Sverige.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt