Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-19 19:06

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/att-leda-ar-ocksa-att-prioritera/

DN Åsikt

DN Åsikt. Att leda är också att prioritera!

Som anställd i sjukvården efterlyser jag en realistisk prioriteringsordning som balanserar tillgång och efterfrågan inom slutenvården.

Under de senaste två decennierna har sjukvården - och särskilt den inneliggande sjukhusvården - brottats med ett olösligt problem. Resurserna är ändliga och ständigt krympande men behovet av vård omättligt. Som påpekas av Schött & Carpelan växer ju Stockholm samtidigt som befolkningen åldras. I den mån vi anställda får stöd i att göra nödvändiga prioriteringar är det i form av budgetanvisningar och/eller "beställningar" ifrån landstingsförvaltningen. Landstinget är ännu på 2000-talet en slags planekonomi.

Men att leda är också att prioritera! Att hänvisa till att ”patienten alltid skall komma i första hand” eller att prioriteringar måste göras av sakkunniga ”i linjen” (vilken?) håller inte. De facto fattas beslut om prioriteringar vid resurstilldelning för de olika verksamheterna. Privata vårdbolag med incitament i form av vinstgivande kontrakt med landstinget snabbutbildar nu utländska sjuksköterskor i stort antal. Samtidigt ser den landstingsdrivna vården sig nödgad att bemanna sjukhuset med nyutbildad personal som sällan stannar särskilt länge. Var finns de erfarna sjuksköterskorna och varför väljer de att arbeta med annat?

Jag vill att Schött & Carpelan med flera tydligt deklarerar att akutsjukvården i Stockholm de närmaste åren inte kommer att kunna erbjuda de akut sjuka i Stockholm vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att de tydligt anger vilka av våra större patientgrupper som INTE skall prioriteras under den här perioden. DET är att ta politiskt ansvar och bedriva en värdebaserad sjukvård!