Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-11-17 12:25

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/atgardsprogrammet-har-skapat-en-parallell-arbetsmarknad/

DN Åsikt

DN Åsikt. Åtgärdsprogrammet har skapat en parallell arbetsmarknad

Frågan om företag utnyttjar det regelverk som finns idag är en förenklad bild av situationen. Jag driver en tes om att det idag har skapats en parallell arbetsmarknad till den så kallade reguljära arbetsmarknaden.

Frågan om företag utnyttjar det regelverk som finns idag är en förenklad bild av situationen. Jag driver en tes om att det idag har skapats en parallell arbetsmarknad till den så kallade reguljära arbetsmarknaden.

Sofia Otterström beskriver i sitt inlägg hur företag har anpassat sina verksamheter efter det regelverk som erbjuds. Det med fokus på den särskilda lönesubventionen ”nystartsjobb” och tillhörande åtgärder, så kallade praktikplatser. Det beskrivs en situation där företag, förmodligen i syfte att spara pengar, erbjuder praktikplatser för enkla arbeten och osäkra visstidsanställningar som subventioneras av Arbetsförmedlingen genom bidragsformen nystartsjobb. Med detta talar jag alltså inte om andra subventionerade anställningar så som lönebidrag som har helt andra förutsättningar och regelverk.

I mitt yrke som chef för en social verksamhet har jag så gott som daglig kontakt med Arbetsförmedlingen och har arbetstagare och praktikanter som just tillhör nämnda åtgärder. Det ska heller inte glömmas att arbetstagare som har en subventionerad anställning, i detta fallet nystartsjobb, också omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) och omfattas därför av förtursregler. Min misstanke är snarare att företag antingen i okunskap eller medvetet förbiser detta när de byter ut anställda mot praktikanter och vice versa.

Trots detta ser jag inte lösningen är att skärpa regelverket ytterligare. Det är redan en djungel som det är. Jag är inte förvånad att både arbetsgivare och arbetstagare saknar kunskap om hur Arbetsförmedlingen arbetar och resonerar, för det är som jag inledde inlägget med en parallell arbetsmarknad som har andra förutsättningar än den ordinarie.

Den är parallell delvis av nationalekonomiska skäl, att det helt enkelt inte finns enkla jobb eller pengar för att anställa personer för enkla jobb utan subventioner. Den är också parallell därför att det är arbetsgivarens marknad snarare än arbetstagarens. Det skapar en risk för ett utnyttjandescenario, men samtidigt är möjligheten till praktikplats och/eller subventionerade anställningar nödvändig för att personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden ska närma sig den och för den delen ha en stabil inkomst även under en osäker visstidsanställning.

Både arbetsgivare och arbetstagare kan därför i bästa fall vara vinnare. Olyckligtvis fastnar många individer i denna parallella arbetsmarknad och hamnar enligt min uppfattning i en ond spiral där den trots ökade insatser ofta hamnar längre ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

Med risk för att inte ha någon realistisk lösning på problemet så föreslår jag att felet ofta ligger hos Arbetsförmedlingen som har hamnat i någon form av limbo. Limbo på så vis att myndigheten å ena sidan fungerar som en social insats och å andra sidan har ett uppdrag att minska arbetslösheten i Sverige. För att komma till bukt med problemet ser jag det som ett naturligt steg att omvärdera Arbetsförmedlingens uppdrag.

Det är tråkigt att avsluta ett inlägg med en så stor fundering som jag heller inte kunnat svara på, men jag lämnar den till politiker och andra debattörer.