Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-07-15 02:02

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/alla-kan-vara-med-i-laget/

Insändare

Insändare. Alla kan vara med i laget?

Försäkringskassans reklamkampanj om att alla skall ingå i laget med hjälp av attitydförändringar är lika effektivt som att försöka stoppa en hjärnblödning med Kalle Anka-plåster! Återupprätta behandlande läkarnas roll i diagnostisering och bedömningar. Kvalitetssäkra att myndigheterna följer de lagar och förordningar som det är beslutat av riksdagen.

Enligt Försäkringskassan mening kan alla vara med i laget. Jag delar inte den meningen!

Det finns sjukdomstillstånd vilka gör det omöjligt. Det finns sjukdomstillstånd som kräver total vila för återhämtning. Det finns sjukdomstillstånd vilka kräver omfattande rehabiliteringsåtgärder innan arbetsförmågan kan bedömas.

Ett av sådana sjukdomstillstånd uppstår i samband med akut insjuknande i hjärtsjukdomar. Jag har drabbats av en sådan sjukdom. Detaljerat - en stor hjärtinfarkt, hjärtstopp, bradykardi, sick sinus syndrom efter halvakut trippel by pass, akut insättning av pacemaker, allvarliga arytmier, autoimmun atrofisk tyreoidit, hypotyreos.

Allt ovanstående under 2008/2009.

Till dags dato 6 oktober 2016 finns ingen rehabutredning, ingen rehabplan gjord vare sig av Försäkringskassan eller arbetsgivaren (bortsett krav på samtalsterapi från båda för beviljande av sjukpenning till och med april 2010). Samtalsterapi kan vara ett komplement, men knappast adekvat behandling i sammanhanget. Jag kände inget behov av det och avböjde.

Därefter bedömde en medicinskt outbildad handläggaren mig arbetsför 100% och utförsäkrade mig i mitt tillstånd. Meddelandet levererades samtidigt som jag låg inlagd akut på sjukhus med hjärtbesvär.

Motivet till utförsäkringen var att jag hade ”olovligen uteblivit från min arbetsplats efter semestern enligt min arbetsgivare”. Försäkringskassan hade sjukintyg samt korrekt sjukskrivning för påstådd tidsspann, men uppgiften har inte korrigerats med motiveringen att ”ord står mot ord”!

Ingen dokumentation som bevisar mina synpunkter har vunnit gehör hos Försäkringskassan, följden blev att även min SGI nollades kort därefter.

Om Försäkringskassan hade krävt och gjort adekvat utredning vid tidpunkten hade följande, numera väldokumenterade ytterligare tillstånd kunnat fastställas; allvarliga brister på mineraler och vitaminer vilka är välkända i samband med hjärtsjukdomar, våldsam glutenallergi, höjda reumavärden, felinställd pacemaker (beskrivs i  journalanteckningen som ”breddökade pacemakerutlösta takykardier”). Det sistnämnda tillståndet pågick i 3,5 år på grund av felaktig justering av censorn i pacemakern. Konsekvensen blev att jag presterade på sin höjd fem-tio steg utan att kippa efter andan med strypkänsla och tryck över bröstet. Efter omjustering försvann problemen direkt, även enligt journalanteckningen vilken baseras på teknisk övervakning på sjukhuset. Hur mycket det tillståndet har skadat mitt hjärta ytterligare vet ingen.

Utöver allt ovanstående har jag en sällsynt genavvikelse (1% av befolkningen) i Cytokrom P450-systemet (CYP2D6) vilken gör mig till en ultrasnabb metaboliserare av läkemedel vilken orsakat allvarliga läkemedelsbiverkningar och -interaktioner .

Till sist tvingades jag till en HIS-ablation, vilket betyder att jag idag är 100% beroende av sviktpacemaker då kontakten mellan förmak och kammare är borttagen för resten av mitt liv.

Min hjärtmuskeln har haft hyfsad pumpförmåga trotts allt, men arbetsförmågan var noll. Till sist fick jag nog och sökte mig till Finland där utredningen visade välkända,  handikappande tillstånd vilka gjorde mig arbetsoförmögen. Väldokumenterat genom blodprov. Allt baserat på utgångspunkten att har man en autoimmun sjukdom, så har man ofta flera.

Efter nya, kända behandlingar och modest motion är mitt tillstånd radikalt förbättrat. Jag skulle gott kunna arbeta i dag 50-75% med mina tidigare arbetsuppgifter, förutsatt att jag kan göra det enligt min egen tidtabell i kroppen och de dagar då dagsformen tillåter det.

Det hade jag säkert kunnat göra redan 2009 om adekvata utredningar och åtgärder hade satts in av berörda parter.  Så skedde inte – jag blev multikroniker.

En outbildad och okunnig handläggare tilläts bedöma mitt tillstånd och utestänga mig från allmänna försäkringssystem. Det har kostat skattebetalare – inklusive mig själv – betydligt mycket mera än om parterna hade gjort sitt och satt mig upp på banan igen. Helt i enighet med de vackra skrivbordsprodukter man påstår sig följa.

Per den 1 februari 2016 är vi som är utslängda och utestängda från laget med Försäkringskassan försorg allt mellan 110,000–137,000 personer. Beroende på vem som levererar statistiken. Det lägsta är Försäkringskassans tal. Mörkertalet, eller de som inte orkat leva vidare, är det ingen som för in i statistiken mig veterligen.