Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-21 07:02

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/aterinfor-en-skolhalsovard-vard-namnet/

DN Åsikt

DN Åsikt. Skolhälsan styrs av rektorernas godtycke

Foto: Alamy

Skolhälsovården är inte jämlik i Sverige i dag. Tidigare fanns tydliga direktiv och förordningar, i dag är det godtycke som styr vilken hälsovård eleverna har tillgång till. Återinför en skolhälsa värd namnet och låt alla barn ta del av den.

Rätta artikel

Den nya skollagen som infördes 2010 har medfört en totalt ojämn fördelning av skolhälsovård i Sverige. En olikvärdig vård av barn. Skolhälsovården styrs av en löst sammanhållen vägledning för skolhälsovården skriven av Socialstyrelsen och Skolverket. Därmed är det helt fritt fram för landets 290 kommuner och 20-30 skolkoncerner att tolka hur mycket skolhälsovård man ska ha.

Elevhälsa kan innebära allt från specialpedagog till kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare. Man kan hyra in kompetens eller ha permanent på plats – allt är upp till rektorn och inget regelverk styr detta. Fram till 1980 styrde Skolöverstyrelsen, SÖ, detta med järnhand med lagar och förordningar.

Skolhälsovården har alltid, fram till nya skollagen, varit en oberoende enhet som aldrig behövt vika ner sig för en rektor eller en kommun, som inte hörsammar att barnet utifrån exempelvis autism eller ADHD eller kognitiva funktionsnedsättningar inte får den medicinska/pedagogiska hjälp som barnets funktionsnedsättning innebär. I dag har föräldrar som strider för sitt barns rättigheter att gå i skola trots sin funktionsnedsättning i praktiken ingen möjlighet att bli hörda, då deras bästa bundsförvant, skolläkaren med sin skolsköterska i skolhälsovården, mist sin lagliga rätt enligt skollagen och hälso- och sjukvårdslagen att utöva sitt ämbete.

I praktiken innebär den nya skollagen är att det är helt ok att sista kontrollen av barn sker vid två års ålder av barnläkare på BVC och sen får varje skola i Sverige göra precis som den vill. Det innebär att endast ca 40 % av alla skolor gör klassundersökningar av skolsköterskor och skolläkare i förskoleklass. Fakta om barns hälsa som varit skolhälsovårdens signum och grunden för skolhälsovård och varit framgångsfaktorn för svensk folkhälsa finns inte längre. Skolhälsovården är inte längre ett heltäckande skyddsnät med de systematiska hälsokontrollerna och noggranna styrdokumenten. All fakta, forskning och evidens är nu som bortblåst eftersom skolhälsovård och skolhälsovårdsjournaler bara finns fragmentariskt!

De enda som verkar förstå problematiken är barnombudsmannen Fredrik Malmberg, BRIS, Attention, olika föräldranätverk för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och olika aktörer som agerar mot psykisk ohälsa och suicid hos unga. Varför bryr man sig inte om screening/klassundersökning/hälsobesök hos barn när det hos vuxna finns en rad olika screeningar som exempelvis mammografi? Alla läkare har en stark inre önskan att få hjälpa preventivt innan funktionsnedsättningen eller riskfaktorer trasat sönder ett barn och en familjs liv.

Tidigare skollag och Skolöverstyrelsen  har hårdhänt och tydligt markerat att barns psykiska och fysiska hälsa ansvaras av ansvarig för skolhälsovården och i lagar och förordningar som rör barns hälsa har det alltid stått ”skolhälsovården skall”, men formulering har i dag av alla myndigheter ersatts av ”skolan skall.” För att vara extra tydlig att man inte vill ha medicinsk kontroll av medicinska delen av elevhälsan har man avskaffat tillsättning av skolöverläkare.

Detta innebär i praktiken att en rektor, som är ansvarig för skolan och elevhälsan, även löser medicinska frågor fast utan att vara läkare eller ha medicinsk utbildning! Skolhälsovården har mist sin lagliga grund att vara en oberoende enhet, fast den är den enda aktören i skolan som följer hälso- och sjukvårdslagen och har en egen sekretess.

Skolan i dag är som rysk roulette vad skolhälsovården anbelangar och skolhälsovården har pulvriseras till skolor och kommuners godtycke.