Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-08-24 06:49

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/stockholm/var-tredje-bil-i-stockholm-maste-bort/

STHLM

”Var tredje bil i Stockholm måste bort”

Stockholm står inför en trafikinfarkt som många världsstäder. Nu vill experter att Stockholms län följer Vancouvers exempel och sätter mål för att minska biltrafiken. – Vi utgår från Trafikverkets målstyrda prognos att var tredje bil måste bort till 2030, säger Johanna Grant, ordförande, Gröna bilister. Alla trafikprognoser visar på ökad biltrafik och trängsel på vägar i Stockholms län och debattören Per Kågeson varnade på DN Debatt i lördags för en trafikinfarkt om inget görs snabbt. En rapport från Naturvårds­verket har nyligen jämfört Stockholm med kanadensiska Vancouver i arbetet mot hållbara transport­system. Vancouver har som mål att minska biltrafiken med en tredjedel till 2040. Hälften av alla persontransporter ska då göras med gång, cykel eller kollektivtrafik. Stockholms län borde följa Vancouvers exempel, menar forskarna bakom rapporten. – Stockholmsregionen behöver ett mål för att minska biltrafiken. Trenden vi ser i dag är inte hållbar, det behövs en påtaglig minskning av biltrafiken om man ska klara klimatmålet. Exakt hur mycket behöver man räkna på, säger Karolina Isaksson, forskningsledare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Stockholms län har i dag som mål att öka andelen kollektivresenärer och cyklister. Samtidigt räknar man med att biltrafiken ökar med två procent årligen. Kalkylen går enligt forskarna inte ihop. – Man utgår från att biltrafiken ökar, men det är inte realistiskt om vi ska nå klimatmålet. Det behövs ett nytänkande i hela Stockholmsregionen. Vi behöver nya angreppssätt som inte förstärker en ökad bil­användning, säger hon. I Vancouver går drivmedelsskatt och andra intäkter nu uteslutande till kollektivtrafik och hållbara färdsätt och man har satt stopp för nya vägprojekt. Stockholmregionens trafikpolicy beskrivs i rapporten som ”mer av allt”. Stockholms län ska förtätas i kollektivförsörjda knutpunkter, men samtidigt få ökad motorvägskapacitet. I Skärholmen sprängs just nu för Förbifarten, och i Sverigeförhandlingen pågår diskussioner om en ny Östlig förbindelse. – Både Förbifarten och Östlig förbindelse är tunga investeringar som kommer att öka biltrafiken. För att de ska bli lönsamma krävs ökad bilanvändning, eftersom lönsamheten räknas på varje resenär som åker på vägen. Enligt Karolina Isaksson måste Stockholmsregionen tänka om. Stockholms stad satte i december ett delmål att minska utsläppen från transporter motsvarande 228 000 ton koldioxidekvivalenter till 2020, men länet saknar mål. – Stockholm har historiskt varit ett gott internationellt exempel på bra kollektivtrafik och mindre biltrafik. I storstadsmiljöer finns det alternativa hållbara färdmedel. Man borde exempelvis ta fasta på den ökande cykeltrenden. Föreningen Gröna bilister vill också ha ett mål och hänvisar till Trafik­verkets målstyrda prognos om att biltrafiken måste minska 30 procent till 2030 jämfört med 2010. – Vi utgår från att var tredje bil i storstäderna måste bort. Vancouvers beslut ”no more roads” visar att det går. Det handlar om att skapa levande städer för människor, inte bilar, säger Johanna Grant. Trafikverkets rapport visar precis som Vancouverjämförelsen att det troligen krävs mer än elbilar, bilpooler och skattehöjningar för att klara klimatmålet. – Stockholmarna sitter i bilkö mer än två veckor om året, en trängsel som kostar 6,5 miljarder per år. Det räcker inte att bara göra bilen ren. En fossil­fri bilkö är fortfarande en bilkö. Städer behöver fler ”mobilister” än bilister och attraktiva alternativ, säger hon. Vancouvers chef för transport­planering kommer till Stockholm för en konferens i vår, och möter där Stockholms stad och regeringen.
Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa. Logga in