Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Även minderåriga ensamkommande måste få stanna i Sverige

Manifestation för ensamkommande i Stockholm den 29 april. Foto: Anna Karolina Eriksson/TT
Manifestation för ensamkommande i Stockholm den 29 april. Foto: Anna Karolina Eriksson/TT

Regeringens förslag att ensamkommande ungdomar ska få gå gymnasiet och därefter få möjlighet till permanent uppehållstillstånd räcker inte. Även minderåriga måste få stanna. I annat fall bryter Sverige mot FN:s barnkonvention.

I Sverige är vi stolta över att vi värnar om våra barn och sätter barns rättigheter i centrum. På varje skola finns möjlighet till kuratorshjälp, socialen utgör skyddsnät och man kan alltid ringa till Bris. Självklart har vi skrivit under FN:s barnkonvention och följer den.

Den 1 juni träder förmodligen en ny lag i kraft. Den innebär att 9.000 ensamkommande flyktingbarn som kom före den 24 november 2015, som väntat minst 15 månader på beslut i första instans och som hunnit fylla 18 år, ska kunna få tillfälligt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier och sedan, vid eventuell anställning efter studentexamen, få permanent uppehållstillstånd.

Vi är en grupp familjehem, gode män och lärare med flera som tar hand om några av de ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan, Etiopien och Somalia som ännu inte fyllt 18 år och som placerades i familjehem 2015. Vi tycker förstås att detta nya lagförslag är ett steg i rätt riktning.

Men vi förstår inte varför de minderåriga barnen inte omfattas av lagförslaget – de som faktiskt kunde göra sin identitet och ålder sannolik.

Varför trotsar Sverige FN:s barnkonvention? Varför skickar Sverige minderåriga till krig, tortyr, förföljelse och utan ett bevisat mottagande. De här flyktingbarn som flytt tvångsrekrytering, krig och förföljelse och som tagit sig till Sverige för att få en rättssäker asylprövning. De har nu fullständigt hamnat i kläm mellan den tillfälliga begränsningslagen och utlänningslagen.

Här är några fall där Migrationsverket är ute på hal is och där det är tydligt att Sverige inte efterlever FN:s barnkonvention:

Ahmad, 17 år från Afghanistan, bor i en mellanstor stad i Sverige. Enligt Migrationsverkets styrdokument åligger det Ahmad att bevisa att det finns praktiska hinder för att verkställa en utvisning. Ett sådant kan vara att barnet inte har släkt kvar i hemlandet. Efter många års sökande efter Ahmads familj har de slutligen återfunnits i Pakistan. Och trots att de fotograferats med sina födelsebevis framför sig och med pakistanska vägskyltar tas detta inte som bevis att familjen också flytt sin hemby. Nu ska Ahmad utvisas till Afghanistan, utan ett så kallat ordnat mottagande. Kanske blir barnhem lösningen, om inte familjen tar emot, menar Migrationsverket.

Pojken Hasan från Somalia har efter två och ett halvt år av målmedveten strävan och godkända betyg för att snabbt komma in i samhället och betala tillbaka fått sitt slutgiltiga avslag. Enligt honom väntar ett liv på gatan då han inte kan återvända till sin hemby efter ett sekulariserat leverne i Sverige. Han ska utvisas till farbrodern han flydde ifrån.

Pojken Hussein från Afghanistan, har vårdats på psyket till och från, efter många år av ovisshet, ångest och sitt nyligen mottagna utvisningsbesked. Han är suicidal, har grav PTSD och skulle aldrig få adekvat hjälp i hemlandet. Migrationsverket skriver att han bör ha föräldrar kvar i hemlandet som kan ta hand om han, men de har inte lyckats finna dem.

Sverige 2018 är ett samhälle som systematiskt bryter ner, smular sönder och tillintetgör unga människors hopp. Nu vädjar vi till politikerna: straffa inte barnen för att de inte hunnit fylla 18 år. Gör dem inte till avhumaniserade symbolpolitiska brickor i ert rävspel.

De har bott i våra familjer i flera år, har syskon, mor och farföräldrar och är väl integrerade i samhället. Flera av dem går redan på nationellt program, och kommer snart att bidra till Sveriges välfärd. De ska inte behöva leva i limbo till sin 18-årsdag, för att då utvisas. För att Migrationsverket tror, utan att veta att de har någon form av ordnat mottagande.

Det här är helt enkelt fel. Så fel att vi är många familjer som är på väg att gå sönder!

Medförfattare: Lis Aremyr, Matts Deubler, Ulrika Wedin, Magnus Wedin, Gith Sjölander, Keith Alvarsson, Zarah Lindgren, Sara Nordström, Anna Olofsson Carstedt och Niclas Olofsson.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.