Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-11-20 19:43

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/ansvariga-sviker-drabbade-av-macchiarini-skandalen/

DN Åsikt

DN Åsikt. Ansvariga sviker drabbade i Macchiarini-skandalen

Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen fotograferad i samband med att han tillträdde posten i fjol. Foto: Eva Tedesjö

Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting sviker de avlidna patienternas anhöriga i Macchiarini-skandalen. I stället för att betala ut skadestånd hänvisas utländska släktingar till ett landstingskontrollerat försäkringsbolag.

Paolo Macchiarini anställdes 2010 som gästprofessor vid Karolinska institutet (KI) och överläkare vid öron-, näs- och halskliniken (ÖNH) på Karolinska universitetssjukhuset (KS). Ett förslag undertecknat av 14 professorer och/eller överläkare med Li Tsai, Urban Lendahl och Lars-Olaf Cardell i främsta ledet hade dessförinnan ställts till rekryteringsutskottet vid KI med kopia till KI:s rektor Harriet Wallberg (från vilken idén ursprungligen kom) och KS:s sjukhusdirektör Birgir Jakobsson.

I förslaget höjs Macchiarini till skyarna och man säger bland annat:

”Professor Paolo Macchiarini är den absolut ledande forskaren inom regenerativ luftvägstransplantation. Han har bland annat varit den förste som genomfört en bronktransplantation med decellulariserat allograft, autologa mesenkymala stamceller samt tillväxtfaktorer. Genom att rekrytera honom till Kl kan den ovan efterlysta forskningsstrukturen skapas där grundforskning och kirurgi flätas samman till en interaktiv självbefruktande enhet.”

Lite längre ned fortsätter man:

”Genom rekrytering av professor Macchiarini kommer ett nu spirande europeiskt nätverkssamarbete snabbt kunna slå ut i blom. Vi räknar med att ha en fungerande regenerativ luftvägs transplantationsverksamhet igång senast tre månader efter det att han knutits till ÖNH-kliniken vi Karolinska universitetssjukhuset.”

Det råder därför ingen tvekan om att det som planerades när man anställde Macchiarini var just det han kom att göra, att i ett kliniskt forskningsprojekt transplantera delar av luftvägarna med ny metodik. Problemet var bara att den teknik som användes inte hade testats tidigare vare sig på försöksdjur eller människor. Den belgiske professorn Pierre Delaere informerade tidigt KI om teknikens ogenomförbarhet, men detta gick spårlöst förbi.

Resultatet av Macchiarinis verksamhet är i dag väl känt, bland annat via dokumentärer i Sveriges Televisions program Uppdrag granskning och Dokument inifrån. Av de tre patienter som transplanterades med konstgjord luftstrupe dog en efter några månader och de två övriga efter svåra komplikationer och ett långdraget lidande. Parallellt med sin tjänstgöring i Stockholm var Macchiarini även verksam i Ryssland. Där gick än fler patienter samma öde till mötes.

Tre år efter den första transplantationen, då de fatala följderna av samtliga ingrepp blivit uppenbara, anmälde fyra läkare och forskare på KS Macchiarini för misstänkt forskningsfusk i sex vetenskapliga artiklar. Anmälarna hävdade att resultaten av ingreppen återgavs på ett sätt som starkt avvek från vad som framgick i sjukjournalerna.

Efter fyra års utredande och en tidigare friande dom kom KI:s rektor Ole Petter Ottersen den 25 juni till sist fram till att anmälarna hade rätt och slog fast att samtliga artiklar innehöll grava felaktigheter. Paolo Macchiarini förklarades skyldig till vetenskaplig oredlighet i alla sex artiklarna och hans närmaste medarbetare, Philipp Jungebluth, i de fyra artiklar han var medförfattare till. Särskilt notabelt är att hans namn stod först på en artikel i tidskriften ”Lancet” från 2011, den mest centrala i ärendet. Därutöver dömdes ytterligare fem medförfattare för oredlighet, däribland den av anmälarna som var tredje assistent vid det första ingreppet. Ytterligare 31 medförfattare bedömdes som klandervärda, däribland två av anmälarna.

Att KI valt att på ett eller annat sätt döma 38 av 43 författare på de sex artiklarna har väckt uppmärksamhet och fått kritik. Det som gjordes en form av avancerad luftvägskirurgi av just det slag som KI:s ledning önskade när man rekryterade Macchiarini. När första artikeln publicerades i ”Lancet” några månader efter det första ingreppet gick man ut med ett pressmeddelande med rubriken: ”Första lyckade transplantationen av en konstgjord luftstrupe”.

Med tanke på de signaler KI redan från början sände ut om Macchiarinis förträfflighet och de banbrytande försök inom området luftvägskirurgi och regenerativ medicin han skulle driva måste man ställa sig undrande till den hårda dom rektor avkunnar mot ett stort antal medförfattare som hade små möjligheter att kontrollera allt som i efterhand visade sig ha fallerat. Det rörde sig som sagt om en planerad klinisk forskning till fullo uppbackad av KI:s ledning. Därvid krävs etiskt tillstånd. I artikeln påstods att sådant fanns, vilket dock visade sig inte stämma.

För den typ av ingrepp som gjordes fordras vidare tillstånd från Läkemedelverket, vilket också saknades. En av de tillväxtfaktorer som utnyttjades var till och med förbjuden att använda både på människor och djur. KI som forskningshuvudman är dessutom skyldigt att för patienter som utnyttjas i kliniska försök teckna försäkringar som skyddar dem vid eventuella skador. Inte heller det fanns.

Hur har då KI och KS har tagit ansvar för de skador och det lidande de åsamkat patienterna? De tre patienter det rör sig om kom alla från utlandet och vården förmedlades via Stockholm Care, ett av Stockholms läns landsting (SLL) helägt bolag som mot betalning ger utländska patienter behandling. Detta bolag har på de aktuella patienterna dragit in ett större antal miljoner kronor, inte minst tack vare alla de svåra komplikationer som uppstod och den därmed mycket långa behandlingstiden. De skador och det svåra lidande patienterna drabbades av har jag beskrivit i ett tidigare inlägg på DN Åsikt.

Jag skrev i maj 2015 bland annat till KI:s rektor Anders Hamsten och KS:s chefläkare Johan Bratt och frågade vilka försäkringar man hade till skydd för de patienter som genomgått transplantation med en konstgjord luftstrupe och vad man gjort för att patienterna och deras anhöriga skulle få ersättning. Från KS:s chefsjurist meddelades att sjukhuset har patientförsäkring hos Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF), en försäkring som alla svenska vårdgivare enligt lag är skyldiga att ha. Jag fick däremot aldrig veta om den gäller utländska patienter som tas hit via Stockholm Care. Inte heller kom vare sig från KI eller KS något svar på vad man gjort för att patienterna och deras anhöriga skulle få ersättning för skador och lidande.

Såvitt känt har man vare sig från KI:s eller KS:s sida vidtagit några åtgärder för att de drabbade ska få skadestånd. Inställningen tycks vara att de avlidna patienterna eller deras anhöriga själva får vända sig till LÖF och begära ersättning. Inställningen tycks vara att det är upp till dem själva att ta itu med landstingens försäkringsbyråkrati. Vilka är det då som förmodas göra detta. Jo, i första hand en eritreansk änka med minderåriga barn och turkiska syskon. Fadern till den tredje patienten som i mer än fyra års tid vakade vid sin dotters sjukbädd dog själv i lungcancer en kort tid efter det att hon gått bort.

Detta är alltså så KI, KS och SLL tar sitt ansvar för den skandal som fläckat Sveriges och dessa institutioners rykte världen över.