Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-18 03:37

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/behov-av-skolhalsa-och-elevvard-ska-inte-godtyckligt-styras-av-rektorer/

DN Åsikt

DN Åsikt. Behov av skolhälsa och elevvård ska inte godtyckligt styras av rektorer

Skolhälsovården i hela Sverige 2017 måste snarast bli jämlik. Inget regelverk och "en löst sammanhållen vägledning av Socialstyrelsen och Skolverket" skapar en ojämlikhet mellan skolor i vårt land. Det ska inte vara upp till respektive rektor att godtyckligt få avgöra vilka elevvårdsresurser som behövs.

Skolhälsovård kräver annan kompetens än pedagogisk - medicinsk, psykologisk, psykosocial - och behöver därför vara en fristående enhet. Ansvaret för våra uppväxande barns somatiska och psykosociala hälsa i skolan ska inte ligga i enskilda rektorers händer.

Detta inlägg är utifrån min kompetens som socionom med många års erfarenhet (sedan 80-talats början) av arbete som skolkurator inom grundskola, gymnasieskola och som studentkurator. Under 90-talet ingick jag i styrelsen för Sveriges skolkuratorförening, där vi under ett antal år kämpade för att skolkuratorer skulle bli obligatoriskt precis som skolsköterskor var. Vi lyckades till slut och från 2012 infördes att alla skolor skulle ha tillgång till kurator (inte i vilken omfattning i förhållande till elevantalet). Jag var under ett drygt år (2013-2014) med om att bygga upp kuratorsverksamheten i Täby kommun (där man hade slopat skolkuratorer inom grundskolan 1990). Jag har sett hur ett gott samarbete (elevvårdsteam) mellan skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog, rektor, specialpedagoger med flera - utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter - kunnat stödja och hjälpa många elever på rätt väg eller in på bättre spår.

Skolläkare och skolsköterskor lyder under Hälso- och sjukvårdslagen och har sekretess. Hur ska de kunna tillämpa den om de inte får en rimlig arbetssituation som innebär att man kan genomföra systematiska hälsoundersökningar, så alla skolbarn får träffa skolsköterska och skolläkare vid behov?

Barn med funktionsnedsättningar och diagnoser har ökat. De (även lärare) behöver få adekvat stöd, så att barnen kan utvecklas åt rätt håll i sin skolgång. För mig var det skrämmande att läsa att det bara ”i ca 40 % av alla skolor görs klassundersökningar av skolsköterskor och skolläkare i förskoleklass”! ”Skolhälsovårdsjournaler finns bara fragmentariskt”!

Många barns hjälpbehov kommer inte att upptäckas eller upptäcks inte ens i dag. Hur ska man då kunna jobba preventivt? Suicid bland unga ökar, till och med bland barn. Som volontär på Mind Självmordslinjen har jag fått ta emot samtal från så unga som 12-åringar. Vem i skolan har tid/kompetens att upptäcka och stötta barn som är självmordsbenägna? Detta är ett katastrofläge.

Återinför en lag där skolhälsovården (inte skolan) ska ansvara för skolbarns fysiska och psykiska hälsa och återinför skolöverläkare (som har överblick)!

Det är helt orimligt att rektorer ska ta ansvar för elevhälsan och medicinska frågor utan vare sig medicinsk utbildning eller kunskap i Hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom har rektorer fått axla allt fler ansvarsfrågor och hinner ofta inte med rollen som pedagogisk ledare.